Sözleşme Bedeli Ayarları

  • Sözleşmede yer alacak hizmet bedellerinin tanımlandığı ekrandır.