• Firma Ayarları
 • Firma Ekle (Harcama Sistemini Kullanacak Firmaları Eklemeye Yarar.)
 • Firma Listesi (Harcama Sistemini Kullanan Firmaları Listeler.)

 • Firma İndirim Anlaşmaları
 • Firma İndirim Anlaşması Ekle (Firmalara Özel Kart Tipine göre (Personel, Veli, Öğrenci vb.) TL Tutar veya % olarak ürün Kurum İndirimi Tanımlamalarını Yapmayı Sağlar.)
 • Firma İndirim Anlaşması Listesi (Firmalara Özel Kurum İndirimleri Listelemeyi Sağlar.)

 • Firma Personel Ayarları
 • Firma Personel Ekle (Kurum bazında yer alan firmalarda çalışan personellerin sisteme tanımlanmasının yapıldığı sayfadır.)
 • Firma Personel Listesi (Kurum bünyesindeki firmalara ait personellerin listelendiği sayfadır.)

 • Firmaya Terminal Atama
 • Firmaya Terminal Atama (Satış işlemi için firmalara POS – PC, Kart Okuyucu vb. terminallerin atanması gerçekleştirilir.)
 • Firma Terminal Listesi (Firmaların Terminallerini Listeleyen sayfadır.)

 • Firma Ürün Ayarları
 • Firma Ürün Grupları
 • Ürün Grubu Ekle (Firmaların satışını gerçekleştirdikleri ürün grupların tanımlandığı sayfadır.)
 • Ürün Grubu Listesi (Firmaların satışını gerçekleştirdikleri ürün grupların listelendiği sayfadır.)

 • Firma Ürünleri
 • Ürün Ekle (Firmaların Ürünlerinin ürün grubu, ürün barkodu, ürün adı, ürün fiyatı tanımlamalarını yapmaya yarayan sayfadır.)
 • Ürün Listesi (Firmaların Ürünlerini Listelemeye yarar.)

 • Firma Satış Ekranı (Firmaların POS – PC üzerinden kart okuyucu ve barkod oyucu kullanarak kullanıcılara ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği satış sayfasıdır.)

 • Bakiye İşlemleri
 • Kartla Bakiye Yükleme (Kart okuyucu ile kullanıcıların akıllı kartlarına kart bakiyesi yüklemesi yapıldığı sayfadır.)
 • Kartsız Bakiye Yükleme (Kart olmadan iKampüs kullanıcılarına bakiye yüklemeyi sağlayan sayfadır.)

 • Raporlar ve Listeler
 • Kart Raporları
 • Kart Yükleme Raporu (Seçilen karta ait Kart Bakiye Yükleme ve Harcama Hareket Dökümü Listesini Veren sayfadır.)
 • Kart Harcama Aktiviteleri (Kart Harcama Hareket Dökümü Listesini Verir.)
 • Limit Kısıtı Listesi (Harcama Kısıtı Verilmiş olan kartların listelendiği sayfadır.)

 • Firma Raporları
 • Firma Satış Listesi (Firma Satışlarını Listeleyen Sayfadır.)
 • Haftalık Firma Satış Listesi (Detay) (Firma Bazlı Haftalık Satış Listesi Detayının Görüntülendiği Sayfadır.)
 • Haftalık Firma Satış Listesi (Toplam) (Firma Bazlı Haftalık Satışların Toplamlarının Görüntülendiği Sayfadır.)
 • Terminal Bazlı Satış Raporu (Firmalara Ait Terminaller Bazlı Toplam Satış Raporunu Görüntüleyen Sayfadır.)