Skip to main content
Skip table of contents

Özel Mesajlaşmaları Eğitmen veya Yönetici Görebilir mi?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Perculus plus içerisinde iki kişi arasında gerçekleştirilen özel mesajlaşmaları eğitmeniniz veya yöneticiniz göremez.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.