• Kurum Tanımlama: Kurumunuza ait birimleri, kadroları ve akademik branşları tanımlayın. Organizasyon şemanıza göre İK yı yönetin.

  • Özlük Bilgileri: Personel bilgi formları doldurun. Tüm personelinizin özlük bilgilerini kayıt altına alın, düzenleyin veya görüntüleyin. Fiziksel olarak saklanan özlük dosyalarını dijital ortama aktarın. İşe alımdan işten ayrılmaya kadar tüm süreçleri kolayca yönetin!

  • Görevlendirmeler: Görevlendirmeler oluşturun, düzenleyin ve yönetin. Personele göre görevlendirmeleri atayın, bu işlerin yakından takibini yapın. Denetim sürekli sizde olsun!

  • Özlük Hakları: Ayrılma ve izin talepleri gibi özlük haklarını yönetin. Kullanılmış izinler, kullanılacak izinler veya kalan izinleri hemen görüntüleyin. Çalışanlarınızın haklarını koruyun!

  • İş Başvuruları: Sistem üzerinden iş başvuruları alın. Başvuruları dijital ortamda saklayın. İhtiyacınız olduğunda başvuru havuzundan tarama yapın!

  • Performans Değerlendirme: Çalışanlar için  online performans değerlendirme yapın. Yıl sonunda sözleşmeleri yenilerken objektif değerlendirmelere göre karar alın.

  • Personel Eğitim Takibi: Personel eğitim süreçlerini ve eğitim sertifikalarının yakından takip edin. Çalışanlarınızın gelişimini sağlayın!

  • Personel Harcamaları: Personel harcamalarını yakından kontrol edin. Hangi personel için ne kadar avans ödemesi yapılmış, teşvik alınmış anında görüntüleyin. Personel maliyetlerini yönetin!

  • Zimmet Listesi: Personele zimmetli eşyaları kayıt altına alın, düzenleyin veya görüntüleyin. Tüm zimmetli eşyaların kontrolünü ve güvenliğini sağlayın. Gerekli durumlarda sorumludan rapor isteyin!

  • Online İzin Yönetimi: İzin isteklerini online yönetin.