Skip to main content
Skip table of contents

1. Giriş


Bu belgede, uzaktan öğretim faaliyetlerini yürütmek için kullanılan Plan365 sisteminin, üniversite öğrenci işleri otomasyon sisteminden veri alırken kullanacağı web servis uygulama programlama arabiriminin (API) nasıl olması gerektiği tanımlanmaktadır.

Belgenin hedef kitlesi, entegrasyon projesinde çalışacak olan proje yöneticisi, yazılım geliştirici ve yazılım mimarlarıdır. Belge hem yazılım geliştirme hem de geliştirilen API’nin test edilmesi için bir referans belgesi olarak kullanılabilir.

Api dönüş değerlerinin hepsi Json formatında olmalıdır.

Web Servis Rest Api olarak hazırlanmalıdır. Güvenlik için kullanılacak olan yöntem değişebilir. Hangi yöntemin kullanılacağına servisi hazırlayan karar vererek doğrulamanın nasıl yapılacağını dökümante ederek Advancity tarafına bildirmesi gerekmektedir (Tavsiye edilen güvenlik yönetemi Basic Authentication). Gönderilen parametrelerin Content-Type’ı application/json olmasıyla cevap verilerinin varsayılan olarak json veri formatı ile çekilmesi için gerekli yapı hazırdır.

Bazı bilgiler “Sınav” modülü için bazı bilgiler ise “Ders” modülü için istenmektedir. Bu sebepten aynı bilgiyi veren birden fazla fonksiyon olabilir. Web servis aracılığıyla öğrenci işleri sisteminden alınan veriler aşağıdaki gibidir:
  • Kampüs
  • Bina
  • Derslik
  • Fakülte
  • Bölüm / Program
  • Öğretim Elemanı
  • Dersler
  • Öğrenci Ders Kaydı
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.