Skip to main content
Skip table of contents

10.1.6. Çözüm Sayfası ve Takvim Ayarları

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Plan365 - Kullanım Kılavuzu
Yazar: 
Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Plan365-Kullanim_Kilavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap:
 https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not:
Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Çözüm sayfası ve takvim ayarları bölümünde ders programı, sınav programı, öğretim elemanı programı, derslik tanımı ve öğretim elemanı minimum uygunluk ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ders Programı Görünürlük Ayarlarını Düzenleme

 1. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.
 2. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan kurum düğmesine tıklayın.
 3. Açılan sayfada çözüm sayfası ve takvimi ayarları bölümünde giriş sayfasında ders programı herkese açık olarak gösterilsin özelliğini aktif seçin. (Aktif; yeşil renk içinde onaylama tik işareti aktif seçimi belirtir)
 4. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 5. Artık giriş sayfasında ders programı herkese açık olarak gösteriliyor.
 6. Giriş sayfasında ders programı herkese açık olarak gösterilsin özelliğini pasif seçin. (Pasif; gri renk içinde çarpı işareti pasif seçimi belirtir.)
 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 8. Artık giriş sayfasında ders programı herkese açık olarak gösterilmiyor

Sınav Programı Görünürlük Ayarlarını Düzenleme

 1. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.
 2. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan kurum düğmesine tıklayın.
 3. Açılan sayfada çözüm sayfası ve takvimi ayarları bölümünde giriş sayfasında sınav programı herkese açık olarak gösterilsin özelliğini aktif seçin. (Aktif; yeşil renk içinde onaylama tik işareti aktif seçimi belirtir)
 4. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 5. Artık giriş sayfasında sınav programı herkese açık olarak gösteriliyor.
 6. Giriş sayfasında sınav programı herkese açık olarak gösterilsin özelliğini pasif seçin. (Pasif; gri renk içinde çarpı işareti pasif seçimi belirtir.)
 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 8. Artık giriş sayfasında sınav programı herkese açık olarak gösterilmiyor.

Öğretim Elemanları Diğer Ders ve Sınav Programları Görüntüleme Ayarlarını Düzenleme

 1. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.
 2. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan kurum düğmesine tıklayın.
 3. Açılan sayfada çözüm sayfası ve takvimi ayarları bölümünde öğretim elemanları yalnızca kendi programını görebilsin özelliğini aktif seçin. (Aktif; yeşil renk içinde onaylama tik işareti aktif seçimi belirtir)
 4. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 5. Artık öğretim elemanları yalnızca kendi programını görüntüleyebiliyor.
 6. Öğretim elemanları yalnızca kendi programını görebilsin özelliğini pasif seçin. (Pasif; gri renk içinde çarpı işareti pasif seçimi belirtir.)
 7. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 8. Artık öğretim elemanları diğer programları da görüntüleyebiliyor.

Derslik Tanımı Gösterim Türünü Düzenleme

 1. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.
 2. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan kurum düğmesine tıklayın.
 3. Açılan sayfada çözüm sayfası ve takvimi ayarları bölümünde derslik tanımı gösterim türünü seçebilirsiniz.
 4. Derslik tanımı gösterim türünü kod ve ad seçin.
 5. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 6. Artık derslik tanımı gösteriminde kod ve ders adı birlikte gösteriliyor.
 7. Derslik tanımı gösterim türünü kod seçin.
 8. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 9. Artık derslik tanımı gösteriminde yalnızca kod gösteriliyor.
 10. Derslik tanımı gösterim türünü ad seçin.
 11. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 12. Artık derslik tanımı gösteriminde yalnızca ders adı gösteriliyor.

Öğretim Üyesi Minimum Uygunluk Kısıtlarını Düzenleme

 1. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.
 2. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan kurum düğmesine tıklayın.
 3. Açılan sayfada çözüm sayfası ve takvimi ayarları bölümünde öğretim üyesi minimum uygunluk ayarları altında yer alan sadece tam zamanlı öğretim üyeleri için, aşağıdaki koşullara uygun kısıt girilebilsin özelliğini seçin.
 4. Minimum gün kısıt sayısı metin kutusuna minimum gün kısıt sayısını 0 ile 8 arasında bir sayısı girin.
 5. Bir gündeki minimum ardışık slot sayısı metin kutusuna bir gündeki minimum ardışık slot sayısını 0 ile 9 arasında bir sayısı girin.
 6. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 7. Artık öğretim elemanı kendi kısıt durumunu gireceği zaman belirlediğiniz minimum gün kısıt sayısı ve bir gündeki minimum ardışık slot sayısından az bir kısıtlama giremeyecektir.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.