Skip to main content
Skip table of contents

5. Profil Düğmesi

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Plan365 - Kullanım Kılavuzu
Yazar: 
Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Plan365-Kullanim_Kilavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap:
 https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not:
Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Profil altında kullanıcı ayarları sayfasına ve oturumu kapat düğmesine erişebilirsiniz.

Oturumu Kapatarak Güvenli Çıkış

 1. Pencerenin sağ üstünde yer alan profil düğmesine tıklayın.
 2. Oturumu kapat düğmesine tıklayın.
 3. Kullanıcı oturumunuzdan güvenli çıkış yapmış olursunuz.

Kullanıcı Ayarları Sayfasını Görüntüleme

 1. Pencerenin sağ üstünde yer alan profil düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede ayarlar düğmesine tıklayın.
 3. Kişisel bilgilerinizi görüntülüyorsunuz.

Kişisel Bilgilerin Düzenlenmesi

 1. Pencerenin sağ üstünde yer alan profil düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede kullanıcı ayarları düğmesine tıklayın.
 3. Açılan sayfada yer alan adı metin kutusuna adınızı yazın.
 4. Soyadı metin kutusuna soyadınızı yazın.
 5. Kullanıcı adı metin kutusuna kullanıcı adınızı yazın.
 6. E-Posta metin kutusuna e-posta adresinizi yazın.
 7. Kaydet düğmesine tıklayın.
 8. Kişisel bilgileriniz düzenlendi. (Yetkili kişisel bilgileri düzenlenemez.)

Kullanıcı Şifresi Değiştirme

 1. Pencerenin sağ üstünde yer alan profil düğmesine tıklayın.
 2. Açılan listede kullanıcı ayarları düğmesine tıklayın.
 3. Açılan sayfada yer alan şifreyi değiştir düğmesine tıklayın.
 4. Açılan pencerede birinci sırada yer alan eski şifre metin kutusuna mevcut şifrenizi girin.
 5. İkinci sırada yer alan yeni şifre metin kutusuna yeni şifrenizi girin.
 6. Üçüncü sırada yer alan yeni şifre (tekrar) metin kutusuna yeni şifrenizi tekrar girin.
 7. Pencerenin sağ altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.