Skip to main content
Skip table of contents

Oturum durumları nelerdir?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Satırlar halinde sıralanan oturumların en sağında bulunan "Durum" sütununda "Henüz Başlamadı, Başladı, Bitti, Paketlendi" olarak durum görüntülenir.

   Paketlenen oturumların tekrar izlemesi izlenebilir.

   Satırlar halinde sıralanan oturumların en sağında bulunan üç noktaya tıklayarak videoya çevir denebilir ve videoya çevrilme işleminin durumu üç noktaya tıkladıktan sonra bu bölümde görüntülenir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.