Skip to main content
Skip table of contents

10.1.4. Dönem Sınav Türü Ekleme ve Silme

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Plan365 - Kullanım Kılavuzu
Yazar: 
Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Plan365-Kullanim_Kilavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap:
 https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not:
Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Dönemler için veya genel kullanım için yeni sınav türleri ekleyebilir veya mevcut sınav türlerini silebilirsiniz.
  1. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.
  2. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan kurum düğmesine tıklayın.
  3. Açılan sayfada dönemler sayfası ayarları bölümünde dönem sınav türleri ayarları altında yer alan sınav türü gir metin kutusuna yeni eklemek istediğiniz sınav türü bilgisini girin.
  4. Sınav türü gir metin kutusunun sağında yer alan ekle (artı) düğmesine tıklayarak yeni sınav türünü ekleyin.
  5. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
  6. Dönem sınav türleri arasında alt alta listelenecektir.
  7. Mevcut bir sınav türünü silmek için sınav tür adının sağında yer alan sil (çöp kutusu) düğmesine tıklayın.
  8. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
  9. Mevcut sınav türünü sildiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.