• Firmaya Terminal Atama
    • Firmaya Terminal Atama (Satış işlemi için firmalara POS – PC, Kart Okuyucu vb. terminallerin atanması gerçekleştirilir.)
    • Firma Terminal Listesi (Firmaların Terminallerini Listeleyen sayfadır.)