Skip to main content
Skip table of contents

Müfredat değişikliği sebebiyle sadece sınavı yapılan içeriği aynı farklı ders koduna sahip eşlenik derslerimiz var bunları sınav programında nasıl gösterebiliriz?


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.