Skip to main content
Skip table of contents

Perculus Plus kullandığımızda, internete sistem dışında bilgi gönderiliyor mu?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Medya sunucularına gönderilen veriler birleştirilerek sanal sınıf kullanıcısına bir bütün görüntü halinde sunuluyor. Google Analytics üzerinde sanal sınıf analizleri gerçekleştirilerek anonim bilgi olarak tutuluyor.

   Bunun dışında her kullanıcı sanal sınıfa kendi ev interneti veya mobil internetlerini kullanarak giriyor. Bu da sistem dışına bilgi alışverişi sağlar. Bu Perculus Plus'a özel bir konu değildir. Bunu hangi siteye girerseniz girin yaşarsınız.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.