Skip to main content
Skip table of contents

Konum izni neden isteniyor?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Biz sistemlerimizi ve sunucularımızı sürekli gözlemliyoruz. Türkiye’nin her noktasından ve bazı dış ülkelerde Perculus Plus kullanıcılarımız var. Kullanıcılarımızın hangi lokasyondan sisteme girdiği bilgisi anonim olarak Google Analytics üzerinde tutulmaktadır.


   Ürün geliştirmelerimizi kullanıcılarımızın hangi lokasyonlarda yoğunluk gösterdiğini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Örneğin; geçtiğimiz aylarda Google sunucularına bölgesel olarak Marmara ve İç Anadolu bölgesinden erişilemiyordu. Biz gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek bu bölgelerdeki kullanıcılarımızı başka sunucularımıza yönlendirdik ve kullanıcılarımızın mağdur olmasının önüne geçtik.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.