• Firma İndirim Anlaşmaları
    • Firma İndirim Anlaşması Ekle (Firmalara Özel Kart Tipine göre (Personel, Veli, Öğrenci vb.) TL Tutar veya % olarak ürün Kurum İndirimi Tanımlamalarını Yapmayı Sağlar.)
    • Firma İndirim Anlaşması Listesi (Firmalara Özel Kurum İndirimleri Listelemeyi Sağlar.)