Yeni bir personel eklemek için mutlaka Yeni Personel düğmesi tıklanmalıdır. Gelen Sayfada personele ait tüm bilgiler özellikle T.C Kimlik No, Adı, Soyadı, Eposta Adresi, Cep Telefonu Numarası Bilgisi, İşe Giriş Tarihi, Okuldaki Lokasyonu (Yerleşkede Görev Aldığı Okul) eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Cep Telefonu bilgisi başında “0” yazılmadan 5554443322 şeklinde girilmelidir.