Skip to main content
Skip table of contents

10.1.1. Kurum Bilgisi Değiştirme

Ürün: Kampüs365
Eğitim: Plan365 - Kullanım Kılavuzu
Yazar: 
Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
Plan365-Kullanim_Kilavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap:
 https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not:
Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Ayarlar sayfası kurum ayarları sekmesinde kurum bilgisi bölümünde kurum adını değiştirebilirsiniz.
  1. Pencerenin orta üstünde sağdan ikinci sırada yer alan ayarlar düğesine tıklayın.
  2. Ayarlar sayfanın sol üstünde yer alan kurum düğmesine tıklayın.
  3. Kurum adı metin kutusuna kurumunuzun adını girin.
  4. Sayfanın en altında yer alan kaydet düğmesine tıklayın.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.