Okul Yönetim Sistemine Ders Saatleri tanımlandıktan sonra 2. olarak kurumunuza ait okullarda verilen dersleri tanıtmanız gerekmektedir. Ders Programı Modülü menüsü altında yer alan Ders Menüsü altında yer alan Ders Ekle düğmesi ile sisteme dersleri tanımlayabilir Ders Listesi düğmesi ile sisteme tanımlanan dersler üzerinden düzenleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

  • Ders
    • Ders Ekle(Ders Adı, Kodu, Kredi Saatinin eklendiği sayfadır.)
    • Ders Listesi (Sisteme eklenen derslerin listelendiği sayfadır.)
Ders tanımlama da önemli olan kurumunuzda verilen okullara ait her bir ders için o dersin kodu belirlenirken bir standart oluşturulmasıdır. Örneğin Ortaokul 5. Sınıflardaki Matematik Dersi için Kod olarak ORT-501, Türkçe Dersi için kod olarak ORT-502 vb kodların belirlenirken ayı derslerin Anadolu Lisesinde olduğu varsayıldığında Lise 9. Sınıflar da Matematik için  ANL-901, Türkçe için se ANL-902 vb. şeklinde belirlenebilir. Uygulama olan dersler için Uygulama Saat Kredisinde sisteme tanıtılması gerekmektedir. Sisteme Ders Listesi düğmesi ile sisteme tanımlanan dersler üzerinden düzenleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.