Oturumdaki katılımcıların hepsinin cevaplaması için oluşturulacak anket Ortak Alan'daki ve üst menüde bulunan Paylaş butonunun altındaki  veya anket modülündeki "Yeni Anket" butonlarına basılarak oluşturulur.

Anketlerin cevap seçenekleri Tek Cevap veya Çok Cevap olarak belirlenebilir.

"Sorunuzu yazın" bölümüne soru eklendikten sonra "Yeni seçenek ekleyin" bölümüne soruların cevap seçenekleri girilir. Her seçenek eklendikten sonra "Ekle"ye veya enter tuşuna basılır. Eklenen seçeneklerden çıkarılmak istenenlerin yanlarındaki çarpıya basıldığında seçenek silinecektir.


Anket hazırlandığında "Kaydet" butonuna basılır. Anketin başarıyla kaydedildiği "Anket kaydedildi!" uyarısıyla bildirilir.


Uyarı "OK" butonuna basılarak kapatılır. Anket uygulanana kadar hazırdır.

Artık anket penceresinde uygulanmaya hazır anket görülecektir.


Kaydedilen anketler uygulanana kadar anket modülünde hazır bulunacaktır. Kaydedilmiş her anketin yanında "Uygula" butonu bulunur. Buna basılarak anket tüm katılımcıların cevaplamasına açılır. Ankette yapılacak değişiklikler için uygula butonunun yanındaki oka tıklanarak "Düzenle"ye basılır ve değişiklikler yapıldıktan sonra yeniden "Kaydet" butonuna basılır. Değişiklikler kaydedilmiştir.

Uygula butonu anketi tüm katılımcıların cevaplamasına açar

Düzenle ile daha önce kaydedilmiş anketlerde değişiklik yapılır.

Kopyala butonuyla daha önce katılımcılar tarafından cevaplanmış ve sonlandırılmış ankette değişiklikler yapılarak uygulanmaya hazır yeni bir anket olarak kaydedilir.


Anket "Uygula"ndığında tüm katılımcıların karşısına anket cevaplama penceresi çıkar. Katılımcılar ankete cevap vermeden de bu pencereyi kapatabilirler. Uygulanmış anketin menü seçenekleri değişir.Uygulanan anketin menü seçenekleri,

Anketi Sonlandır : Buna tıklandığında anket o zamana kadar aldığı cevaplarla sonlandırılır..

Sonuçları Göster : Tıklandığında hangi katılımcının hangi şıkkı ne kadar sürede seçtiğine dair detayların dökümü gösterilir.


Sonuçları Herkes Görsün : Seçildiğinde anket sonlandırıldıktan sonra sonuçları tüm katılımcıların görmesini sağlar. Seçilmediği sürece anket sonuçlarını sadece yönetici ve eğitmenler görebilecektirler.