• Terminal
    • Terminal Ekle (Akıllı Geçiş Sisteminde Kullanılacak Terminalleri Kampüs Bazlı (Turnike, Kapı, Kart Okuyucu, Kapı, POS PC, İç Kapı vb.) olarak terminal adı, no, IP ve MAC adresi girerek Tanımlamayı Sağlar.
    • Terminal Listesi (Akıllı Geçiş Sisteminde Kullanılacak Terminalleri Listelendiği sayfadır.)