Skip to main content
Skip table of contents

2022.09 - Plan365 v1.8 ve v1.9 Güncellemeleri

3 yıl süren bir araştırma geliştirme sonucu geliştirilen ve 2021-2022 Eğitim Döneminden itibaren, 10’dan farklı Üniversitemiz tarafından kullanılan Aplan Akademik Planlama Sistemi ürünümüz yeni dönemde artık Kampüs365 markamızın Plan365 Akademik Ders ve Sınav Planlama modülü olarak anılacaktır.

Uygulamalarımızı gerek kullanıcılarımızın talepleri üzerine gerekse kendi fikirlerimiz üzerine sürekli geliştirerek güncel ve geliştirilmiş bir uygulama elde etmeye gayret gösteriyoruz. 1.8 ve 1.9 olarak versiyon numarası verdiğimiz son sürümlerimizde gerçekleştirdiğimiz geliştirmeleri yeni özellik, güncelleme ve hata düzeltmelerimiz olarak derledik.

Geliştirme

 • Ders Döneminde Bir Dersi Aktivitelere Bölme İşleminin tek tıklama ile ders düzenlemeden yapılması sağlandı. Artık kullanıcılar Kredisi örneğin 3+2 olan bir dersi tek tıklama ile kredisi 3 ve kredisi 2 olan iki farklı aktiviteye bölebilecek. Bu geliştirme planlayıcıya ekstra konfor ve hız sağladı.
 • Ders Döneminde Bir Dersi Şubelere Bölme İşleminin tek tıklama ile ders düzenlemeden yapılması sağlandı. Artık kullanıcılar tek tıklama bir dersi farklı öğrenci sayısına sahip şubelere kolaylıkla bölebilecekler. Bu geliştirme planlayıcıya ekstra konfor ve hız sağladı.
 • Plan365 sisteminde tanımlı kullanıcı grupların sisteme girişlerin kısıtlanması gerçekleştirildi. Ayarlar/Rolleri Kısıtla menüsünden admin kullanıcısı Öğretim Elamanı ve Program Başkanı kullanıcı yetkisine sahip kullanıcıların sisteme girişlerini anlık olarak kısıtlayabilecekler. Böylelikle admin dışında diğer kullanıcı grupların henüz ilan edilmemiş fakat yayınlanan sınav çözümlerini görmeleri engellendi.
 • Ders ve Sınav Tanım ekranlarına Dersin Derslik Türü, Ders Dili, Dersin Ortamı (Yüzyüze/Online) özellikleri eklendi. Böylece kullanıcıların dersleri ve sınavları farklı özelliklere göre filtreleyebilmeli sağlandı.
 • Ayarlara Dersin İşleniş Dili nin tanımlanması eklendi.
 • Ders ortamı Uzaktan Eğitim seçildiğinde Ders Yeri nin otomatik olarak Uzaktan Eğitim seçilmesi sağlandı.
 • Derse veya Sınava Derslik Atamada, dersin veya sınavın Derslik Tipi ne göre derslik atamaya filtrelenmiş şekilde dersliklerin gelmesi sağlandı. Bu geliştirme ile kullanıcının derslik tipi laboratuvar olan bir ders ya da sınava sınıf tipinde derslik atamasının önüne geçildi.
 • Dersin ya da Sınavın Ders Yerinde tanımlı Kampüse göre Derslik Atama ekranında dersliklerin filtrelenerek gelmesi sağlandı. Bu geliştirme ile farklı kampüste yapılan bir ders ya da sınava farklı bir kampüsten derslik atanması önlendi.
 • Derslik atama ekranına Ders Dönemi için Dersi alan Öğrenci Sayısına göre Derslikleri filtrele butonu eklendi. Derslere dersi alan öğrenci sayısına eşit kapasitede veya daha fazla kapasiteye sahip derslik atamasını isteyen üniversitelerde kullanıcın daha kolay filtreleme yapması sağlandı.
 • Ders Dönemi Ayarlara programlara ait ders programlarında derslerin günlük ve haftalık ders slotların birbirine yakın (sıkışık) veya birbirine uzak (dağıtık) atanmasını sağlayan Derslerin Yakınlığı parametresi ekledi.
 • Ders Dönemi Ayarlara aynı program aynı sınıf düzeyinde Uzaktan Eğitim yoluyla yapılan online dersler ve yüz yüze sınıfta aynı günde ardışık yapılan derslerin arasındaki boşluk süresini belirlenebileceği Uzaktan Eğitim Yüz Yüze Ders Boşluk süresi değişkeni eklendi. Bu değere örneğin kullanıcı 4 yazarsa bir programın aynı sınıf düzeyinde yer alan aynı gündeki ardışık dersler ders yeri Uzaktan Eğitim olan bir ders ile ders yeri kampüs olan bir ders arasında 4 slotluk boş zaman dilimi bırakır. Bu şekilde öğrencinin peş peşe online ve yüz yüze dersi olması önlenebilir.
 • Kullanıcın sistemden aldığı raporlar veya indirdiği dosyalar yada gerçekleştirdiği senkronizasyon işlemlerinin sonuçları görebileceği sağ üst menüde Çan simgesine tıklanarak geçilen bildirimler sayfası ve bildirim altyapısı hizmete alınmıştır.
 • Dönem Kopyalama ile ilgili bildirim, Bildirim Sayfasına eklenerek kopyalama işlemin bitişinin kullanıcıya üst menüde yer alan bildirim çanında uyarı olarak gösterilmesi sağlandı.
 • Sınav Dönemi Raporları ile ilgili bildirimler Bildirim Sayfasına eklenerek raporların hazır olduğunda kullanıcının üst menüde yer alan bildirim çanında bildirimi alarak, bildirim sayfasından raporları indirebilmesi sağlandı.
 • Ders ve Sınav Dönemine ait çözüm raporların optimizasyonu sağlanarak kullanıcıların raporların daha hızlı ve her bir raporu ayrı excel dosyası olarak, tüm raporları tek bir  zip dosyası bir şekilde indirebilmesi sağlandı. Bu geliştirme ile büyük boyutlu excel rapor dosyasının oluşmasının önüne geçilerek kullanıcının daha hızlı bir şekilde daha küçük boyutta dosya indirebilmesi sağlandı.
 • Senkronizasyon İşlemleri, worker yapısına taşınarak arka planda yapılması sağlandı ve Senkronizasyon Raporları, Bildirim Sayfası yapısına eklendi.
 • Program Başkanı Yetkisinin, toplu halde excel şablonu ile Kullanıcı Sayfasından eklenmesi sağlanarak admin kullanıcıların kullanım kolaylığı arttırıldı.
 • Uygulama Sunucusu ve Dosya Sunucusu ayrıldı. Bununla birlikte kullanıcıları veri transfer işlemleri daha hızlı hale getirildi.
 • Bildirimlerde Kullanıcı Yetkilendirmesi gerçekleştirildi.  Rapor İndirme, dosya kopyalama, senkronizasyon bildirim türleri için sadece sistemde bu işlemleri talep eden kullanıcıya bildirim düşmesi sağlandı. Sınav Listelerinin oluşturulmasında ise tüm kullanıcılara bildirim düşmesi sağlandı.
 • Sınav Döneminde benzersiz olmayan Program adları sorunu önlendi. Program adların Excel Şablonu ile yüklenmesinde aynı veya farklı fakültede aynı program adının olması durumunda kullanıcın ders tanımlamada hata yapmaması için bu tür tekil olmayan program adların sonuna program kodunun eklenmesi geliştirilmesi yapıldı.
 • Ders Dönemi Ayarlara çözüm algoritmasının bulacağı maksimum olurlu çözüm sayısını kısıtlayıp çözüm süresini azaltan Maksimum Çözüm Sayısı değişkeni eklenmiştir.
 • Dönem seçmeden Ayarlar menüsünde kaydetme işlemi yapılması önlendi.
 • Bir dersi veya sınavı tanımlarken kullanılan ders dili ve derslik tipinin ayarlardan silinmek istenmesi durumunda uyarı mesajı gösterilmesi sağlandı.
 • Plan365 de yüksek ders veya sınav sayısına sahip kullanıcılarda filtreleme yapıldığında beklenen süreyi azaltmak için optimizasyon gerçekleştirildi.
 • Ders ve Sınav Döneminde Planlama/Öğretim Elamanları sekmesinde Öğretim Elamanların Listelendiği sayfada Öğretim Elamanın Tam Zamanlı veya Ders Saati Ücreti Yarı Zamanlı olduğu belirten TZ ve YZ kısaltmaları öğretim elamanların adların sonuna eklendi.
 • Öğretim Üyesi ve Program Başkanı Rollerinden, Derslik Silme ve Ekleme Yetkisi ve Ara Ders oluşturma yetkisi kaldırıldı.
 • Kullanıcı adı ve şifre kullanmadan ders ve sınav programların yayınlandığı public çözüm sayfaların Ayarlar/Kurum bilgilerinden Giriş Sayfasında Ders/Sınav Programları herkese açık olarak gösterilsin mi parametresi eklenerek istenilen zamanda yayınlana çözümün public olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
 • Kullanıcıların Ayarlar/Dönem Sekmesinden kurumlarında yer alan tüm derslik tiplerini parametrik olarak tanımlayabilmeleri sağlanmıştır. Aynı şekilde excel şablonu veya senkronizasyon ile de derslik tiplerin eklenmesi sağlanmıştır.

Hata Düzeltmesi

 • Ders döneminde Planlama/Dersler menüsünde ders türü, ders sayısı ve sınıf filtrelerinde oluşan sorunlar düzeltildi.
 • Sınav Döneminde Tanımlar/Öğretim Elamanları sayfasında Toplu Değiştir butonu ile Gözetmenlik Dereceleri değiştirildiğinde kullanıcıların pasife alınması hatası giderildi.
 • Ders ve Sınav Döneminde Derslik Menüsünde indirilen raporlarda Derslik Tiplerin hatalı gelmesi düzeltildi.
 • Çözüme sahip olmayan dönemlerde Çözüm sayfasına tıklandığında Beyaz Sayfa açılması hatası giderildi.
 • Ders Döneminde kullanıcının programları tanımlayan kodları silmesinin önüne geçilerek Tanımlar/Öğretim üyesi tanımlamada Programların gelmemesi sorunun önüne geçildi.
 • Sınav Döneminde alınan PDF formatında Sınav Raporunda bir sınava tek derslikte birden fazla program kayıtlı öğrencinin sınava girmesi durumunda o sınavın programında çoklanarak yazılması sorunu düzeltildi.
 • Sınav ve Ders Döneminde Ders Ekleme sayfasında planlamada var olan derslerin eklemesi durumunda ekrana gelen hata mesajının okunma problemi giderildi.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.