Ders Programı için öğretmen veya sınıf bazında belirtilen gün ve saatte ders yapılıp yapılmaması konusunda idareye bildirilmiş kısıtlar varsa bu kısıtları, Ders Programı Modülü altında yer alan Ders Programı Kısıtları alt menüsü Ders Program Kısıt Ekle ‘ye tıklayarak ulaşacağınız sayfadan gerçekleştirebilirsiniz.

  • Ders Program Kısıtları
    • Ders Program Kısıt Ekle (Öğretmen veya Sınıf bazlı gün ve saat bazında kısıtların tanımlandığı sayfadır.)
    • Ders Programı Kısıt Listesi (Ders Programı kısıtlarının listelendiği sayfadır.)

Ders Programı Kısıt Ekle sayfasında Öğretmen veya Sınıf bazında belirtilen öğretmen veya sınıf için seçtiğiniz gün ve ders saatinde öğretmenin veya sınıfın ders atanmaya uygun olup olmadığını kısıt türü olumlu veya olumsuz olarak belirterek kayıt altında alabilirsiniz. Kayıt altına aldığınız kısıtları Ders Programı Kısıt Listesi düğmesine tıklayarak düzenleyebilir veya silebilirsiniz.