Skip to main content
Skip table of contents

Üniversite zorunlu derslerin örgün eğitim ve ikinci eğitim sınavlarını ortak bir saatte yapıyoruz. Bunu gerçekleştirebilir miyiz?


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.