• Kart Yetki Tanımlamaları
    • Kart Yetki Ekle (Okul, Sınıf, Şube, Kart Tipi ve Kişiye Göre terminal grup veya terminal bazlı sürekli veya belirli zamanlar için gün ve saat bazında geçiş yetkisi verilmesi)
    • Kart Yetki Listesi (Kartların Terminal bazlı yetkilendirmelerinin listeleneceği sayfadır.)