Skip to main content
Skip table of contents

2023.07 - Plan365 v1.13 - v1.21 Güncelleme Notları

Versiyon 1.21 ile Plan365 Akademik Ders ve Sınav Planlamada bir dönüm noktası gerçekleşmiştir. Kullanıcılarımız gerçekleşen güncelleme ile artık Sınav Dönemi işlemlerinin tamamını web tabanlı olarak gerçekleştirebileceklerdir. Artık çözüm sunucusuna uzak masaüstü bağlantısı yapmaya gerek duyulmamaktadır. Ayrıntı bilgi geliştirmeler başlığı altında paylaşılmıştır.  Ders Dönemi Ders Dağıtım işlemlerinin de 2023 Güz dönemi içerisinde tamamen web tabanlı olması planlanmaktadır.

Versiyon 1.21 ile kullanıcılarımız talebi olan aşağıdaki özellikler Plan365 Akademik Ders ve Sınav Planlamaya eklenmiştir. Ayrıntı açıklamaları geliştirmeler başlığı altında bulabilirsiniz.
 • Sınav Dönemi – Öğretim Elemanı Günlük Maksimum Görev Süresi belirleme
 • Sınav Dönemi – Öğretim Elemanı Ardışık Gözetmenlik Arası Maks. Süresi belirleme
 • Sınav Dönemi – Sınav Türü tanımlama
 • Sınav Dönemi – Sınav Tarihlerini Toplu Değiştirme
 • Ders Dönemi – Öğretim Elmanı Haftalık Maksimum Ders Günü sayısını belirleme
 • Ders Dönemi– Bir programın aynı sınıf ve aynı şube düzeyinde seçmeli derslerini haftalık programda çakıştırıp çakıştırmama
 • Sınav Dönemi – Öğrenci Yoğunluk Raporu, Öğrenci Ardışık Sınav Raporu, Öğretim Elemanı Ardışık Sınav Raporu, Öğrenci Çakışan Sınav Raporu, Öğretim Elemanı Çakışan Sınav Raporu, Öğretim Elemanı Sayıları Raporu
 • Ders Dönemi – OBS Data Format 2 Raporu
 • Sınav Dönemi – Öğrenci Sınavları Web Servis Geliştirmesi
Altı aylık bir dönemi kapsayan 1.13 - 1.21 sürümleri arasında gerçekleştirdiğimiz geliştirmelerimizi derledik.

Geliştirme

 • Versiyon 1.21 itibariyle Plan365 de Sınav Dönemi Sınav Dağıtım işlemi tamamıyla web ortamına taşınmıştır. Artık kullanıcılarımız sınav verilerinin çözümü için RDP bağlantısı yapmadan direkt olarak web üzerinden sınav dağıtımı yapıp çözüm sayfasına aktarılabileceklerdir. Plan365 de web tabanlı olarak sınav dönemi çözümü yaptırmak için ilgili sınav dönemi seçildikten ve planlama verileri tamamlandıktan sonra Planlama sayfasında en sonda Öğrencilerin Aldığı Dersler sayfasının yanında yer alan “Sınavları Dağıt” butonu tıklanarak sınav dağıtım sayfasına ulaşılabilir.  Plan365 yardım sayfası olan https://yardim.kampus365.com/aym adresine Plan365 Sınav Dönemi Web Tabanlı Çözüm Alma Yardım Dokümanı eklenmiştir.
 • Sınav Dönemi öğretim elemanı tanımına, bir öğretim elemanının sınav programı boyunca bir günde en fazla kaç slot sınav gözetmenliği görevi alacağını sınırlandıran "Günlük Maksimum Görev Süresi" ve bir öğretim elemanının bir gün içerisinde iki sınav gözetmenliği arasında maksimum kaç saat slot boşluk bırakabileceğini sınırlandıran Ardışık Gözetmenlik Arası Maksimum Süre” parametrik değerleri eklenmiştir. Bu yeni değerler ile üniversiteler öğretim elemanlarına iş sözleşmelerine uygun bir şekilde gözetmenlik görevleri atamaları düzenlemeleri daha kolay olacaktır.
 • Sınav Dönemi oluştururken kullanıcılar artık ilgili sınav döneminin hangi sınav dönemi ile ilgili olduğunu Sınav Türü parametresini kullanarak (Vize/Final/Bütünleme vb.) seçebileceklerdir. Ayrıca kullanıcılar ön tanımlı sınav türlerini değiştirmek, silmek veya yenisini eklemek istediklerinde ilgili dönemin Ayarlar Sayfasında Kurum Ayarlarında yer alan Dönem Sınav Türleri tanımlarını kullanabilirler.  Sınav Türü parametresi sınav çözümleri web servisine de parametre olarak eklenerek kullanıcıların web servis ile üniversite bilgi sistemlerine sınav çözümlerini sınav türleri ile aktarabilmesi sağlanmıştır.
 • Yayına alınarak öğrencilere ve öğretim elemanlarına ilan edilen sınav programı takviminin kar, sel vb. hava olayları, deprem, salgın hastalık vb. sebeplere farklı günlere ötelenmesi durumunda ilan edilen sınav programında toplu olarak sınav tarihlerini değiştirmek için Çözüm Sayfasında sayfanın sol altında yer alan Sınav Ekle butonun yanına bir günde yer alan tüm sınavları farklı bir güne aktarılmasını sağlayan “Sınav Tarihlerini Toplu Değiştir” butonu eklenmiştir. Kullanıcılar bu butona tıklayarak açılan sayfada toplu olarak sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
 • Ders Dönemi Öğretim Elemanı tanımlarına bir öğretim elemanının üniversitedeki sözleşmesi gereği haftada kaç gün üniversitede ders verebileceğine göre öğretim elemanına haftalık ders programında ders ataması yapılmasını sağlayanHaftalık Maksimum Ders Günü” parametrik ayarı eklenmiştir. Bu ayar ile örneğin sözleşmesi gereği haftada üç gün ders veren bir öğretim elemanı Plan365 tarafından haftanın herhangi üç gününe ders ataması yapılır, diğer iki güne ders ataması yapılmaz. Hangi günlerin boş kalacağına Plan365 algoritması tarafından karar verilir.
 • Ders Dönemi Ayarlar / Dönem ayarlarına bir programın/bölümün aynı sınıf ve aynı şube değerlerine sahip seçmeli derslerinin kendi aralarında haftalık ders programında çakışmasına izin verenSeçmeli Dersler Çakışabilir” parametrik ayarı eklenmiştir. Ayarın çalışması için ders tanımlarında zorunlu ve seçmeli ders tanımlarının yapılmış olması gerekmektedir. Bu ayar ile seçmeli derslerin çakışmasına izin verebilir veya vermeyebilirsiniz. Örneğin haftada 45 ders slotu olan İşletme Bölümü için 4. Sınıfta zorunlu ve seçmeli dersler ile toplam 60 ders slotluk ders tanımlanmış olsun, seçmeli derslerin çakışmasına izin vererek haftalık 45 ders slotu için çözüm alabilir, öğrencilerde çakışan seçmeli derslerden ders programlarına uygun olanı seçerek haftalık ders programlarını oluşturabilirler.
 • Sınav Dönemi Çözüm / Detaylı Çözüm raporlarına “Öğrenci Yoğunluk Raporu” eklenmiştir. Yeni eklenen rapor ile istenilen bir saatte anlık olarak toplam kaç öğrencinin hangi kampüs, hangi bina, hangi katta sınav girdiğine dair rapor alınabilir. Bu rapor ile üniversiteler sınav zamanı ulaşım, yemek, temizlik, güvenlik vb. idari hizmetleri öğrenci sayısına göre koordine edebilirler.
 • Sınav Dönemi Çözüm / Detaylı Çözüm raporlarına “Öğrenci Ardışık Sınav” ve “Öğretim Elemanı Ardışık Sınav” raporları eklenmiştir. Bu iki raporda eğer öğrenci ve öğretim elemanın ardışık sınav slotlarında yer alan sınavları aynı kampüs içinde farklı binalara atanmış ise ilgili öğrenci, ilgili öğretim elemanı ve ilgili sınavların bilgileri yer almaktadır.  Bu raporu kullanarak kullanıcılar eğer ardışık sınavlarda iki bina arası uzaklık fazla ise bu sınavların dersliklerini değiştirerek öğrenci veya öğretim elemanın ikinci sınava geç girmesini önleyebilirler.
 • Sınav Dönemi Çözüm / Detaylı Çözüm raporlarına “Öğrenci Çakışan Sınav” ve “Öğretim Elemanı Çakışan Sınav” raporları eklenmiştir. Üniversitelerde bazen Plan365 in herhangi bir çakışma olmadan, oluşturduğu sınav programı takvimindeki sınavlar; üniversite içinden gelen istekler sonucu çakışma açısından uygun olmayan slotlara manuel olarak kullanıcılar tarafından alınmaktadır. Bu raporlar ile yapılan bu manuel değişiklikler sonucu ortaya çıkabilen çakışma problemleri tespit edilerek üniversiteler tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.
 • Sınav Dönemi Çözüm / Detaylı Çözüm raporlarına “Öğretim Elemanı Sayıları” raporu eklenmiştir. Bu rapor belli bir gün ve saatteki, seçilen kampüs/binada bulunan tüm akademik personel (öğretim elemanı + gözetmen) sayısını vermektedir. Sınav takvimi boyunca üniversiteler yemek ve ulaşım hizmetleri gibi hizmetleri organize etmek için bu rapordan yararlanabilirler.
 • Ders Dönemi Çözüm / Detaylı Çözüm raporlarına Proliz OBS yazılımına ders programının aktarılmasını sağlamak için üniversiteler tarafından talep edilen formatta “OBS Data Format 2” raporu eklenmiştir.
 • Sınav ve Ders dönemleri için çözüm sayfalarında ders seçimi filtresine “Tümünü Seç” filtresi eklenmiştir.
 • Ders Dönemi tanımlar Öğretim Elemanı Toplu Değiştir seçeneklerineGünlük Maksimum Ders”, “Haftalık Maksimum Ders Günü” eklenmiştir.
 • Ders Dönemi tanımlar Dersler Toplu Değiştir seçeneklerineŞube”, “Öğrenci Sayısı”, “Ders Sayısı”, “Aktivite Türü”, “Ders Türü”, “Öğretim Türü”, “Açıklama”, “Hafta” seçenekleri eklenmiştir.
 • Plan365 web servise “Açıklamalar” alanı eklenmiştir. Artık üniversite bilgi sisteminde tanımlanan derslere ait açıklamalarda web servis entegrasyonu ile Plan365 e kolaylıkla kaydedilebilecektir.
 • Plan365 web servisine ilan edilen sınav programının, üniversiteler tarafından; Plan365 den Üniversite Bilgi Sistemine aktarılmasını sağlayacakÖğrenci Sınavları Web Servisi” Plan365 senkronizasyon raporuna dördüncü başlık olarak sayfa 15’e eklenmiştir. Bu web servis eklentisi ile üniversiteler öğrenci numarası web api ile sorgulatarak ilgili öğrencinin sınav programı bilgilerini üniversite bilgi sistemi veya kiosklarda gösterebileceklerdir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.