Kokpit yöneticinin (veya sistem yöneticisinin) ALMS sisteminde yapı (kurum veya üniversite) oluşturmak veya mevcut yapıya eklemeler, yapıda değişiklikler yapmak için kullanacağı menüdür. Kokpit sadece yöneticinin tasarrufundadır. ALMS’deki organizasyonlar, programlar, kullanıcılar, dersler buradan oluşturulur ve sistem içerisinde varsayılan olarak gelen ayarların değişiklikleri kokpitten yapılır.

ALMS’de varsayılan gelen menüler ve kullanıcı yetkileri ve daha birçok özellik opsiyoneldir. ALMS kullanan üniversiteler kokpitteki “Departmanlar” menüsünü yine bu isimle kullanırken K12 kurumları bu menünün ismini “Okullar” yapabilir veya diğer başka kurumlar ALMS’yi kendi kurumsal jargonlarına göre şekillendirebilirler.

DEPRATMANLAR: ALMS temelde bir ana organizasyona bağlı organizasyonlar ve bu organizasyonlara bağlı programlarla bunlara bağlı ana dersler ve derslerden oluşan bir ağaç yapısı şeklinde düşünülebilir. Bu yapının tepesinde ana organizasyon yani kurumun veya üniversitenin kendisi bulunur. Altında da ana organizasyona bağlı organizasyonlar yani “Departmanlar”

Ana organizasyona bağlı departmanlar oluşturmak için organizasyonun sağ tarafındaki “Ekle” butonuna basılır. Açılacak “Birim Oluştur” sayfasında departmanın ismi yazılır ve hemen altındaki “IsProgram” seçimi tercihe göre “Yes” veya “No” olarak seçilir. Oluşturulan birim departmansa “No” bırakılır. Böylece bu birimin ya da departmanın altına ana dersler ve onların altlarına da dersler açılabilir. Daha net anlaşılması için şu şekilde örnek verilebilir:

Bir üniversite bir fakülte (departman) oluşturacağı zaman “IsProgram” NO bırakılır. Mühendislik Fakültesi bir departmandır. Bu departmanın altında açılacak Bilgisayar Mühendisliği bir programdır demek ki Bilgisayar Mühendisliği oluşturulurken IsProgram “Yes” olacaktır.

Birimin adı oluşturulduktan ve IsProgram  seçimi yapıldıktan sonra “Değişiklikleri Kaydedin” butonuna basılır. Gelen sayfada “Program Özelliklerini Düzenleyin” butonuna basılarak programın ayarları yapılır.

Bu sayfada yıldızlarla (*) belirtilmiş alanlar zorunlu ve boş geçilemeyecek alanlardır. Ad programın adı,

URL programa ulaşmak için kurum tarafından oluşturulmuş bir web adresi var ise girilir.

Kısaltma  program için belirlenmiş kısaltmadır. Kurum tarafından veya programı oluşturan yönetici tarafından belirlenir.

Logo programın logosu olacak ve sadece yöneticiler tarafından görüntülenecektir.

Dil programın dili (Türkçe, İngilizce, vb.) olacaktır.

Kendi kendine Kaydolma Tipi derse kaydolacakların yönetici veya eğitmen tarafından mı kaydedilecekleri veya kendi kendilerine kaydolabilmelerini belirleyecek alandır. Seçenekler Hiçbir zaman, Her Zaman, Varsayılan Olarak Hayır ve Varsayılan Olarak Evet şeklindedir.

Bu alanlar doldurularak “Kaydet” butonuna basılır ve program düzenlenmiş olur.

Program düzenlenirken diğer iki sekme,

Sınav Ayarları sınav öncesinde ve sınav bitiminde çıkarılacak metinlerin girildiği sekme ve

Sosyal Medya yaniprograma giriş yapılırken sosyal medyahesapları kullanılarak giriş yapılıp yapılamayacağını belirler. Bu ayar aynı zamanda yine Kokpit içerisindeki Tüm Ayarlar menüsündeki Kurum Düzenle içersinden de yapılabilir.

Organizasyon Şemasında görüntülenen organizasyonlar ve programlar liste veya ağaç şeklinde görüntülenebilir. Her iki görüntüleme seçeneklerinden de organizasyon oluşturma, düzenleme ve silme işlemleri gerçekleştirilebilir.

ALMS organizasyonların ve programların kurumlarla senkronize olarak çalışmasına olanak tanır. Kurumların talebi üzerine kurumlardan organizasyon ve programlar senkronize edilebilir. Bu özellik kurumların taleplerine göre aktifleştirilir veya kullanılmaz.

DÖNEMLER: Oluşturulan dersler dönemlere eklenir. Dönem yapısı genellikle üniversiteler tarafından kullanılmaktadır. Diğer kurumlar derslerine tarih vermekte veya tek dönem açarak bu dönemin tarih aralığını uzun tutmaktadırlar. ALMS yapısı itibariyle her kurumun sistemi kendilerine uygun kullanımına olanak tanımaktadır.

Mevcut dönemler düzenlenebilir veya silinebilir. Bir dönemin silinebilmesi için hiçbir derse bağlı olmaması gerekir. Bir veya daha fazla derse bağlı dönemlerin silinmesine sistem otomatik olarak izn vermeyecektir. Herhangi bir derse bağlı olmayan dönemlerse silinebilirler.

Yeni bir dönem oluşturmak için “Yeni Ekle” butonuna basılarak “Dönem Oluştur” sayfası açılır. Bu sayfada da doldurulması zorunlu alanlar yıldızla (*) belirtilmiştirler. Öncelikle döneme adı verilir. Modüler Planlama Kullan “Yes” yapıldığında dönem haftalara veya ünitelere bölünebilir. Bu tercih genellikle üniversitelerin kullandıkları tercihtir. Bu planlama kullanılacağında sayfaya iki alan daha eklenir.

Modül Tipi  dönemin ünitelere mi yoksa haftalara mı bölüneceğini belirler.

Modül Sayısı da seçilen modülün (hafta, ünite) sayısını belirleyecektir.

Başlangıç ve bitiş tarihleri dönemin hangi tarihte başlayıp hangi tarihte sona ereceğini belirleyecektir.

Dönem oluşturma tamamlandığında “Değişiklikleri Kaydedin” butonuna basılarak işlem sonuçlandırılır.

Dönemin oluşturulmasından vazgeçilmesi durumunda “İptal Et” butonu kullanılacaktır.

Oluşturulan döneme dönemler sayfasından “Yeni Ekle” denerek eksik hafta eklenebilecektir.

DERS KATALOĞU: ALMS’de dersleri programlarla ilişkilendirmek için ders kataloğu kullanılır. Akış olarak bakıldığında sınavlarda sorulacak sorular (Bkz. Soru Bankası) ana derslerin altına açılır. Ana dersler programların (Bkz. Departmanlar) altına açılır. Derslerle programların (departmanların) ilişkilendirilmesi Ders Kataloğu menüsünden yapılacaktır.

Ders kataloğunda bulunan derslerle ilgili işlemler işlem yapılacak ders veya dersler aratıldıktan sonra buradan yapılabilir.

Derslerin sol tarafındaki kutucuklar işaretlenerek toplu olarak işlem (aktif yap, pasif yap, sil) yapmak mümkün olduğu gibi derslerin yanlarındaki “İşlem” butonu kullanılarak teker teker işlem yapılması da mümkündür.

Yeni bir ana ders oluşturmak için sağ üstteki “Yeni Ekle” butonu kullanılacaktır. Açılacak sayfaya (zorunlu alanlar yıldızla - * - işaretlidir) ana dersin adı, istenirse kısa bir açıklama, küçük resim (bu resmi sadece yöneticiler görecektir), kategori, hedef kitle, otomasyon ID (ALMS ile otomasyon u olan kurumlar için daha sonrasında bu ana dersin takibini kolaylaştırmak için bu ID girilir. Yoksa boş bırakılır.) girilir. Hedef kitle açılacak dersin hedeflediği kitleyi ifade eder. Lise, K12, vb. En altta açılan ana dersin hangi programa bağlanacağının seçileceği programlar bulunur. Bu alanda birden çok program seçilmesi halinde bu ana dersin altına açılacak dersler programların ortak dersi olacaktırlar. Alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” butonuna basılmasıyla yeni ana ders oluşturulmuş olacaktır.

DERSLER:  Ders kataloğunda ana ders oluşturulduktan sonra bu ana dersle ilişkili dersi veya derslerin açılmasına sıra gelir. Bu işlem de Dersler menüsünden gerçekleştirilir. Ve tabii ki bu derslerin dönemlerle ilişkilendirilmesi de bu menüden yapılacaktır.

Ana dersin altına ders açılırken öncelikle sayfanın sağ üstündeki “Yeni Ekle” butonuna basılır. Gelen sayfadaki ana ders, ders adı, ders kodu ve açıklama alanlarının doldurulması zorunludur. Ana ders alanına girilecek ad ile bu dersin hangi ana ders veya derslerle ilişkilendirildiği belirlenmiş olacaktır. Bu alanlar doldurulduktan sonra ders için kullanılan bilgisayardan veya ALMS galerisinden seçilebilir. Dersin varsayılan görüntüsü dersin altında oluşturulacak aktivitelerin ne şekilde görüntüleneceklerini belirler.

 Ders sorumluları dersin şubelerinin tamamına müdahale edebilecek kişi veya kişilerdir. Zorunlu alan değildir.

Ders otomasyon ID’si servisten gelir. Otomasyon var ise bu ID girilir yoksa boş kalır. Entegrasyonla çalışan bir web servis varsa bu ID oradan çekilir.

Dönem bilgisi olarak daha önce oluşturulan ana dersin dönemi buraya girilecek ve bu ders o dönem itibariyle görüntülenmeye başlayacaktır.

Kaydet butonuna basılmasıyla ders oluşturulmuş olacaktır.
Dersin başarıyla oluşturulmasından sonra kullanıcı eklenebilmesi amacıyla şubelerin açılması gerekmektedir. Dersin sayfasının sağ tarafında “Şubeleri Yönet” butonu bulunur. Buna basılarak “Yeni Şube Ekle” tıklanır.

Gelen sayfada yeni şubenin adı, bağlı olduğu program, otomasyon ID (varsa), seçili programda ara evet ise seçili programın öğrencileri arasında arama yapılır, hayır ise arama tüm sistemden yapılacaktır. Detaylı arama tıklandığında aramaya özel alanlar da katılacaktır. Arama sonucunda bulunan kullanıcı seçilip “Seçişi Öğrencileri Şubeye Ekle” tıklandığında kullanıcı şubeye yani sınıfa eklenmiş olacaktır. 

Yeni şube tek tek oluşturulabileceği gibi çoklu olarak da oluşturulabilir. Bunun için dersler sayfasının sağ üstündeki “Çoklu Sınıf Ekle” tıklanarak bir veya birden çok şube eklenecek ders seçilir ve sayfanın altındaki MS Excel dosyasını indirme butonuna basılarak dosya indirilir. Dosya gerektiği şekilde doldurularak yine aynı sayfadan sisteme yüklenerek çoklu sınıf ekleme yapılmış olur.

Çoklu sınıf eklemede sadece şubeler açılır. Kullanıcıların daha sonra eklenmesi gerekecektir.

 

KULLANICILAR: ALMS sisteme farklı yollarla ve farklı şekillerde kullanıcı eklenmesine olanak tanır. Kullanıcı ekleme işlemi teker teker, çoklu olarak veya grup şeklinde yapılabilir.

Teker teker kullanıcı eklemek için “Yeni Ekle” butonuna basılarak gelen sayfadaki öncelikle yıldızla (*) belirtilmiş zorunlu alanlar ve istenirse geri kalan alanlar da doldurularak kullanıcı ekleme işlemi yapılır. Kullanıcı ekleme sayfasındaki zorunlu alanlar hariç diğer alanların gösterilip gösterilmeme ayarı “Tüm Ayarlar > Araç Kutusu > Kurumu Düzenle > Özel Alanlar” menüsünden belirlenebilir.

Zorunlu alanlar başta olmak üzre boş alanlar doldurulduktan sonra “Değişiklikleri Kaydedin” butonuna basılarak kullanıcı sisteme eklenir. Roller satırındaki seçimle kullanıcının rolü (yönetici, eğitmen, öğrenci, veli, diğer) belirlenmiş olacaktır. Öğrenci seçilmesi halinde eğer sistemde kayıtlı ise öğrencinin durumunu kontrol edebilmesi için veli de sisteme eklenebilir.

Başarılı kullanıcı kaydından sonra kullanıcının bağlı olacağı programın belirleneceği sayfa gelecektir. Programa hangi rolde ekleneceği de belirlenen kullanıcı sisteme başarıyla kaydedilmiş olacaktır.

İçeri Aktar butonuyla sisteme MS Excel dosyası kullanılarak çoklu kullanıcı eklemek mümkündür.