Skip to main content
Skip table of contents

2022-12-26 14:33 - Plan365 (APlan) v1.12 Güncelleme Notları


Not: Bu e-posta duyurusu "Plan365 Kullanıcı E-Posta Listemize" gönderilmiştir. E-posta almadıysanız, ue@kampus365.com e-posta adresine kurumunuz, pozisyonunuz ve hangi konuyla ilgili e-postaları almak istediğinize dair e-posta gönderiniz.
Yazan: Kampüs365 | Plan365 Ürün Sorumlusu - Dr. İbrahim GÜRLER
Oluşturan: 
Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Bülten E-Postasını Gör: https://preview.mailerlite.com/h4r3b7a9e2

3 yıl süren bir araştırma geliştirme sonucu geliştirilen ve 2022-2023 Eğitim Döneminden itibaren, 10’dan farklı Üniversitemiz tarafından kullanılan Aplan Akademik Planlama Sistemi ürünümüz yeni dönemde artık Kampüs365 markamızın Plan365 Akademik Ders ve Sınav Planlama modülü olarak anılacaktır.

Uygulamalarımızı gerek kullanıcılarımızın talepleri üzerine gerekse kendi fikirlerimiz üzerine sürekli geliştirerek güncel ve geliştirilmiş bir uygulama elde etmeye gayret gösteriyoruz. 1.12 versiyon numarası verdiğimiz son sürümlerimizde gerçekleştirdiğimiz geliştirmeleri yeni özellik, güncelleme ve hata düzeltmelerimiz olarak derledik.

Geliştirme

 • Sınav Döneminde Ayarlar > E-posta ayarları altına “Çözüm değiştiğinde e-posta gönder.” parametrik ayarı eklenmiştir. Bu ayar aktif edildiğinde yayında olan bir çözümde değişiklik yapıldığında Sınav sorumlusu olan öğretim elemanına ve varsa sınavın gözetmenine “Sınavın gün, saat, süre, öğrenci sayısı, derslik ve gözetmenlik görevleri değişimlerinde” bilgilendirme epostaları gönderilmektedir. Bu bilgilendirme epostaları ile sınava yeni eklenen bir gözetmen veya gözetmenlik görevi iptal edilen gözetmenler görevleri hakkında ayrıca bilgilendirilmektedir.
 • Ders Dönemi Plan365 Web Modülünde ders programında yer alan bir dersin çözümü düzenlenirken, çözümü düzenlenen ilgili dersin planlama derslerdeki derslik tipine, süresine, kampüs tanımına uygun olarak derslik değiştirme sekmesine sadece uygunluğu olan derslikleri filtreleyerek getirmesi özelliği parametrik bir ayar olarak Ders Dönemi Ayarlar > Dönem sayfasına “Çözüm Sayfası/Takvimi Ayaları: Çözüm düzenlemede yalnıza uygun derslikleri listele” şeklinde eklenmiştir. Kullanıcı bu ayarı açarak veya kapatarak sadece uygunluğu olan derslikleri veya uygunluk dikkate alınmadan tüm dersliklerin çözüm düzenlemede listelenmesini sağlayabilir.
 • Ders ve Sınav Dönemi Ayarlar > Kurum sayfası ayarlarına “Planlama Sayfası Ayarları eklenmiştir. Parametrik olarak Öğretim Elamanı ve Program Başkanı Rollerin her biri için ayrı ayrı “Öğretim elemanları / Sadece öğretim üyesi saatlerine kısıt girebilsin.”, “Öğretim elemanları / Sadece ders saatlerine kısıt girebilsin.”, “Öğretim elemanları / Her ikisine de kısıt girebilsin.”, “Program başkanı / Sadece öğretim üyesi saatlerine kısıt girebilsin.”, “Program başkanı / Sadece ders saatlerine kısıt girebilsin.”, “ Program başkanı / Her ikisine de kısıt girebilsin.” Şeklinde ayar yapılabilmektedir. Ayar admin kullanıcılar tarafından yapılabilir. Sonrasında örneğin, Program başkanı rolündeki bir kullanıcı ile giriş yapıldığında Sadece öğretim üyesi saatlerine kısıt girebilsin seçili ise Planlama / Sınavlarımın – Derslerimin Saatleri sekmesi görüntülenemez. Öğretim elemanı rolündeki bir kullanıcı ile giriş yapıldığında Sadece ders veya sınavların saatlerine kısıt girebilsin seçili ise Planlama / Öğretim Elemanları sekmesi görüntülenemez. Bu geliştirme ile Akademik Planlama birimi Ders veya Sınav Planlamada Öğretim Üyesi veya Program Başkanı Rolüne sahip kullanıcıların kısıt girebilmelerini istedikleri esneklikte yönetebilirler.
 • Ders ve Sınav Dönemi Ayarlar > Kurum sayfası ayarlarına “Öğretim Üyesi Minimum Uygunluk” parametrik ayarı varsayılanı kapalı olarak eklemiştir. Bu ayar aktif edildiğinde Tam Zamanlı olarak çalışan Öğretim Elamanları için Minimum Gün Kısıt Sayısı ve Bir Gündeki Minimum Ardışık Slot Sayısı için değerler girebilmektedir. Bu ayar admin tarafından yapılabilmektedir. Bu geliştirme ile Program Başkanı veya Öğretim Elamanı Rolündeki kullanıcılar eğer ayar açık ise, Planlama aşamasında Tam Zamanlı Öğretim Üyesine, Öğretim Üyesi takvimine kısıt girerken istenilen minimum değerlere uygun kısıt girmeleri zorunlu hale getirilmektedir. Örneğin admin kullanıcısı Minimum gün sayısına 2, bir gündeki ardışık slot sayısı değerine de 5 yazdığında, Öğretim Üyesi veya Program başkanı, ilgili öğretim üyesine kısıtı girerken en az 2 tam gün ve bu 2 tam gün içerisinde en az 5 ardışık slot seçmek zorundadır. Eğer bu sayıdan daha az seçerse kullanıcı kaydet düğmesine bastığında sistem. "En az 2 farklı gün içerisinde ardışık 5 slot olmak üzere toplam 10 slot uygunluk seçmelisiniz" şeklinde uyarı vererek kullanıcının istenilen koşullara uymayan kısıt girmesini önlemektedir. Bu kontrol sadece tekil olarak öğretim üyesine kısıt girildiğinde yapılmaktadır. Birden fazla öğretin üyesi seçilerek kısıt girildiğinde kontrol yapılmaktadır.
 • Ders ve Sınav Dönemi Planlama Öğretim Üyesi, Sınavlarım Saatleri ve Derslikleri, Ders Saatleri ve Derslikleri sayfalarında uygunluk kısıtı kaydedilirken çözüm algoritmasında kullanıcıların planlama aşamasında yetersiz sayıda uygunluk kaydederek, imkânsızlık kontrolünde tespit edilecek olan yetersiz uygunluk sorunu en aza indirmek için uygunluk kısıtları kaydedilirken kontroller eklenmiştir. Bu geliştirme ile Tam Zamanlı veya Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi için tüm rollerdeki kullanıcılar tek bir öğretim üyesini seçip (çoklu öğretim üyesi seçiminde kontrol yapılmamaktadır.) gün ve saat kısıtı seçilip kaydet düğmesine bastığında "İşlem yapılan öğretim üyesinin toplam X slotluk ders/sınav saati bulunmaktadır. Uygunluk verilen slot sayısı X den küçük olduğu için ek slot seçimi yapılmalıdır" şeklinde uyarı vermekte ve yetersiz uygunluk girişini önlemektedir. Aynı zamanda bu geliştirme ile Ders Saatleri veya Sınav Saatlerine kısıt girilirken tüm rollerdeki kullanıcılar tek bir ders veya sınav seçip (çoklu ders veya sınav seçimlerinde kontrol yapılmamaktadır) kaydet düğmesine bastığında dersin veya sınavın slot süresi ile kısıt girilen slot sayısının en az eşit olmasının kontrolü yapılmaktadır. Örneğin ders veya sınav slot süresi 4 saat ise takvimde ders veya sınav için 3 saatlik uygunluk verildiğinde kaydet düğmesi tıklandığında "Uygunluk verilen slot sayısı "3" dersin/sınavın slot sayısı olan 4 den küçüktür. En az ders/sınav slot süresi kadar uygunluk verilmelidir." Şeklinde uyarı vermekte ve yetersiz uygunluk girişini önlemektedir.
 • Ders Dönemi Planlama Derslerde Aktivite Birleştirme ve Sınav Dönemi Planlama Derslerde Sınav Birleştir işlemleri için kullanıcının farklı ders kodlarına ve farklı öğretim türüne sahip olan iki veya daha fazla aktivitenin ya da sınavın birleştirilmesi durumunda kaydet düğmesine basıldığında kullanıcının hata yapmasının önlemek için “Farklı Ders Koduna veya Öğretim Türüne Sahip Dersleri/Sınavlar Birleştirme Yapıyorsunuz! Devam etmek istiyor musunuz?” şeklinde kullanıcıyı uyarma amaçlı bilgilendirme mesajının ekranda gösterilmesi sağlanmıştır. Kullanıcı bu mesaj ile bilgilendirilerek birleştirme işlemi önce farkında olmadan hatalı birleştirme yapmasının engellemesi amaçlanmıştır.
 • Sınav Dönemi Detaylı Çözüm Raporları içinde yer alan “Instructos” adlı raporda yer alan Öğretim Elamanlarına göre Sınıf ve Ders bazında sınav yoklama tutanaklarında pratik kullanımı sağlayacak ek geliştirmeler yapılmıştır. Yeni düzenlenen Sınav Yoklama Tutanaklarında artık en üst satırda ilgili Üniversitenin Adının ve büyük puntolarla ilgili sınav salonun ad – kod bilgilerinin gösterilmesi sağlanmıştır, ek kolon olarak tutanakta öğrencilerin şube/grup/section bilgileri öğrenci satırında gösterilmiştir, tutanak sayfasının altında İmza kolonundan önce Gözetmen Adı Soyadı kolonu eklenerek Gözetmenin el yazısı ile tutanağa Ad Soyadı bilgisini yazabilme imkanı sağlanmıştır, sınav tutanak sayfasının en alt satırına eğer sınav birden fazla derslikte yapılıyorsa bilgilendirme amaçlı diğer sınav dersliklerinde gösterilmesi sağlanmıştır.
 • Ders Dönemi Çözüm Sayfasından indirilebilen Detaylı Çözüm raporlarında yer alan dersliklerin boş ve dolu olduğu zaman dilimlerini gösteren “Çapraz Tablo” raporundaki sütun başlıkları Ayarlar > Kurum sayfasındaki kurum ayarlarındaki “derslik tanımı gösterim türü” ne göre güncellenmiştir. Ad seçili ise sütun başlıkları yalnızca derslik adı ile oluşturulur ve alfabetik sıralanır. Kod seçili ise sütun başlıkları yalnızca derslik kodu ile oluşturulur ve alfabetik sıralanır. Kod ve ad seçili ise her iki bilgi de yazılır, Eski format değiştirilmemiştir.
 • Sınav döneminde üniversitenin genel gözetmenlik ayarlarına göre bir sınava gözetme atanabilmektedir. Ama bazı durumlarda öğretim elamanları bu sınavlara gözetmen atanmamasını talep etmektedir. Sınav dönemi genel dönem ayarlarındaki gözetmen atama kuralını parametrik hale getirebilmek için ders tanımlarına “Gözetmen Durumu: Var / Yok” tanımı eklenmiştir. Eğer gözetmen durumu tanımında derste “Yok” seçilirse genel gözetmen ayarlarına göre o sınava gözetmen atanması gerekirken parametrik ayar “Gözetmen Yok” olduğu için o sınava gözetmen atanmayacaktır. Bu ayar excel ile sınav tanımlama, planlama dersler sınav kopyalama, planlama dersler sınav birleştirme, tanımlar dersler toplu değiştir ve senkronizasyona da eklenmiştir. Gerekli olan filtrelerde Gözetmen Durumu filtresi eklenerek arama yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Ders Döneminde Ders Takvimi PDF raporlarına, Üniversitelerde dersliklerin kapısına asılması için derslik bazında haftalık takvimde o derslikte yapılan dersleri gösteren “pdf” Raporu eklenmiştir. Aynı şekilde Öğretim Elamanı odalarının kapısına asılması için öğretim elemanı bazında, öğretim elamanın haftalık ders programı gösteren “Öğretim Elamanları.pdf” Raporu eklenmiştir.
 • Sınav Dönemi içinde Çözüm sayfasından indirilen Detaylı Çözüm Raporlarına, Sınav Takvimi süresince dersliklerin uygunluk durumunu (sınav var ya da derslik boş) gösteren “Çapraz Tablo.xlsx” raporu eklenmiştir. Bu raporu kullanarak admin kullanıcılar sınav döneminde herhangi bir faaliyet için derslik kullanımı gerektiğinde kolaylıklar gün ve saat bazında uygunluğu olan derslikleri tespit edebileceklerdir.
 • Sınav Dönemi içinde Çözüm sayfasından indirilen Detaylı Çözüm Raporlarında yer alan Öğrenci Sınav Sayıları Raporuna K Sütununda yer alan “Sınav Tarihleri” nden sonra planlamada yer alan sınav takvimi günlerinin her biri için bir öğrencinin o günde kaç sınavı olduğunu gösteren değerler eklenmiştir. Öğrencinin ilgili sınavda toplam kaç sınavı olduğunu gösteren değerde J sütununda yer alan “Toplam Sınav Sayısı” nda yer almaktadır. Bu rapor ile üniversite yönetimi öğrencilerin ortalama olarak bir günde kaç sınava girdikleri konusunda bilgi sunulabilir.
 • Ders ve Sınav Dönemi Planlama > Öğretim Elamanları sayfasına öğretim elamanlarının ders veya sınav dönemindeki uygunluklarını gösterildiği öğretim elamanı uygunluk raporunun sayfaya eklenen “İndir” düğmesi ile indirebilmesi sağlanmıştır. Raporda haftanın günlerine göre öğretim elemanlarının uygun saatleri (planlama verisi ile eşit) bulunmaktadır. Sınav döneminde takvim gün bazlı olduğu için, sınav dönemindeki ilk pazartesiden pazara günlerin uygunluk saatlerini yazdırılır. Sonraki hafta günleri (Varsa diğer pazartesi günleri vb.) ihmal edilmiştir. Raporda sınav dönemi için öğretim elamanının sadece kendi sınavlarının uygunluk saatlerinin bilgisi yer almaktadır, gözetmen uygunluk saatleri yer almamaktadır.
 • Sınav Dönemi - Çözüm / Detaylı Çözüm raporlarından, "Gözetmenlik Görev Süreleri"-> "Gözetmenlik Süreleri (Toplam)" olarak rapor adı güncellenmiştir. "Gözetmenlik Süreleri (Günlük)" olarak yeni rapor eklenmiştir. Bu yeni raporda ilk sütunlarda öğretim üyesi bilgileri, sonraki sütunda toplam kendi sınav ve gözetmenlik süreleri (planlamada belirlenen slot sayısı (zaman aralığı) cinsinden), en sağ sütunlarda sınav dönemi takvim tarihlerine göre günlük olarak bu süreler Bu raporu kullanarak kullanıcılar öğretim elamanların sınav takvimi boyunca uygunluklarını veya yoğunluklarını gün bazında raporlayabileceklerdir.
 • Sınav Dönemi Planlama Öğrencilerin Aldıkları dersler sayfasında yer alan öğrenci ve ders bilgilerinde genelde tüm üniversitelerde eğer bir öğrenci ÇAP veya YANDAL veya Bilimsel Hazırlık yapıyorsa ilgili öğrenci için birden fazla farklı öğrenci numaraları kullanılmaktadır. Bir öğrencinin tekil olmayan birden fazla farklı öğrenci numarasına sahip olması sınav programının oluşturulmasında ilgili öğrencinin sınavların çakışma olasılığı ortaya çıkarmaktadır. Bu durumu engellemek ve çözümde aynı öğrencinin farklı öğrenci numarasına sahip sınavlarının çakışmasını engellemek için Sınav Dönemi – Planlama / Öğrencilerin Aldıkları Ders sayfasında  Verileri Kontrol Et” düğmesi kullanılarak aynı tekil ID ye sahip ve farklı öğrenci numarasına sahip kayıtlar güncellendiğine (tek öğrenci numarasına atandığında) webde listelenirken güncellenen öğrenci numarası görüntülenmektedir. Fakat aynı sekmedeki “İndir” düğmesi ile öğrenciler exceli indirildiğinde Üniversite Yönetimi için gerekli olan orijinal öğrenci numarası yazdırılmaktadır. Bu geliştirme ile aynı işlem yayında olup sınav listeleri oluşturulmuş çözümlerde, detaylı çözüm raporlarından "Öğrenci Sınavları" ve "OIS Students Data" raporlarında da uygulanmaktadır. Böylece Üniversite Bilgi Sistemlerine Plan365 den alınan raporlar ile sınav takvimleri yüklendiğinde ÇAP ve YANDAL yada Bilimsel Hazırlık öğrencileri de bu programlar ait sınavlarını üniversite bilgi sisteminde doğru bir şekilde görüntüleyebileceklerdir.
 • Sınav Dönemi Planlama Öğrencilerin Aldığı dersler sayfasında Kayıtlı Olduğu Program ve Dersi Aldığı Program Filtresine “Tümüne Seç” eklenerek kullanıcın hızlı ve pratik bir biçimde seçim yapabilmesi sağlanmıştır.
 • Ders ve Sınav Dönemi Tanımlar ve Planlama Dersler sekmesinde filtrelere “Dersin Yeri Filtresi” eklenmiştir.
 • Sınav Döneminde Program Başkanı Rolüne sahip kullanıcıların Planlama Derslikler sayfasında yer alan Derslik Ekle ve Kaydet düğmeleri kullanarak işlem yapmaları engellenmiştir. İlgili düğmeler bu kullanıcı rolü için sayfalardan kaldırılmıştır. Program Başkanı Rolüne sahip kullanıcılar yalnızca derslik bilgilerini görüntüleyebilir, planlamaya derslik ekleyemez, silemez ve derslik saatlerini güncelleyemezler.
 • Sınav ve Ders Dönemi için Tanımlar Dersler Verileri Toplu Değiştir İşlemine “Ders Dili”, “Derslik Tipi” ve “Ders Ortamı” eklenerek kullanıcıların pratik bir şekilde seçtikleri ders veya sınavda bu değişkenleri toplu olarak değiştirebilmeleri sağlanmıştır.
 • Sınav ve Ders Dönemi için Tanımlar Öğretim Elamanları Verileri Toplu Değiştir İşlemine “Günlük Maks. Ders” değişkeni; Tanımlar Programlar Verileri Toplu Değiştir İşlemine “Dersler Arası Mak. Boşluk”, “Kampüsler Arası Min. Ders Boşluğu” değişkenleri eklenerek kullanıcıların pratik bir şekilde seçtikleri ders veya sınavda bu değişkenleri toplu olarak değiştirebilmeleri sağlanmıştır.
 • Sınav Dönemi çözümünde Öğrencinin Öğrenci Numarasını yazıp ara düğmesine bastığında çoklu oturuma sahip sınavlarda web üzerinde yaptıkları sorgulamalarda da PDF Sınav raporunda olduğu gibi ajanda ve takvim gösterimi, öğrencinin çoklu oturumda sınava gireceği derslik adı, oturumu ve kendi sınav saati gösterilecek şekilde güncellenmiştir.
 • Sınav Dönemi çözümünde Gözetmenin kendi bilgileri gözetmenlik bilgisi sorgulaması yaptığında çoklu oturuma sahip sınavlarda web üzerinde yaptıkları sorgulamalarda da PDF Gözetmenlik raporunda olduğu gibi, gözetmen filtresi ile arama yapıldığında da ajanda ve takvim gösterimi, kişinin kendi dersleri harici gözetmenlik yaptığı sınavlarda, gözetmenlik yapılacak derslik adı ve oturumu gösterilecek şekilde güncellenmiştir.
 • Sınav Dönemi Çözüm Sayfasında Gözetmenlere Göre Tablolarda Gözetmenlerin Aylık ve Haftalık Sınav Takvimlerine Kendi Sınavlarını Mavi Renkli, Gözetmenlikleri ise Kırmızı renkli olarak tek bir ekranda görebilmeleri sağlanmıştır. Bu geliştirme ile hem sınav hem gözetmenlik görevi olan öğretim elamanları sınav takvimi boyunda tüm görevlerini tek bir ekran üzerinde görebilmeleri ve bu sayede görevlerinde atlama yapma olasılıkları en aza indirilmiştir.
 • Plan365 de ders ve sınav dönemi için tanımlar Öğretim Elamanları sayfasında yer alan Unvanlara ek olarak Üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda “Doçent”, “Akademik Uzman”, “Proje Danışmanı”, “Teknik Uzman”, “Tez Danışmanı”, “Araştırmacı”, “Direktör”, “Antrenör”, “Eğitim Danışmanı”, “Sorumlu” unvanları eklenerek bu yeni unvanlarında excel veya senkronizasyon ile kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.
 • Ders Dönemi Tanımlar > Aktivite İlişkilerinde bulunan Ardışık Aktivitelere eklenen aktivitelerin eklenme sırasına göre çözümde ders programında ardışık olması çözüm algoritmasında sağlanarak ardışık aktivite eklemede aktiviteleri seçme (tıklama) sırasına göre ilişkiye eklenmesi sağlanmıştır. Bu geliştirme ile kullanıcılar hem teorik hem de uygulama aktivitesi olan bir ders için ardışık aktivite ilişkisini oluştururken önce o dersin teorik aktivesini seçip, daha sonra uygulama aktivitesini seçtiklerinde ders programın bu ders önde teorik aktivite sonrasında uygulama aktivitesi olacak şekilde planlanacaktır.
 • Ders ve Sınav Dönemi için Plan365 de Tanımlar – Programlar sayfasındaki filtrelere Fakülte/Yüksekokul seçimine bağlı olarak Program Filtresi eklenmiştir.
 • Sınav Döneminde Tanımlar / Derslikler, Planlama / Derslikler, Planlama Derslik Ata, Planlama Sınavlarım Saatleri ve Derslikler sayfasında atanan derslikler sayfalarına sınav kapasitesi filtresi filtrelere eklenerek kullanıcıların sınav döneminde ders kapasitesi değil sınav kapasitesine göre arama yapmaları sağlanmıştır.
 • Sınav Döneminde, web servis ile sınavların senkronizasyonunda dersin öğretim türü ile programların öğretim türünün farklılık kontrolü üniversitelerden gelen talep üzerine kaldırarak, senkronizasyon ile öğretim türü farklı olan derslerin sınavların birleşik bir şekilde web servisten alınabilmesi sağlanmıştır.
 • Ders ve Sınav Dönemi için web servis entegrasyonu ders açıklama alanı eklenerek senkronizasyon ile ders açıklamaların üniversite öğrenci bilgi sistemlerinde alınarak kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

Hata Düzeltmesi

 • Sınavlarım Saatleri ve Dersliklerinde filtreleme yapılan bazı durumlarda Tümünü Seç düğmenin çalışmaması sorunu giderilmiştir.
 • Ders Dönemi Plan365 web modülü Çözüm Düzenleme işleminde derse ait şube bilgisinin boş bırakılması önlenerek Detaylı Çözümde yer alan raporlarda ders bilgilerin hatalı gelmesi önlenmiştir.
 • Ders ve Sınav Dönemi Çözümü Detaylı Raporların oluşturulmasında; dönemin çözümünde bulunup tanımlardan silinen, pasif edilen tanımlar, kampüsü hiç bulunmayan sınavlar, dersler vb için algoritma kontrolleri eklenerek bu tanımların atlanarak raporların indirilememe sorunu çözülmüştür.
 • Ders ve Sınav Dönemi Tanımlar Fakülteler sayfasında filtrelerde yer alan “Ara” düğmenin yanlış adlandırarak “Kaydet” düğmesi olarak gösterilme sorunu düzeltilerek düğme “Ara” şeklinde adlandırılmıştır.
 • Sınav dönemi detaylı çözümde raporlarından, öğrenci sınavları raporu çözümde olup tanımlardan silinen öğrenci bulunduğunda boş olarak inmektedir. Eksik tanımların ihmal edilerek bu raporun oluşturulması sağlanmıştır.
 • Ders Dönemi Çözüm Değiştir işleminde kullanıcının aynı anda hem gün hem de derslik değiştirmek istediğinde sadece dersin kayıtlı olduğu günün uygun dersliklerin gösterilmesi sorunu giderilerek, kullanıcının dersi değiştirmek istediği gün ve saatteki derslileri gösterilmesi sağlanmıştır.
 • Çözüm sayfasında bir çözümün birden çok kez fazla sayıda kopyalandığında oluşan sorgulamadaki yavaşlık sorunu optimizasyon ile giderildi.
 • Senkronizasyon tanımların kampüs verisi boş geldiğinde bu hatanın senkronizasyon raporunda gösterilmeme sorunu giderilmiştir. Bu hata düzeltmesi ile aynı zamanda senkronizasyon veri tabanında hataya neden olan tanımlı veriler arasında “,” olması durumu da düzeltilmiştir.
 • Sınav Dönemi Planlama – Dersler sayfasında Sınav Birleştirme de boş bırakılan değerler varsayılan değerlerle kaydedilecek şekilde düzenlenerek sınav birleştirmede hata alınması engellenmiştir.
 • Senkronizasyon da öğrenci sayısı 0 ya da boş geldiğinde, öğrenci sayıları güncellenmeden tanım güncelleme işlemi yapılamama hatası düzeltilmiştir.
 • Senkronizasyonda Sınav Dönemi için Öğrenci Listesi yeniden senkronize edildiğinde planlamada kullanıcılar tarafından manuel olarak birleştirilen sınavların planlamadan silinerek pasif hale alınması sorunu çözülmüştür.
 • Sınav birleştirme çoklu kampüse sahip sınavlarda yaşanılan kayıt sorunu düzeltilmiştir.
 • Tanımlar filtrelerde ders kodu ve aktivite kodu pasif olan kayıtların gelmeme sorunu çözülmüştür.
 • Sınav Dönemi Planlama / Sınavlarım ve Saatleri sayfasında filtreleme yaptıktan sonra oluşan sayfalama ve tümünü seç hatası düzeltilmiştir.
 • Sınav dönemi çözümlerde sınav programı düzenlenmek istendiğinde bazı durumlarda ortaya çıkan beyaz sayfa hatası giderilmiştir.
 • Sınav döneminde Çözüm Sayfasında bir öğretim elamanın gözetmenlik kampüsü boş bırakıldığında detaylı çözüm raporunun indirileme sorunu çözülmüştür.
 • Plan365 Sınav Dönemi için web modülüne yapılan Fakültelere göre gözetmen ayarlarının masaüstü algoritmasında gösterilmeme sorunu çözülmüştür.
 • Sınav Dönemi için web modülüne Fakültelere Göre Gözetmen Sayı ve Gözetmen Atama şeklinin ekranda tam olarak görüntüleneme sorunu giderilmiştir.
 • Sınav Döneminde Çözüm sayfasında bir derse ait sınav çözümü düzenlediğinde dersliğin boş bırakılarak kaydedilmesi sorunu çözülmüştür.
 • Program başkanı kullanıcı rolüne sahip kullanıcıların PDF formatındaki sınav programlarını indirilmesine yaşanılan indirme hatası çözüldü.
 • Öğrencilerin sınav takviminde bazı derslerin PDF sınav listesinde gösteriliyorken, bu derslerin webde yayınlanan public çözümde görüntülenememesi sorunu çözüldü.
 • Detaylı çözüm raporlarında excelde tek bir hücrede yazılabilecek en fazla karakter sayısı olan 32767’nin aşılması durumunda raporlarda oluşan hücrenin boş gelmesi sorunu çözüldü.
 • Ders Dönemi, Ders Takvimi PDF raporunda programlarda şubenin sınıfının gösterilmemesi sorunu çözüldü.
 • Plan365 web modülünde sınav döneminde hafta sonuna denk gelen sınav sürelerin tabloda gösterilmeme sorunu çözüldü.
 • Sınav düzenlemede düzenleme penceresindeki görsel bozukluk düzeltildi.
 • Sınav Dönemi Çözüm sayfasında yeni sınav eklendiğinde kaydet düğmenin çalışmama sorunu çözüldü.
 • Ders kodu aynı olan derslerin sınavlarının tamamının çözüm ekranında sorgu yapıldığında gösterilmeme sorunu çözüldü.
Diğer Plan365 güncelleme aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.