Perculus sisteminde kullanıcılar hiçbir yetkisi bulunmayan salt katılımcılardır. Sisteme giriş yaptıklarında doğrudan görüntüleyecekleri Ajandam sayfasında eğitmenlerin kendilerini kaydettikleri eğitim mevcutsa hemen takvim üzerinde görüntüleyeceklerdir.


Kullanıcılar sisteme ilk girişte görüntüledikleri Ajandam sayfasının solunda iki menü bulacaklardır. Birincisi Ajandam, Süren Oturumlar, Gelecek Oturumlar ve Geçmiş Oturumlar bulunan Oturumlar menüsü.


Kullanıcı ajandamı görüntülerken sayfanın üstündeki butonları kullanarak haftalık ve günlük ajandasını görüntülemeyi tercih edebilir.Süren Oturumlar ile kendisinin kayıtlı bulunduğu süren oturumlar listesini görüntüleyebilir. Bunu aynı zamanda Ajandam ile takvim görüntüsü üzerinden de yapabilmektedir.

Gelecek Oturumlar kullanıcının kayıtlı olduğu ileri tarihli oturumların listesini getirecektir.

Geçmiş Oturumlar kullanıcının katılmış olduğu veya kayıtlı olmasına rağmen kaçırmış olduğu oturumların listesini getirecektir. Eğitmen oturumu paketlemişse kullanıcı kaçırmış olduğu oturumu tekrar izleme özelliğini kullanarak telafide bulunabilir.

Kullanıcının görüntüleyeceği ikinci menüyse Diğer menüsüdür.

Bu menüdeki Bilgilerimi Düzenle ile sisteme giriş yaptığı kullanıcı adını, sistemden gelen e-postaların düştüğü e-posta adresini ve kişisel bilgilerini düzenleyebilir.

Şifre Değiştirme ile şifresini değiştirebilir.

Sistem Kontrolü ile kullandığı cihazın donanımını ve internet bağlantısını kontrol edebilir.


Yardım ile Advancity’nin bilgilendirme ve yardım amaçlı çevrimiçi kullanıcı kılavuzlarına ulaşabilir ve Çıkış butonuyla sistemden güvenli çıkış yapabilir.