• Evrak Yönetimi: Gelen-giden evrakların takibini yapın, hızla yanıtlanmasını sağlayın. Evrak nerede, kim ne zaman hangi işlem yapmış, anlık görüntüleyin. Yanıtlanmayan veya kaybolan evrak gibi dertleriniz olmasın!

  • Numaralandırma: Evraklara gelen-giden sıra numaralarını otomatik atayın. Evrak sistemini organize edin. Dosya karışıklığına son verin!

  • Tarih Hatırlatma: Sistem tarafından kritik tarih hatırlatması alın. İş akışınızı kontrol altında tutun. Personelin unutkanlık veya dalgınlık yapmasını önleyin!

  • Vekil Atama: Yöneticiler izine çıktılarında kendi yerlerine vekil atasınlar.

  • Dijital Arşiv: Dijital evrak arşivi oluşturun. Geçmiş evrakların takibini sağlayın. İstediğiniz evraklara anında ulaşın!

  • Evrak Güvenliği: Evraklarda değişiklik yapılmasını önleyin. Evrak güvenliğinizi sağlayın. İstenmeyen problemlerin önüne geçin! Herkes kendi yetkisinde olan evrakları görüntülesin.

  • Hızlı Erişim: Dijital evrak organizasyonu ile arşivlere hızlı erişim sağlayın. Tek tıkla aradığınız evrak veya dosyaya ulaşın. Evrak ararken dosyalar arasında kaybolmayın!

  • Dijital Kayıt Defteri: Kurumunuzda her birimin birer dijital kayıt defteri olsun, gelen giden evrakları kolayca kayıt altına alsınlar.