Skip to main content
Skip table of contents

Firewall (Güvenlik Duvarı) ayarları üzerinde; perculus.com ve almcloud.com adreslere erişim ihtiyacı neden isteniyor?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Belirtilen perculus.com adresi uygulamamızın ana domain adresidir. Sanal sınıf oturumlarında herhangi bir engele takılmamak için bu dns kaydına kurum firewall'ı üzerinde erişim izni verilmesi gerekmektedir.


   Belirtilen almscloud.com adresi ALMS ile Perculus Plus entegrasyonu yapan kurumlarımız için uygulamamızın ana domain adresidir. ALMS kullanan kurumlarımızın sanal sınıf oturumlarında herhangi bir engele takılmaması için bu dns kaydının kurum firewall'ı üzerinde erişim izni verilmesi gerekmektedir. (Sistem Yöneticisine Bildiriniz.)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.