Skip to main content
Skip table of contents

3. Sisteme Giriş

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Plan365 - Kullanım Kılavuzu
Yazar: 
Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Plan365-Kullanim_Kilavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap:
 https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not:
Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

 1. Bilgisayarınızda kullandığınız modern internet tarayıcısını başlatın.
 2. Kurumunuzun oluşturmuş olduğu Plan365 uzantılı web adresini kullandığınız tarayıcınızın url adres bölümüne yazarak giriş Plan365 web adresinize giriş yapın. (örn: aplancloud.com)

Dil Seçimi

 1. Kurumunuzun Plan365 web adresine giriş yapın.
 2. Sayfanın sol altında yer alan Türkçe veya English (dünya) açılır listesine tıklayın.
 3. Açılan listede kullanmak istediğiniz dili seçin.
 4. Kullanım dili anında değişti.

Şifremi Unuttum

 1. Kurumunuzun Plan365 web adresine giriş yapın.
 2. Sol en üstte yer alan personel girişi bilgi kutucularının altında yer alan şifremi unuttum bağlantısına tıklayın.
 3. Açılan bölümde yer alan e-posta metin kutusuna e-posta adresinizi girin.
 4. Gönder düğmesine tıklayın.
 5. E-Postanızın gelen kutusunda görüntülediğiniz Plan365 şifre yenileme e-postasına tıklayın.
 6. Açtığınız e-posta içerisinde yer alan yeni şifre için tıklayın düğmesine tıklayın.
 7. Sayfanın sol üstünde yer alan yeni şifre metin kutusuna yeni şifrenizi girin.
 8. Sayfanın sol üstünde yer alan yeni şifre (tekrar) metin kutusuna yeni şifrenizi tekrar girin.
 9. Şifremi güncelle düğmesine tıklayın.
 10. Artık yeni şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.

Ders Programını Görüntüleme

 1. Kurumunuzun Plan365 web adresine giriş yapın.
 2. Sol en üstte yer alan akademik planlar kutucuğunda yer alan ders programı düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.
 4. Açılan listede ders programını görüntülemek istediğiniz dönemi seçin.
 5. Pencere içerisinde yer alan seç düğmesine tıklayın.
 6. Pencerenin sağ üstünde yer alan dil seçimi (dünya) düğmesine tıklayın.
 7. Açılan listede kullanmak istediğiniz dili seçin.
 8. Kullanım dili anında değişti.
 9. Açılan pencerede fakülte seçiniz açılır listesine tıklayın.
 10. Açılan listede ders programını görüntülemek istediğiniz fakülteyi seçin.
 11. Program seçiniz açılır listesine tıklayın.
 12. Açılan listede ders programını görüntülemek istediğiniz programı seçin. (Fakülte seçilmeden program seçilemez.)
 13. Şube seçiniz açılır listesine tıklayın.
 14. Açılan listede ders programını görüntülemek istediğiniz şubeyi seçin. (Program seçilmeden şube seçilemez.)
 15. Ders seçiniz açılır listesine tıklayın. (İsteğe bağlı olarak veya diğer filtre seçimlerinden bağımsız olarak ders seçebilirsiniz.)
 16. Açılan listede ders programını görüntülemek istediğiniz dersi seçin.
 17. Hafta seçiniz açılır listesine tıklayın. (İsteğe bağlı olarak veya diğer filtre seçimlerinden bağımsız olarak hafta seçebilirsiniz.)
 18. Açılan listede ders programını görüntülemek istediğiniz haftayı seçin.
 19. Pencerenin sağında yer alan ara düğmesine tıklayın.
 20. Belirlediğiniz kriterlere göre pencerenin altında yer alan takvim bölümünde ders programı görüntülenir.
 21. Takvim bölümünün sol üstünde yer alan bugün düğmesine tıklayın.
 22. Bulunduğunuz günde planlanmış ders programını takvim içerisinde görüntülüyorsunuz.
 23. Takvim bölümünün sol üstünde yer alan geri düğmesine tıklayın.
 24. Takvimde görüntülediğiniz gün, hafta veya aydan bir önceki gün, hafta ve ayın takviminde planlanmış ders programını görüntülüyorsunuz.
 25. Takvim bölümünün sol üstünde yer alan ileri düğmesine tıklayın.
 26. Takvimde görüntülediğiniz gün, hafta veya aydan bir sonraki gün, hafta ve ayın takviminde planlanmış ders programını görüntülüyorsunuz.
 27. Takvim bölümünün sağ üstünde yer alan ay düğmesine tıklayın.
 28. Ders programını aylık olarak görüntülüyorsunuz.
 29. Takvim bölümünün sağ üstünde yer alan hafta düğmesine tıklayın.
 30. Ders programını haftalık olarak görüntülüyorsunuz.
 31. Takvim bölümünün sağ üstünde yer alan gün düğmesine tıklayın.
 32. Ders programını günlük olarak görüntülüyorsunuz.
 33. Takvim bölümünün sağ üstünde yer alan ajanda düğmesine tıklayın.
 34. Ders programını aylık olarak ajanda içerisinde başlangıç tarihi en yakın olandan başlayarak sonraki günlere doğru alt alta sıralanmış şekilde görüntülüyorsunuz.
 35. Takvim içerisinde ders programını günlük, haftalık, aylık veya ajanda biçiminde görüntülerken takvim bölümünün sağ üstünde yer alan yazdır düğmesine tıklayın.
 36. Ders programını takvimde görüntülediğiniz biçimde bilgisayarınıza pdf dokümanı olarak
 37. Bilgisayarınızda indirilenler klasöründe indirdiğiniz dokümanı açarak ders programınızı istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz.
 38. Ders programını takvim içerisinde gün, hafta ve aylık olarak görüntülerken ders adlarına tıklayın.
 39. Tıkladığınız dersin; kod, ad, tarih, süre, kampüs, bina, öğretim elemanı, derslik, program, öğrenci sayısı, öğretim türü, derslik kapasitesi, sınıf ve şube bilgilerini görüntülersiniz.
 40. Tüm pencerelerden çıkış yapmak için pencerenin sağ üstünde yer alan çarpı düğmesine tıklayın.

Sınav Programını Görüntüleme

 1. Kurumunuzun Plan365 web adresine giriş yapın.
 2. Sol en üstte yer alan akademik planlar kutucuğunda yer alan sınav programı düğmesine tıklayın.
 3. Açılan pencerede dönem seçiniz açılır listesine tıklayın.
 4. Açılan listede sınav programını görüntülemek istediğiniz dönemi seçin.
 5. Pencere içerisinde yer alan seç düğmesine tıklayın.
 6. Pencerenin sağ üstünde yer alan dil seçimi (dünya) düğmesine tıklayın.
 7. Açılan listede kullanmak istediğiniz dili seçin.
 8. Kullanım dili anında değişti.
 9. Açılan pencerede fakülte seçiniz açılır listesine tıklayın.
 10. Açılan listede sınav programını görüntülemek istediğiniz fakülteyi seçin.
 11. Program seçiniz açılır listesine tıklayın.
 12. Açılan listede sınav programını görüntülemek istediğiniz programı seçin. (Fakülte seçilmeden program seçilemez.)
 13. Sınıf seçiniz açılır listesine tıklayın.
 14. Açılan listede sınav programını görüntülemek istediğiniz sınıfı seçin. (Program seçilmeden sınıf seçilemez.)
 15. Şube seçiniz açılır listesine tıklayın.
 16. Açılan listede sınav programını görüntülemek istediğiniz şubeyi seçin. (Sınıf seçilmeden şube seçilemez.)
 17. Ders seçiniz açılır listesine tıklayın. (İsteğe bağlı olarak veya diğer filtre seçimlerinden bağımsız olarak ders seçebilirsiniz.)
 18. Açılan listede sınav programını görüntülemek istediğiniz dersi seçin.
 19. Öğrenci numarasını giriniz metin kutusuna öğrenci numaranızı girin. (İsteğe bağlı olarak veya diğer filtre seçimlerinden bağımsız olarak öğrenci numaranız ile sınav programını arayabilirsiniz.)
 20. Pencerenin sağında yer alan ara düğmesine tıklayın.
 21. Belirlediğiniz kriterlere göre pencerenin altında yer alan takvim bölümünde sınav programı görüntülenir.
 22. Takvim bölümünün sol üstünde yer alan bugün düğmesine tıklayın.
 23. Bulunduğunuz günde planlanmış sınav programını takvim içerisinde görüntülüyorsunuz.
 24. Takvim bölümünün sol üstünde yer alan geri düğmesine tıklayın.
 25. Takvimde görüntülediğiniz gün, hafta veya aydan bir önceki gün, hafta ve ayın takviminde planlanmış sınav programını görüntülüyorsunuz.
 26. Takvim bölümünün sol üstünde yer alan ileri düğmesine tıklayın.
 27. Takvimde görüntülediğiniz gün, hafta veya aydan bir sonraki gün, hafta ve ayın takviminde planlanmış sınav programını görüntülüyorsunuz.
 28. Takvim bölümünün sağ üstünde yer alan ay düğmesine tıklayın.
 29. Sınav programını aylık olarak görüntülüyorsunuz.
 30. Takvim bölümünün sağ üstünde yer alan hafta düğmesine tıklayın.
 31. Sınav programını haftalık olarak görüntülüyorsunuz.
 32. Takvim bölümünün sağ üstünde yer alan gün düğmesine tıklayın.
 33. Sınav programını günlük olarak görüntülüyorsunuz.
 34. Takvim bölümünün sağ üstünde yer alan ajanda düğmesine tıklayın.
 35. Sınav programını aylık olarak ajanda içerisinde başlangıç tarihi en yakın olandan başlayarak sonraki günlere doğru alt alta sıralanmış şekilde görüntülüyorsunuz.
 36. Takvim içerisinde sınav programını günlük, haftalık, aylık veya ajanda biçiminde görüntülerken takvim bölümünün sağ üstünde yer alan yazdır düğmesine tıklayın.
 37. Sınav programını takvimde görüntülediğiniz biçimde bilgisayarınıza pdf dokümanı olarak
 38. Bilgisayarınızda indirilenler klasöründe indirdiğiniz dokümanı açarak sınav programınızı istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz.
 39. Sınav programını takvim içerisinde gün, hafta ve aylık olarak görüntülerken sınav adlarına tıklayın.
 40. Tıkladığınız sınavın; kod, ad, tarih, süre, kampüs, bina, öğretim elemanı, derslik, program, öğrenci sayısı, öğretim türü, derslik kapasitesi, sınıf ve şube bilgilerini görüntülersiniz.
 41. Tüm pencerelerden çıkış yapmak için pencerenin sağ üstünde yer alan çarpı düğmesine tıklayın.

E-Posta / Kullanıcı Adı ve Şifre ile Sistem Giriş Yapma

 1. Kurumunuzun Plan365 web adresine giriş yapın.
 2. Sayfanın sol üstünde personel girişi bölümünde yer alan e-posta veya kullanıcı adı metin kutusuna kullanıcı adı bilginizi
 3. Sayfanın sol üstünde personel girişi bölümünde yer alan şifre metin kutusuna şifre bilginizi
 4. Sayfanın sol üstünde personel girişi bölümünde yer alan giriş düğmesine tıklayın.
 5. Sisteme giriş yaptınız.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.