Skip to main content
Skip table of contents

Bir bölümde yeterli sayıda araştırma görevlisi bulunmuyor. Farklı bölümlerden öğretim elamanlarını, faklı fakültelerde yapılacak sınavlarda görevlendirebilir miyim?


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.