Perculus oturumların kullanım amaçlarına uygun arayüz seçenekleri sunar.





Oturum amacına uygun seçenekleri görebilmek için Perculus logosunun hemen yanındaki varsayılan Eğitim modu yazan kutucuk tıklanarak diğer oturum seçenekleri görüntülenir.





Seçilen arayüzün üzerine tıklandığında seçimin uygulanıp uygulanmaması için uyarı çıkacaktır.





OK tıklandığında oturumun modülleri seçime göre yer değiştirecektir. Cancel tıklandığında arayüz olduğu gibi kalacak değişiklik olmayacaktır.

Perculus 8 farklı oturum arayüzü seçeneği sunar.

  1. Eğitim Modu
  2. Birebir Modu
  3. Webinar Modu
  4. İki Videolu Toplantı Modu
  5. Uzaktan Eğitim Modu
  6. Toplantı Modu
  7. Sunum Modu
  8. Video Konferans Modu

Bu modlar kullanıcıların talepleri üzerine kullanım kolaylığı sağlamak amaçlanarak geliştirilmiştirler. Bunların dışında modların geliştirilmesi kullanıcıların yeni taleplerine uygun olarak mümkündür.

 

Eğitim Modu

 


Bu mod eğitim kurumlarının derslerini verirken pratik ve işlevsel kullanımına göre tasarlanmıştır. Tüm pencerelerin kullanıcıların tamamı tarafından rahatlıkla görüntülenebilmesi hedeflenmiştir.





Birebir Modu

 


Birebir modunda karşılıklı kullanım esas alınmıştır. Buna göre kullanıcı listesi ve anket gibi modüller bu modda kaldırılmıştır.





Webinar Modu

 


Webinar modu, internet üzerinden seminer yapmak için tasarlanmıştır. Webinar modunda doküman paylaşımı ve doküman üzerinden anlatım yoğun olarak kullanılacağından alan genişletilip Beyaz Tahta penceresi büyütülmüştür. (Bkz. Şekil-6) Bu mod internet üzerinden seminer yapılması amacıyla tasarlanmıştır. Kullanımın amacına yönelik olarak ortak alan bu modda geniştir.





İki Videolu Toplantı Modu

 


Bu mod iki kişinin katılımıyla gerçekleşecek toplantılar için iki kişilik kamera/mikrofon, sohbet ve ortak alan olarak tasarlanmıştır.





Uzaktan Eğitim Modu

 


Bu mod eğitim moduyla hemen hemen aynıdır. Ancak ortak alan kullanıcıların taleplerine uygun olarak daha büyük şekilde tasarlanmıştır.





Toplantı Modu

 


Toplantı Modu, Perculus sistemi üzerinden online olarak toplantılarınızı yapmanız için tasarlanmıştır. Toplantı modunda anket şablonu kullanılmamaktadır. (Bkz. Şekil-9) Bu mod Perculus'un toplantı amacıyla kullanımına yönelik tasarlanmıştır. Bu amaca uygun şekilde anket modülü bu modda gösterilmez.





Sunum Modu

 


Bu mod karşılıklı etkileşim açısından işlevsel olması amaçlanarak tasarlanmıştır. Sunum yapılırken kamera/mikrofon ile sunum desteklenir ve daha geniş sohbet modülüyle kullanıcılarla karşılıklı etkileşim canlı kılınmıştır.





Video Konferans Modu

 


Bu modun tasarlanma amacı kamera/mikrofon ile konferans veren kişinin birden fazla kullanıcıyla etkileşimini güçlendirmektir. Amacına yönelik olarak ses ve görüntü modülü ön plana çıkarılmış ortak alan ise kaldırılmıştır. Sohbet modülü yine etkileşimi destekleme amacıyla ön plana çıkarılmıştır.