Skip to main content
Skip table of contents

Firewall ayarları üzerinde paket filtreleme devre dışı bırakılması neden isteniyor?

Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

   Video verisi 443. port üzerinden gönderilmektedir. Uygulama sunucusu ile websocket bağlantısı kurulmaktadır. Genelde sorun olmamakla beraber bazı firewallarda ya da proxy sunucularda, websocket bağlantılarına izin verilmemekte ya da 443. port üzerinden video trafiğine izin verilmemektedir. 443. port üzerinden TCP protokolü ile yapılan veri transferine izin verilmesi gerekmektedir. Medya sunucu adresleri, ihtiyaca göre artabileceği için değişiklik gösterebilir. (Sistem Yöneticisine Bildiriniz.)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.