• Terminal Tipi Tanımlamaları
    • Terminal Tipi Ekle (Akıllı Geçiş Sisteminde Kullanılacak Turnike, Kart Okuyucu, Kapı, POS PC, vb. Terminallerin Tiplerini Tanımlandığı sayfadır.)
    • Terminal Tipi Listesi (Akıllı Geçiş Sisteminde Kullanılacak Terminalleri Listeleyen sayfadır.)