Skip to main content
Skip table of contents

Çözüm Sayfasında, Derslik Düzenlemek İstediğimizde Aradığımız Dersliğin Çıkmamasının Sebebi Nedir?

Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Derslik tipi ve ders zamanlarında çakışma olması halinde derslik düzenleme sayfasında çakışan dersler gözükmemektedir. Derslik tipi ve ders zamanlarında çakışma olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.