Skip to main content
Skip table of contents

Mesaj bildirim sesini nasıl kapatabilirim?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Sanal sınıf içerisinde eğitmen olarak ders anlattığınız sırada yeni gelen mesajlar için mesaj sesi çalınmasını kapatmak için;


  • Kamera ve mikrofon penceresinin altında bulunan çark simgeli "Ayarlar" düğmesine tıklayınız.
  • "Mesajlaşma" başlığı altında sıralanan maddelerden yedinci sırada yer alan, "Yeni mesaj sesini kapat." yazının solunda yer alan kutucuğa tıklayarak tik koyunuz.
  • Ayarlar bölümünün en altında yer alan "Kaydet" düğmesine tıklayınız.
  • Artık tüm mesajlaşma için mesaj bildirim sesini kapatmış oldunuz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.