İndirim ve Burs Ayarları

  • Sözleşmede yer alan indirim ve burslar tanımlanır.