(Kurumunuzda çalışan idari ve akademik personelin bağlı bulundukları amirleri tarafından online olarak performans kriterlerine göre değerlendirilmesini sağlayan modüldür.)

  • Değerlendirici Tanımlama
  • Değerlendirici Ekle(Personeli değerlendirecek üstler belirlenir.)
  • Değerlendirici Listesi (Personelin performansını değerlendiren kişileri listeler)
  • Kişi Değerlendir (Değerlendirmeniz için size atanan kişileri değerlendirmenizi sağlayan menü)

  • Performans Sonuçları (Performans değerlendirmelerini raporlamanızı sağlar. Çalışanı değerlendiren tüm üstleri verdikleri puanları ve ortalama puanları görebilir, açık uçlu değerlendirmeleri raporlayabilirsiniz.)