Skip to main content
Skip table of contents

Neden firewall ayarları yapmalıyım?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Bazı medya sunucularımız yurtdışı lokasyonlarında çalışmaktadır. Sanal sınıf kullanımı konusundan sorun yaşanmaması için tüm güvenlik duvarı (Firewall) ayarlarına izin verilmelidir. Bir sanal sınıf oturumu başlatıldığında tüm sunucular taranır. Tarama sonrasında sanal sınıf için en iyi performans vereceği saptanan sunucu seçilerek o sunucuda sanal sınıf başlatılır. Bu nedenden ötürü en iyi sonuçlar için tüm sunuculara izin verilmesi çok önemlidir. (Sistem Yöneticisine Bildiriniz.)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.