Skip to main content
Skip table of contents

Planlama Aşamasında Dersler Sekmesinde Yer Alan Öğretim Elemanı Bilgisini Nasıl Değiştirebilirim?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Tanımlamalar > dersler > raporu indirin ve öğretim elemanı bilgisini düzenlemek istediğiniz dersin eğitmen bilgisini düzenleyin. Yükleme esnasında, ders kodu seçilerek yükleme yapılmalıdır.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.