(Kolejlerde bulunan anasınıflarının yönetildiği modüldür)

 • Öğrencim Takip (Anasınıfı Velisinin öğrenci sayfasıdır.)
 • Günlük Takip (Günlük kişisel gelişim defteri: yemek ve öz bakım, oyun etkinliği katılım, sanat – teknik çalışma katılım, Dil ve Müzik Etkinliği, Öğretmen Yorumu gibi bilgilerin tarih bazlı olarak yer aldığı sayfadır.)
 • Mesajlaşma (Öğretmen – Veli Mesajlaşma sayfasıdır.)
 • Yeni Mesaj
 • Gelen Mesaj
 • Gelişim Defteri (Veli tarafından online doldurulan rehberlik bilgilerinin yer aldığı sayfalardır.)
 • Benim Çocuğum (Anasınıfı öğrencisinin sevip – sevmedikleri kişisel özelliklerin sisteme veli tarafından girildiği sayfadır.)
 • Aile Davranış Formu (Anasınıfı Rehberlik Tanıma Fişinin veli tarafından doldurulduğu sayfadır.)
 • Okul Davranış Değerlendirme (Rehberlik öğretmeni tarafından doldurulan aylık gelişim formunun veli tarafından görüntülenmesini sağlayan sayfadır.)
 • Genel Bilgilendirme
 • Sağlık Durumu (Veli online olarak sağlık bilgilendirme fişini doldurduğu sayfadır, aşılar, hastalıklar, alerjiler vb.)
 • Haftalık Programı (Haftalık Aktivite programının Veli tarafından görüntülendiği sayfadır.)
 • Okul Yönetim Sayfası (İdareci ve öğretmenlere yönelik veri girişlerin yapıldığı sayfalardır.)
 • Günlük Takip (Öğretmenlerin Günlük kişisel gelişim defteri: yemek ve öz bakım, oyun etkinliği katılım, sanat – teknik çalışma katılım, Dil ve Müzik Etkinliği, Öğretmen Yorumu gibi bilgileri günlük olarak sisteme girdiği sayfadır.)
 • Mesajlaşma (Öğretmen – Veli Mesajlaşmasını sağlayan sayfadır.)
 • Yeni Mesaj
 • Gelen Mesaj
 • Gelişim Defteri (Veli tarafından online doldurulan rehberlik ve diğer bilgilerin görüntülendiği sayfalardır.)
 • Benim Çocuğum (Veli tarafından öğrenci hakkında verilen bilgilerin görüntülenebilmesini sağlayan sayfadır.)
 • Aile Davranış Formu (Veli tarafından doldurulan Anasınıfı Rehberlik Tanıma Fişinin görüntülendiği sayfadır.)
 • Okul Davranış Değerlendirme (Rehberlik öğretmeni tarafından aylık olarak motor, bilişsel, dil, duygusal, sosyal gelişim bilgilerinin sisteme girildiği sayfadır.)
 • Genel Bilgilendirme
 • Çocuk Temel Bilgiler (Anasınıfı öğrencisi ile ilgili temel iletişim ve kişisel bilgileri görüntülendiği sayfadır.)
 • Aile Genel Bilgileri (Aile ile ilgili temel iletişim ve kişisel bilgileri görüntülendiği sayfadır.)
 • Sağlık Durumu (Veli tarafından online olarak doldurulan sağlık bilgilendirme fişinin görüntülenebildiği sayfadır.)
 • Haftalık Programı (Aktivite programın haftalık olarak veli tarafından görüntülenebilmesi için öğretmenler tarafından sisteme veri girildiği sayfadır.)
 • Etkinlikler (Haftalık programda gerçekleşecek etkinliklerin içerik, süre ve kazanım olarak tanımlandığı sayfadır.)