Skip to main content
Skip table of contents

10.1.5. Planlama Sayfası Kısıtlama Ayarlarını Düzenleme

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Plan365 - Kullanım Kılavuzu
Yazar: 
Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Plan365-Kullanim_Kilavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap:
 https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not:
Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Öğretim elemanı ve program başkanı için ders ve üye saat kısıtlamalarını nasıl gerçekleştireceklerini düzenleyebilirsiniz.

Öğretim Elemanlarının Kısıtlama Ayalarını Düzenleme

 1. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.
 2. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan kurum düğmesine tıklayın.
 3. Açılan sayfada planlama sayfası ayarları bölümünde öğretim elemanları ayarları altında yer alan kısıtlamalardan birini seçerek öğretim elemanlarının girebileceği kısıtlamaları seçebilirsiniz.
 4. Öğretim elemanları ayarları altında yer alan sadece öğretim üyesi saatlerine kısıt girebilsin özelliğini seçin.
 5. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 6. Artık öğretim elemanları sadece günlük çalışma saatlerini kısıtlayabiliyor.
 7. Öğretim elemanları ayarları altında yer alan sadece ders saatlerine kısıt girebilsin özelliğini seçin.
 8. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 9. Artık öğretim elemanları sadece ders saatlerini kısıtlayabiliyor.
 10. Öğretim elemanları ayarları altında yer alan her ikisine de kısıt girebilsin (ders ve üye saati) özelliğini seçin.
 11. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 12. Artık öğretim elemanları hem günlük çalışma saatini hem de ders saatlerini kısıtlayabiliyor.
 13. Öğretim elemanının girebileceği kısıtları belirlediniz.

Program Başkanı Kısıtlama Ayalarını Düzenleme

 1. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.
 2. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan kurum düğmesine tıklayın.
 3. Açılan sayfada planlama sayfası ayarları bölümünde program başkanları ayarları altında yer alan kısıtlamalardan birini seçerek program başkanlarının girebileceği kısıtlamaları seçebilirsiniz.
 4. Program başkanları ayarları altında yer alan sadece öğretim üyesi saatlerine kısıt girebilsin özelliğini seçin.
 5. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 6. Artık program başkanları sadece günlük çalışma saatlerini kısıtlayabiliyor.
 7. Program başkanları ayarları altında yer alan sadece ders saatlerine kısıt girebilsin özelliğini seçin.
 8. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 9. Artık program başkanları sadece ders saatlerini kısıtlayabiliyor.
 10. Program başkanları ayarları altında yer alan her ikisine de kısıt girebilsin (ders ve üye saati) özelliğini seçin.
 11. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
 12. Artık program başkanları hem günlük çalışma saatini hem de ders saatlerini kısıtlayabiliyor.
 13. Program başkanlarının girebileceği kısıtları belirlediniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.