Kurumunuza bağlı okullarda hangi dersin hangi öğretmen tarafından verildiğini sisteme tanıtmak için Ders Programı Modülü menüsü altında yer alan Verilen Ders alt menüsünde yer alan Verilen Ders Ekle düğmesini kullanmalısınız.  Verilen Ders ekle sayfasında kurumunuzda hangi dersin hangi okul, sınıf ve şubede hangi öğretmen tarafından verildiğini sisteme tanımlayabilirsiniz.

  • Verilen Ders
    • Verilen Ders Ekle (Derslere ait okul – sınıf – şube – dersi veren öğretmen bilgilerinin tanımlandığı sayfadır.)
    • Verilen Ders Listesi (Kampüs bazında verilen derslerin listelendiği sayfadır.)

Verilen Ders ekle sayfasında seçtiğiniz ders için Öğretmen Seçebilmeniz için Personel Modülü altında, Öğretmen olarak görevlendirilmesini yaptığınız yaptığınız personellerin ders verdikleri akademik branşların P.Görevlendirme menüsünden doğru ve eksiksiz olarak tanımlanması gerekmektedir.