Skip to main content
Skip table of contents

4.2. Öğrenci Sınavları Verisi


Öncelikle Aplan sistemde, güncel sınav döneminin id’si, ilgili dönemde yayında bulunan çözümün id’si ve sınav bilgilerine erişilecek öğrencinin öğrenci numarası bilinmelidir. İlgili id bilgilerine Bölüm 4.1.’de bahsedilen adres kullanılarak belirlenebilir. Ek olarak bu bilgilere, sisteme giriş yapıldıktan sonra arayüzde “Çözüm” sekmesinde üzerinden de ulaşılabilir.
Tablo 28. Öğrenci Sınavları Web Servisi Url Yapısı

Url

Method

https://[KurumAdı].aplancloud.com/api/integration/search-exam-solution/

Post


Tablo 29. Öğrenci Sınavları Web Servisi Url Parametreleri

Parametre ismi

Parametre Tipi

Açıklama

term_id

int

Dönem Id

solution_id

int

Çözüm Id

student_number

string

Öğrenci Numarası

Cevap olarak, ilgili filtreler için detaylı çözüm verisi dönecektir.

Tablo 30. Öğrenci Sınavları Web Servisi Veri Tipi Alanları

Veri Etiketi

Açıklama

SolutionStudents

Öğrenci Bilgileri

SolutionCourses

Ders Bilgileri

SolutionClassrooms

Derslik Bilgileri

SolutionPrograms

Program Bilgileri

SolutionFaculties

Fakülte Bilgileri

SolutionBuildings

Bina Bilgileri

SolutionCampuses

Kampüs Bilgileri

SolutionInstructors

Öğretim Elemanı Bilgileri

SolutionInvigilators

Sınav Gözetmen Bilgileri

Yalnızca öğrencinin gireceği sınav bilgileri istenirse, “SolutionStudents” verisi incelenebilir. Burada, öğrenci sınavlarının listesi bulunur. Her bir değer üzerinden, öğrencinin gireceği sınavın ders kodu, sınavının yapılacağı derslik kodu ve öğrencinin gireceği sınav oturumunun başlangıç tarihine ulaşılabilir.

Öğrenci sınavının detay bilgileri gerekli ise, örneğin sınavın yapılacağı dersliğin bilgileri isteniyorsa “classroomCode” değerini “SolutionClassrooms” listesi üzerinde eşleştirerek veya sınavın dersinin bilgileri isteniyorsa “courseId” değerini “SolutionCourses” listesi üzerinde eşleştirerek verilere ulaşılabilir. Tüm listeler üzerinde tanım kodları veya ders id’si üzerinden bu işlem gerçekleştirilebilir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.