Skip to main content
Skip table of contents

4.1. Yayında Bulunan Çözümler Verisi


Yayında bulunan çözümlerde, sınavlar için öğrenci listeleri hazır halde bulunur ve böylece öğrenci sınavları bilgisine ulaşılabilir. Sınav dönemleri için ilgili çözümlerin bilgileri, aşağıdaki adres üzerinden incelenebilir. Bu yolla, sınav bilgilerine erişebilecek öğrenciler için dönem id ve çözüm id bilgileri belirlenebilir.
Tablo 26. Yayında Bulunan Çözümler Verisi Url Yapısı
UrlMethod
https://[KurumAdı].aplancloud.com/api/integration/published-solution/1Get
Cevap olarak, sistemde yayında bulunan tüm sınav çözümlerinin liste verisi dönecektir.
Tablo 27. Yayında Bulunan Çözümler Veri Tipi Alanları
Veri EtiketiAçıklama

solutionId

Çözüm Id

termId

Dönem Id

createDate

Oluşturulma tarihi

explanation

Çözüm açıklaması

isPublished

Yayında bulunma durumu

institutionName

Kurum adı

term_type

Dönem türü (0:ders, 1:sınav)

name

Dönem adı

year

Yıl

academic_term

Akademik dönem türü (1:Güz, 2:Bahar, 3:Yaz)

exam_typeDönem sınav türü
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.