Admin Ayarları

 • Kullanıcı Ayarları
 • Kullanıcı Ekle (Sisteme E-Okul aktarım, öğrenci kayıt, personel modülleri dışında manuel olarak kullanıcı eklemeyi sağlayan sayfadır.)
 • Kullanıcı Listesi (Sistemdeki aktif veya pasif tüm kullanıcıları listelendiği, kullanıcı düzenlemesi, kullanıcı silmesi ve kullanıcı parola hatırlatma işlemin gerçekleştirildiği sayfadır.)
 • Kullanıcı Grubu Yetkilendirme (Sistemde tanımlı olan kullanıcı gruplarına (admin, öğrenci, veli, müdür, vb.)  iKampüs sayfaları için görüntüleme ve işlem yapma yetkilerini tanımlamaya sağlayan sayfadır.)

 • Kullanıcı Yetkilendirme (Sistemde tanımlı olan kullanıcıya kullanıcı grubu yetkisine ek olarak, iKampüs sayfaları için görüntüleme ve işlem yapma yetkilerini tanımlamaya sağlayan sayfadır.)

 • Sistem Ayarları (Genel Sistem Ayarlarını tanımlaya yarayan sayfalardır.)
 • Sistem Kurulumu (Eğitim Kurumu bilgileri, arama motorları için başlık, açıklama, anahtar kelimeler, kurum iletişim epostası, telefon, faks bilgileri, sistem url bilgisi ve Google analitik izleme kodunun tanımlandığı sayfadır.)
 • Okul Listesi (Kurum Logo, Favicon, iKampüs için kurumsal renk tanımlamaların yapıldığı sayfadır.)
 • Okul İşleyiş (Aktif Yıl, Aktif Muhasebe Yılı, Aktif Eokul Yılı, Ön Kayıt Bilgilendirme, Öğrenci Kulüp Öğrenci Seçim Sayısı, Erken Kayıt Başlangıç, Kesin Kayıt Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, Sözleşme İade Bedeli Yüzdesi, Turnike Kontrolleri ve Şifre Değiştirme Sıklığı bilgilerinin tanımlandığı sayfadır.)
 • Yardım Dokümanları (Kullanıcı yardım dokümanlarının tanımlandığı sayfadır.)
 • Sabit Tanımlamalar
 • Sabit Tanım Ekle (iKampüs sisteminde tanımlı değişkenler için sabit değer eklemeyi sağlayan sayfadır.)
 • Sabit Tanım Listesi (iKampüs sisteminde tanımlı değişkenler için sabit değer eklemeyi sağlayan sayfadır.)
 • KMH
 • KMH Ödemesi Aktar (Bankaların göndermiş olduğu excel formatındaki KMH dosyasının iKampüs Öğrenci Muhasebesine yüklendiği sayfadır.)
 • KMH Ödemeleri Listesi (KMH Ödemelerinin tahsilat tarihi, tahsilat durumu, ve tutar bilgilerinin Listelendiği Sayfadır.)
 • Sayfa Ayarları (Kullanımı profesyonel olarak yazılım bilgisi gerektirmektedir.)
 • Sayfa Ekle (iKampüs sistemi yapısında yeni sayfa ve menüler eklemek için kullanılan sayfadır.)
 • Sayfa Listesi (iKampüs sisteminde tanımlı olan sayfaların listelendiği, sayfaların menüdeki sıralama veya üst menülerin değişimin yapılabildiği, sayfa adının, sayfanın anonim veya login girişli olması yada girişte çift doğrulama gerektirmesi gibi ayarların yapılabildiği sayfadır.)
 • SMS Ayarları
 • SMS Firması Ekle (Yeni sms firması api lerini eklemek için kullanılan sayfadır.)
 • SMS Firma Listesi (Sistemdeki Entegre olabilecek sms firmaslarını listeler.)
 • SMS İstatistikleri (Sms Firmalarıyla ilgili detaylı kullanım bilgisi, gönderilen smsler ve istatistiklerini gösteren sayfadır.)
 • Mobil Uygulama Ayarları (Mobil uygulamalar ile ilgili tanım ve ayarların yapıldığı sayfalardır.)
 • Mobil Sayfa Ayarları
 • Mobil Kullanıcı Ayarları
 • E-Okul İşlemleri (E-Okul Sisteminden ara Programla aktarılan öğrencileri sistem üzerine kaydetmeye yarayan sayfadır.)

 • Genel Muhasebe Programı İşlemleri
 • Netsis / Mikro Aktarımı (Seçili öğrencinin iKampüs Sistemi üzerindeki Cari Kart, Sözleşme, Ödeme Planı, Tahsilat, Fatura gibi ön muhasebe bilgilerini genel muhasebe programına web servis aracılığı ile aktarımın sağlandığı sayfadır.)
 • KMH Netsis / Mikro Aktarımı (Öğrencilerin KMH Ödemelerini Genel Muhasebe programlarına web servis aracılığı ile aktarma sayfasıdır.)
 • Netsis / Mikro Transfer Logları (Genel Muhasebe Aktarım Loglarını Görüntüleyen Sayfadır.)
 • Fatura İşlemleri
 • Tek Fatura Aktarımı (Genel Muhasebe Programları Tek Öğrenci için fatura aktarımın yapıldığı sayfadır.)
 • Toplu Fatura Aktarımı (Genel Muhasebe Programlarına Öğrenci Faturalarının Toplu olarak aktarıldığı sayfadır.)


Genel Tanımlamalar

 • Eğitim Kurumu Ayarları
 • Eğitim Kurumu Ekle (Eğitim Kurumu Ticari Firma bilgilerini eklemeye yarar.)
 • Eğitim Kurumu Listesi (Eğitim Kurumlarını listelemeye yarar.)
 • Kampüs Ayarları
 • Kampüs Ekle (Tanımlanan Eğitim kurumlarına kampüs eklemeye yarar.)
 • Kampüs Listesi(Kampüsleri listelemeye yarar.)
 • Okul Ayarları
 • Okul Ekle (Tanımlanan Kampüslere Okul eklemeye yarar.)
 • Okul Listesi (Okulları listelemeye yarar.)
 • Yer Tanımı Ekle(Oda, depo, sınıf...vb. yer tanımlamalarının yapıldığı sayfadır.)
 • Sözleşme Bedeli Ayarları
 • Sözleşme Bedeli Ekle(Kayıt sözleşmesinde gösterilen ücretleri aktif yıl için tanımlamaya yarayan sayfadır. Öğrenim, Yemek, Etüt, Servis, Kıyafet vb. gibi)
 • Sözleşme Bedeli Listesi (Tanımlaman sözleşme bedellerinin listelendiği sayfadır.)
 • Para Tipi Ayarları
 • Para Tipi Ekle (Muhasebe için para tipi tanımlamaya yarar. Öğrencilerin ücretlerini öderken veya ödeme planı yaparken buradan tanımlanmış para tipleri seçilir.)
 • Para Tipi Listesi (Daha önce tanımlanmış para tiplerini listeler.)
 • Ödeme Tipi Ayarları
 • Ödeme Tipi Ekle (Muhasebe için Nakit, Çek, Senet, Kredi Kartı, Ödeme Emri, KMH, Cari, Havale vb. ödeme tipleri Muhasebe Kodu ile birlikte banka çalışma koşulları öteleme, komisyon oranları ile birlikte tanımlanır.)
 • Ödeme Tipi Listesi (Daha önce tanımlanmış ödeme tiplerini listeler.)
 • İndirim Burs Ayarları
 • İndirim Burs Ekle(İndirim ve Bursları TL Tutarı veya % oranı şeklinde tanımlandığı sayfadır.)
 • İndirim Burs Listesi (İndirim ve Burs Listelemeye yarar.)
 • Sınıf Ayarları
 • Sınıf Ekle (Sınıf eklemeye yarar.)
 • Sınıf Listesi (Var olan sınıfları listeler.)
 • Şube Ayarları
 • Şube Ekle (Sınıflara şube eklemeye yarar.)
 • Şube Listesi (Var olan sınıfların şubelerini listeler.)
 • Teşvik Tanımlamaları
 • Teşvik Aktarımı (MEB, Teşviklerin Excel ile iKAMPÜS öğrenci muhasebesine aktarıldığı sayfadır.
 • Teşvik Listesi (Yıllık Teşvik Alan Öğrencilerin Listesini Görüntüleyen Sayfadır.)
 • Yemek Listesi Girişi (Gün ve öğün bazında yemek listesi ve kalorileri verilerinin girildiği sayfadır.)
 • Nöbetçi Öğretmen Ayarları (Nöbet çizelgesi verilerinin girildiği sayfadır.)
 • Yıllık Eğitim Takvimi (Eğitim takviminde yer alan eğitim yapılan günlerin ay bazında sisteme girildiği sayfadır.)
 • Meslek Tanımlamaları
 • Meslek Grubu Ekle (Form sayfalarında yer alan meslek gruplarını eklendiği sayfadır.)
 • Meslek Grubu Listesi(Form sayfalarında yer alan meslek gruplarının listelendiği sayfadır.)
 • Meslek Ekle (Form sayfalarında yer alan mesleklerin eklendiği sayfadır.)
 • Meslek Listesi (Form sayfalarında yer alan mesleklerin listelendiği sayfadır.)
 • Okul Ücreti Tanımlama (Kampüs bazında eğitim kurumunda yer alan okullara ait öğrenim, yemek, servis, kıyafet, kahvaltı, etüt, vb. ücretlerin yıl bazında tanımlandığı sayfadır.)
 • Eğitim Yılı Zaman Tanımlamaları
 • Eğitim Yılı Zaman Ekle (iKAMPÜS sisteminde aktif eğitim yılını, başlangıç ve bitiş değerlerinin eklendiği sayfadır.)
 • Eğitim Yılı Zaman Listesi (iKAMPÜS sisteminde tanımlanan aktif eğitim yıllarını, başlangıç ve bitiş değerlerinin listelendiği sayfadır.)


Anasayfa (Akıllı Okul Modülü)

(Kısa yolların olduğu Widgetlar kullanıcı tipine göre görüntülenmektedir. Veli kullanıcısı kendi öğrenci kullanıcısına ait tüm işlemleri de kendi kullanıcısı üzerinden ek işlem yapmadan görüntüleyebilmektedir.)

 • Duyurularım(Gelen ve okunan duyuru sayısını gösterir.)

 • Anketlerim (Yanıtlanan ve gelen anket sayısını gösterir.)

 • Geri Bildirimlerim(Gönderilen geri bildirim sayısını gösterir.)

 • Rezervasyonlarım(Yapılan rezervasyon sayısını gösterir.)

 • İşlem Bekleyen Evraklar(Gelen ve işlem bekleyen evrak sayısını gösterir.)

 • İşlem Bekleyen Faaliyet(Gelen ve işlem bekleyen faaliyet sayısını gösterir.)

 • Akıllı Kart Bakiyeleri(Akıllı Kartınızda yer alan bakiye miktarını gösterir. Renk ayrımı ile bakiye miktarları ayırt edebilirsiniz. Veli kullanıcısı öğrencilerin kartlarını da görüntüler.) o   Ödevlerim(Gönderilen ve okunan ödev sayısını gösterir.)

 • Aylık Birebir Etütlerim(Öğrenci ve Veli kullanıcısına, öğrenciye atanmış olan etüt sayısını gösterir.)

 • Öğrenci Sayısı (Kurumda kayıtlı bulunan öğrenci sayısını gösterir.)

 • Personel Sayısı (Kurumda çalışan personel sayısını gösterir.)

 • Bugün Yemekte Ne Var?(Öğün bazında günlük yemek menüsü görüntülenir.)

 • Son 20 Aktivite(Sisteme eklenen son 20 faaliyet listelenir.) o   Çevrimiçi Kullanıcı / Günlük Toplam Kullanıcı Sayısı

 • Kullanıcı Değiştir(Sadece Admin kullanıcısında bulunan, sistemde herhangi bir kullanıcının yerine geçerek sistemi o kullanıcı gibi görüntülenmesini (login as) sağlar.)

 • Login As(Hem personel hem Veli olan kurum çalışanlarının personel ve veli hesapları arasından geçiş yapmasını sağlar.)


Yönetim Ekranı

(Okul Üst Yönetimi için Grafiksel Bilgiler – Patron Ekranı)

 • Kayıt Takip Ekranı(Öğrenci kayıtlarının ister kampüs isterseniz tüm kampüsler bazında takip edilebildiği sayfadır.)
 • Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Sayıları
 • Okul Bazlı Kayıt Yenileme Sayıları
 • Okul Bazlı Yeni Kayıt Sayıları
 • Günlük Yeni Öğrenci Kayıt Sayıları
 • Okul Bazlı Ön Görüşme Sonuçları
 • Öğrenci Takip Ekranı (Öğrencilerin istatistiklerinin grafik olarak incelenmesi ekranıdır.)
 • Okul Bazlı Öğrenci Sayıları
 • Okul Bazlı Rehberlik Görüşme Durumu
 • E-Okul Ders Ortalamaları
 • Öğrenci Cinsiyet Dağılımı
 • Personel Takip Ekranı (Personelin istatistiklerinin grafik olarak incelenmesi ekranıdır.)
 • Birim Bazlı Personel Sayıları
 • Akademik Kadro Bazlı Personel Sayıları
 • İdari Kadro Bazlı Personel Sayıları§  Personel Cinsiyet Dağılımı
 • Muhasebe Takip Ekranı (Öğrenci muhasebesi mali kayıtların takip edilebildiği sayfadır.)
 • Muhasebe / Finansman Genel Durumu (Sözleşme, Plan, İndirim, Tahsilat)
 • Yıllar Arası Muhasebe / Finansman Değişimi
 • Sözleşme Bedeli Miktarları (Öğrenim, Yemek, Kırtasiye, Servis, vb)
 • Okul Bazlı Sözleşme Bedeli Miktarları
 • İndirim Çeşidi Miktarları (Sınav, Kardeş, Peşin, Teşvik, vb)
 • Ödeme Planı Miktarları (Kredi Kartı, Nakit, KMH, Çek, Senet, Ödeme Emri, Havale)
 • Tahsilat Miktarları (Kredi Kartı, Nakit, KMH, Çek, Senet, Ödeme Emri, Havale)
 • Genel Takip Ekranı (Kolejin istatistiklerinin grafik olarak incelenmesi ekranıdır.)
 • Turnikeden Günlük Geçiş Dağılımı
 • Kantin Akıllı Kart Yükleme ve Harcama Miktarı
 • iKampüs 10 Günlük Sistem Kullanıcı Sayısı
 • Okul Bazlı Gönderilen Evrak Sayısı§  En Çok Satılan Ürünler En Çok Talep Edilen Demirbaşlar


Profilim

 • Duyurular (Sistemdeki diğer kullanıcılara mesaj göndermenizi sağlar. Bir veya birden fazla dosya eki kullanabilirsiniz.)
 • Duyuru Yap (Öğrenci, Personel, Veli ve Öğrenci Kulüplerine)
 • Gelen Duyuru Kutusu (Sistemdeki diğer kullanıcılar tarafından size gönderilen mesajlar listelenir.)
 • Giden Duyuru Kutusu (Gönderdiğiniz mesajları, bu mesajların iletilip iletilmediğini ve kimlerin okuduğunu görebilirsiniz.)
 • Ödevler(Öğrencilere ödev göndermek için kullanılır.)
 • Ödev Ekle (Okul, Sınıf, Şube veya Öğrenci Bazlı – Tarih Kısıtı Vererek ve Dosya Eki Koyarak ödev gönderilebilir, gönderilen ödevlerin veya dosyaların ne zaman okunduğunu görülebilir, ödevler için yaptı, yapmadı, eksik yaptı işaretlemesi yapılabilir)
 • Ödevlerim(Öğrenci, Öğretmenler tarafından gönderilen ödevleri görmek için kullanılır.)
 • Verdiğim Ödevler(Öğrencilere öğretmen tarafınızdan gönderilen ödevler görünür.)
 • Geçmiş Ödevler (Öğretmenler tarafından gönderilen ve tarihi geçmiş ödevleri görmek için kullanılır.)
 • Ara Karne (Ara Karne görüntüleme ve basma)

 • Anketlerim (Online Anket Yanıtlama)

 • SMS Gönder (Öğrenci, Personel, Veli ve Öğrenci Kulüplerine veya tanımsız kullanıcılar kısa mesaj göndermek için kullanılır.)

 • Haftalık Programım (Veli, Öğrenci ve Öğretmen için Ders, Sınav, Etüt,  Sınav Gözetmenliklerini haftalık bazda takvimlerinde görüntüleyebilir.)

 • Yoklama Al (Haftalık program bazında öğretmenler ders saatleri için Geldi, Gelmedi, Geç Geldi, İzinli şeklinde yoklama alabilir.)

 • Birebir Etüt Yoklama Al (Öğretmenlerin verdikleri etüt dersleri için yoklama almasını sağlayan sayfadır.)

 • Öğretmen Görüşme (Veli Öğretmen Randevusu Alma: Öğretmenlerin tanımladığı zamanlarına göre velilerin görüşme taleplerini yapabileceği sayfadır.)

 • Ücret Pusulam (Genel Muhasebe programından web servis ile çekilen ücret pusulasını görüntülendiği sayfadır.)

 • Onayladığım Faaliyetler (Öğretmenler için Web onayı olarak onaylayan kişi, faaliyet onay sayfasından onayladıktan sonra yayınlamak için onayladığı faaliyetleri burada görebilir.)

 • Faaliyet Onay(Kullanıcının onaylaması beklenen faaliyetler)

 • Harcama Hareketlerim (Personel / Veli Kart ile Kurum içi Satış Noktalarından Yapılan Harcama Hareketlerini Listeleyen Sayfadır.)

 • Yükleme Hareketlerim (Personel / Veli Kart'a Gerçekleştirilen Bakiye Yükleme Hareketlerini Listeleyen Sayfadır.)

 • Günlük Yoklama Onay (Müdür ve Müdür yardımcılarına verilen günlük yoklama onaylama sayfası.)

 • İzin Onay (İmzacı olarak seçildiğiniz ve onay vereceğiniz izin talepleri.)

 • İzin Talep Formu (Personelin online olarak İzin Talep Etmesi)

 • İzin Taleplerim (Personelin Talep Ettiği İzinler)

 • Kullanıcı Düzenle (Kullanıcı bilgilerini düzenlemeye ve şifre değiştirmeyi sağlayan sayfadır.)
 • Çıkış Yap (Sistemden Çıkış Yapmayı Sağlar)


Kayıt İşlemleri

(Dış veli için ön kayıt görüşmesi ve yeni öğrenci kaydı, iç veli için ön kayıt görüşmesi ve kayıt yenileme işlemlerinin yapıldığı modüldür.)

 • Ön Kayıt Görüşmesi Ekle (Dış veli ile kayıt hakkında yapılan ilk görüşme bilgilerinin yer aldığı – CRM sayfasıdır. Ön kayıt öncesi veli ile yapılan görüşmeyi kaydetmek için kullanılır.)

 • Ön Kayıt Görüşmesi Listesi (Ön kayıt görüşmesi olumlu, olumsuz veya bekleme olarak değerlendirildiği ve yapılan veri görüşmelerini listeleyen sayfadır.)
 • Ön Kayıt Görüşmesi Düzenle§  Ön Kayıt Görüşmesi Sil
 • Rehberlik Değerlendirme Sonuç (Kayıt yaptıracak öğrenci hakkında rehberlik biriminin değerlendirme yaptığı ekrandır.)
 • Ön Kayıt Görüşmesi Sonuç (Dış Veliye kayıt ile ilgili ücret bilgisi, ödeme koşulları ve indirim teklifinin sunulduğu – CRM ekranıdır. İlgili Okul Yetkililerinin Öğrenci Kayıt Durumunu Görüşüp Sonuçlandırdığı Sayfadır.)
 • Yeni Öğrenci Kaydı (Dış veli ile yapılan ön kayıt görüşmesi olumlu sonuçlanan öğrencinin kaydının yapıldığı ekrandır. Bu bilgiler öğrenci işleri ve muhasebe birimlerine anlık olarak aktarılır. Yeni Öğrenci Kaydı İşlem Sayfasıdır. Okula ilk defa kaydolacak öğrenciler için kullanılmaktadır.)

 • Kayıt Yenileme (Öğrenci Yeni Dönem / Yıl Kayıt Yenileme İşlemlerinin Yapıldığı Sayfadır.)


Öğrenci (Öğrenci ve Öğrenci Muhasebe Modülü)

(Öğrenci Kayıt, Sözleşme, Muhasebe, Not, Devamsızlık, Muayene, Akıllı Kart, Kulüp, Kütüphane Bilgileri)

Aşağıdaki ekranların tamamında öğrenci arama, öğrenci özet bilgi, geçmiş yıl ücret ve indirim bilgileri, kayıt yenileme veya yeni kayıt ön görüşme bilgileri, iKAMPÜS  öğrenci muhasebesi ve genel muhasebe (netsis, mikro, vb.) bilgileri karşılaştırmaları olarak görüntülenmektedir.

 • Ö. Kimlik (Öğrenci Kimlik, Kayıt Tarihi, Diploma No – Tarih Bilgilerini gösteren sayfa)

 • Ö. Fotoğraf (Öğrenci fotoğraflarının sisteme yüklenebileceği sayfa)

 • Ö. İletişim (Öğrenci İletişim Bilgileri gösteren sayfa)

 • Ö. Dönem (Öğrenci Eğitim Dönemi, İlişkili Sınıf, Kayıt Durumu, KMH Durumu, Muhasebe Durumu, Servis Kullanıp Kullanmadığı, Okuldan Ayrılma, Mezuniyet Bilgilerini gösteren sayfadır)

 • Ö. Veli (Öğrenci Veli Bilgilerini Gösteren Sayfadır.)

 • Ö. Veli İletişim (Öğrenci Veli İletişim Bilgilerini Gösteren Sayfadır.)

 • Ö. Söz. Bedeli Tanım (Öğrenim, Yemek, Kırtasiye, Servis gibi Öğrenci Ücret Tanımlama Sayfasını Gösteren Sözleşme tanımlama sayfasıdır.)

 • Ö. İndirim Tanım (Sözleşmeye göre öğrenci kaydında İndirim Tipi, Tutarı veya Yüzdesi Tanımlama)

 • Ö. Ödeme Planı (Sözleşmeye Göre, Ödeme Şekli Tipi, Ödeme Şekli, İşlem Tutarı, İşlem Tarihi tanımlama, MEB Kayıt Sözleşmesi Yazdırma, Muhasebe Bilgilerini Görme sayfasıdır.)

 • Ö. Tahsilat Bilgileri (Sözleşme Bedeli Tipine göre Tahsilat Tarihi, Yevmiye Fişi Tarihi, Tahsilat Tipi, Ödeme Şeklini gösteren ve kontrol edildiği sayfadır.)

 • Ö. Fatura Bilgileri (E-Arşiv ve E-Fatura şeklinde fatura düzenlenebilir ve düzenlenen tüm faturalar sistemden takip edilir.) Ö. Kardeş Bilgileri (Öğrenci Kardeş Bilgi Listesini Gösteren Sayfadır.)

 • Ö. Rehberlik Görüşleri (Ön kayıt aşamasında rehberlik öğretmenlerinin öğrenciyi değerlendirdiği sayfadır.)

 • Ö. E-Okul Notları (E-Okula girilen ders notlarının sistemde görüntülendiği sayfadır.)

 • Ö. E-Okul Devamsızlık (E-Okula girilen devamsızlıkların sistemde görüntülendiği sayfadır.)

 • Ö. Muayene (Okul revirinde yapılan işlemlerin veli tarafından görüntülenmesi.)

 • Ö. Kart Geçiş Hareketleri (Öğrencinin turnike veya kapılarından gerçekleştirdiği giriş ve çıkış bilgilerin görüntülenmesi)

 • Ö. Kart Bakiye Detayı (Öğrenci Kart Bakiye Detay Hareketlerini Listeleyen Sayfadır.)
 • Yükleme Tutarı (Öğrenci Kart Bakiye Yükleme Hareketlerini Listeleyen Sayfadır.)
 • Harcama Tutarı (Öğrenci Kart Harcama Hareketlerini Listeleyen Sayfadır.)
 • Satın Alma Detayı (Öğrenci Kart Ürün Satın Alma Detayını Listeleyen Sayfadır.)
 • Ö. Ürün ve Satış Kısıtları (Velinin kantin vb. mağazalarda öğrenciye ürün, ürün grubu, adet veya günlük, haftalık harcama kısıtı koyabilmesi)
 • Ürün Kısıt İşlemleri
 • Ürün Kısıt Ekle  (Öğrenci ve Firma Bazlı Ürün ve ürün Grubu Kısıtlama İşlemlerinin Yapıldığı Sayfadır.)
 • Ürün Kısıt Listesi (Öğrenci ve Firma Bazlı Ürün Kısıtlarının Listelendiği Sayfadır.)
 • Limit İşlemleri
 • Satın Alma Limiti Ekle (Öğrenci Bazlı Günlük, Haftalık ve Aylık Harcama Limitlerini Belirleme Sayfasıdır.)
 • Ö. Kulüp Bilgileri (Öğrenci kulüp tercihlerinin online olarak yapılabilmesi ve atandığı kulüp bilgilerinin görüntülenmesi)

 • Ö. Kurs Bilgileri (Öğrencinin kayıtlı olduğu kurs bilgilerinin listelendiği sayfadır.)

 • Ö. Birebir Etütleri (Öğrencinin aldığı tüm birebir etüt derslerini gösterir.)

 • Ö. Kitaplarım (Öğrencinin kütüphaneden aldığı kitapların ve son teslim tarihlerinin görüntülenmesi)


Ödeme Sayfaları (Akilli Tahsilat Modülü)

(Her türlü ödemenin online olarak gerçekleştirilmesi)

 • Kart Dolumu (Velinin öğrencinin akıllı kartına banka veya kredi kartı ile online harçlık yükleyebilmesi. Otomatik olarak haftalık, aylık harçlık yüklemesi sağlayabilmesi)

 • Kart Yükleme Listesi (Kantin vb. mağazaların online yüklenen bakiyeleri kontrol edebilmesi)

 • Kurs – Aidat Ödemesi (Online olarak iç veya dış velinin kurs – aidat vb. ödemeleri gerçekleştirebilmesi)

 • Kurs – Aidat Ö. Sorgusu (Muhasebe Biriminin online ödenen kurs – aidat vb. ödemelerin kontrol edebilmesi)


Rezervasyon Modülü

(Konferans Salonu, Toplantı Odaları, vb. ortak kullanılan alanların rezervasyon yönetimini sağlar.)

 • Rezervasyon Ekle (Takvim üzerinden tarih, saat ve yer seçilerek ortak alanlar için onaya göndermek üzere rezervasyonların yapıldığı sayfadır.)

 • Rezervasyon İstatistikleri (Toplam Rezervasyon, Onaylı Rezervasyon, Ay ve Gün Bazında rezervasyonların görüntülendiği istatistik sayfasıdır.)

 • Rezervasyonlarım (Kullanıcının yaptığı rezervasyonların görüntülendiği sayfadır.)

 • Rezervasyon Listele (Kullanıcılar tarafından yapılan rezervasyonların onay için listelendiği sayfadır.)
 • Rezervasyon Düzenle / Onayla
 • Rezervasyon Sil
 • Lokasyon Ekle (Ortak alan kapsamında rezervasyon sistemine alınacak fiziksel alanları tanımlanır.)

 • Lokasyon Listesi (Kampüs bazında ortak alan olarak rezervasyon sisteminde tanımlı olan ortak alanlar listelenir.)


Veli – Öğretmen Randevu Modülü

(Öğretmenin belirlediği saatlerde Velinin öğretmen ile görüşme yapmasını sağlayan sayfadır.)

 • Randevu Saatlerim (Öğretmen görüşme için uygun olduğu haftalık gün ve saati belirler)

 • Veli Görüşme Talepleri (Tanımlanan randevu saatlerine yapılan görüşme taleplerinin takip edildiği ve cevaplandığı sayfadır.)


Anket Modülü

(Ölçekli veya çoktan seçmeli olarak öğrenciye, personele ve veliye her türlü konuda online anket yapılabilir, yanıtlar anında grafiksel olarak analiz edilir.)

 • Anket Ekle (Başlangıç ve bitiş tarihi verilerek anketi yanıtlayacak kullanıcı grubu seçilerek anket yapılır.)

 • Anket Listesi
 • Anket Kopyala (Var olan anketlerin yeniden gönderilebilmesini sağlar)
 • Anket Sil
 • Anket Düzenle
 • Anket Analizi (Anlık ve online olarak anket sonuçlarını görülebilir.)


Faaliyet Modülü

(Okul içinde yapılan faaliyetlerin kontrol sürecinden geçerek onaya sunulabileceği ve web sitesinden yayına hazır hale getirebildiği sayfadır.)

 • Faaliyet Ekle (Öğretmenler tarafından ayrıntılı olarak faaliyetlerin sisteme eklendiği sayfadır.)

 • Faaliyet Listele (Eklenen faaliyetlerin hangi onay aşamasında olduğu gösteren özet bilgileri içeren sayfadır.)
 • Faaliyet Düzenle (Sisteme girilen faaliyetlerin içeril ve dil bakımından düzenlenebildiği, görsel fotoğraflarının eklendiği veya eklenen fotoğrafların toplu olarak indirebildiği sayfadır.)
 • Faaliyet Sil (Eklenen faaliyetlerin silindiği sayfadır.)


Rehberlik Modülü

(Rehberlik İşlemlerin Yapılması)

 • İlkokul Öğrenci Tanıma
 • İlkokul Öğrenci Tanıma Fişi Ekle (Velinin online olarak tanıma fişini doldurduğu sayfadır.)
 • İlkokul Öğrenci Tanıma Fişi Listesi (Rehberlik Birim personelinin doldurulan öğrenci tanıma fişlerini inceleyebildiği, düzenleyebildiği ve yazdırabildiği sayfadır.)
 • Ortaokul Öğrenci Tanıma
 • Ortaokul Öğrenci Tanıma Fişi Ekle (Velinin online olarak tanıma fişini doldurduğu sayfadır.)
 • Ortaokul Öğrenci Tanıma Fişi Listesi (Rehberlik Birim personelinin doldurulan öğrenci tanıma fişlerini inceleyebildiği, düzenleyebildiği ve yazdırabildiği sayfadır.)
 • Lise Öğrenci Tanıma
 • Lise Öğrenci Tanıma Fişi Ekle (Velinin online olarak tanıma fişini doldurduğu sayfadır.)
 • Lise Öğrenci Tanıma Fişi Listesi Rehberlik Birim personelinin doldurulan öğrenci tanıma fişlerini inceleyebildiği, düzenleyebildiği ve yazdırabildiği sayfadır.)
 • Rehberlik Görüşmesi Ekle (Öğrenci ile yapılan rehberlik görüşmeler kaydedilip, tercihe bağlı olarak tutanak tutup çıktı alınabildiği sayfadır.)
 • Rehberlik Görüşme Tutanağı Yazdır (Rehberlik görüşmelerin öğrencinin dosyasına konulmasını sağlar.)
 • Rehberlik Görüşme Listesi (Okul bazında, gerçekleştirilen rehberlik görüşmelerinin raporlandığı sayfadır.)
 • Anasınıfı Görüşmeleri
 • İlkokul Görüşmeleri
 • Ortaokul Görüşmeleri
 • Lise Görüşmeleri
 • Rehberlik Görüşmesi Olmayanlar (Aktif yıl içinde rehberlik görüşmesi yapılmayan öğrenci listelendiği sayfadır.)


Öğrenci Kulüpleri Modülü

(Öğrenci kulüp atamaların ve tercihlerin kampüs bazlı online olarak gerçekleştirilebilmesi)

 • Öğrenci Kulübü Ekle (Öğrenci kulübü eklemek için kullanılır.)

 • Öğrenci Kulüp Listesi (Kampüslerde tanımlı bulunan kulüpleri listeleyen sayfadır.)

 • Öğrenci Kulüp Seçim Kısıtları
 • Öğrenci Kulüp Seçim Kısıtı Ekle (Aktif yılda seçilen kulüp hangi okul veya sınıflar tarafından kulüp seçimlerinde seçilebilsin.)
 • Öğrenci Kulüp Seçim Kısıt Listesi (Kampüs bazlı öğrenci kulüp seçim kısıtlarını listeler.)
 • Kulüp Zorunluluğu Ekle (Aktif yılda seçilen kulübe seçilen öğrencinin atanması zorunluluğu eklenir. Lisanslı sporcuların veya atama sonucu ilgili kulüpte yer alması sağlanır.)

 • Kulüp Zorunluğu Listesi (Yerleşke bazında kulüp zorunluluğu eklenen öğrencileri listeler.)

 • Öğrenci Kulübü Seç (Aktif sene içerisinde içinde öğrenci bulunmak istediği kulüp veya kulüpleri seçebildiği sayfadır.)

 • Kulüp Atamaları (Öğrencileri aktif yıl için, belirtilen zorunlulukları ve öğrencilerin seçimlerini göz önünde bulundurarak kulüplere atar.)

 • Atanamayan Öğrenci Listesi (Atanamayan öğrencileri seçimleriyle birlikte görüntülendiği sayfadır.)

 • Tek Öğrenci Ata (Atanamayan veya kulübünü değiştirmek isteyen öğrenciler için tek için boş kontenjanlara öğrenci aktarımın yapıldığı sayfadır.)

 • Öğrenci Kulüp Raporları (Aşağıdaki raporları yerleşke bazında alabilirsiniz.)
 • Öğrenci Kulüp Tercihleri Raporu
 • Kulüp Öğrenci Listesi
 • Sınıf Öğrenci Listesi


Sağlık Modülü

(Revir İşlemlerinin Gerçekleştirildiği Modül)

 • Sağlık Fişi Ekle (Veli sağlık fişini online olarak doldurabilir.)

 • Sağlık Fişi Listesi (Sağlık personeli sağlık bilgilerini online inceleyebilir.)

 • Muayene Ekle (Sağlık personeli revire gelen öğrenciye yaptığı işlemleri verdiği ilaçları sisteme kaydeder, Veli anlık olarak Öğrenci Modülü altından görebilir. Sağlık Personeli Öğrenci’nin alerjilerini, önemli sağlık bilgilerini muayene esnasında görebilir.)

 • Muayene Listesi (Revire gelen öğrenci ve yapılan işlemler raporlanabilir.)


Kurs Kayıt Modülü

(Hafta Sonu, Hafta içi akşam, Yaz Aylarında düzenlenen sanat, spor veya eğitici kursların yönetildiği, kayıt alındığı, sınıfların oluşturulduğu ve online velinin kurs ücretlerini ödeyebildiği modüldür.)

 • Kurs Türü Tanımlama (Açılacak kursların türlerinin tanımlandığı sayfadır.)

 • Kurs Tanımlama (Kurs tanımlamalarının yapıldığı sayfadır.)

 • Kurs Yeri Tanımlama (Kurs düzenlenecek fiziksel alanların tanımlandığı sayfadır .)

 • Kurs Şubesi Tanımlamaları (Şube Adı, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, Kontenjan, Kurs Günü – Saati, Kurs Yeri gibi tanımlamalar yapılarak tanımlanan kurslara şube açılan sayfadır.)

 • Kurs – Öğrenci Atamaları(Tanımlanan kurs şubelerine iç ve dış öğrenci tanımlaması yapıldığı sayfadır.)

 • Kurs Aidat Ödemesi (Velinin kayıtlı kurs ücretlerini online olarak ödeyebildiği online ödeme sayfasıdır.)


Ders Programı Modülü

 • Ders
 • Ders Ekle (Ders Adı, Kodu, Kredi Saati nin eklendiği sayfadır.)
 • Ders Listesi (Sisteme eklenen derslerin listelendiği sayfadır.)
 • Ders Tanımlamaları
 • Ders Saati Ekle (Okul bazlı olarak günlük ders saatlerin başlangıç, bitiş saatlerinin sisteme eklendiği sayfadır.)
 • Ders Saat Listesi (Sisteme tanımlanan ders saatleri okul bazlı olarak listelendiği sayfadır.)
 • Verilen Ders
 • Verilen Ders Ekle (Derslere ait okul – sınıf – şube – dersi veren öğretmen bilgilerinin tanımlandığı sayfadır.)
 • Verilen Ders Listesi (Kampüs bazında verilen derslerin listelendiği sayfadır.)
 • Ders Program Kısıtları
 • Ders Program Kısıt Ekle (Öğretmen veya Sınıf bazlı gün ve saat bazında kısıtların tanımlandığı sayfadır.)
 • Ders Programı Kısıt Listesi (Ders Programı kısıtlarının listelendiği sayfadır.)
 • Ders Programı Ekle (Ders programında yer alan derslerin haftalık ders programına tanımlandığı sayfadır.)


Sınav Programı Modülü

 • Sınav Ekle (Derslere ait sınav programın sisteme tanımlandığı sayfadır.)

 • Sınav Listesi (Sisteme tanımlanan sınavların listelendiği sayfadır.)


Birebir Etüt Modülü

 • Birebir Etüt Konu
 • Birebir Etüt Konu Ekle (Ders bazında etüt verilecek konuların tanımlandığı sayfadır.)
 • Birebir Etüt Konu Listesi (Ders bazında tanımlanan etüt konuların listelendiği sayfadır.)
 • Birebir Etüt Ders
 • Birebir Etüt Dersi Ekle (Öğrenci ve öğretmene birebir etüt dersinin tanımlandığı sayfadır.)
 • Birebir Etüt Dersi Listesi (Tanımlanan etüt derslerin listelendiği sayfadır.)


Kütüphane Modülü

 • Eser Hareketleri (Kütüphaneden yapılmış olan tüm eser ödünç, uzatma, iade işlemlerini listelendiği sayfadır.)

 • Eser Ödünç Ver (Öğrenci ya da personele eser verirken kullanılan sayfadır. Sadece kullanımda olan eserler listelenir.)

 • Takvim (Kütüphane eser hareketlerinin görülebileceği takvim sayfasıdır.)

 • İstatistikler (Kütüphane hakkındaki istatistiklerin görüntülendiği sayfadır.)

 • Kütüphane Tanımlamaları
 • Tür Tanımla (Eserlerin türlerinin tanımlandığı sayfadır.)
 • Kütüphane Tanımla (Eğitimde kurumunda bulunan kütüphaneler tanımlandığı sayfadır.)
 • Kategori Tanımla (Eserlerin kategorilerinin tanımlandığı sayfadır.)
 • Eser Tanımla (Yeni eser tanımlamak için kullanılan sayfadır. Tanımlanabilecek alanlar arasında ISBN, Kapak Resmi, Özet, Eser Dili, Sayfa Adedi, Basımevi, Tür, Bulunduğu Kütüphane, Kategori, Yazar Bilgisi, Raf No ve Sırası, Etiketler, Eser Adedi, Barkod Bilgisi, Eser Adı, Yayınevi, Bağışçı, Baskı Sayısı gibi alanlar bulunmaktadır.)
 • Bağışçı Tanımla (Eser bağışlayanların tanımlandığı sayfadır.)
 • Raf Tanımla (Eserler için kütüphane yer tanımlarının yapıldığı sayfadır.)
 • Ayarlar (Ödünç Adedi, Teslim Etme Süresi, Uzatma Miktarı gibi bilgilerin tanımlandığı sayfadır.)


Mezun Modülü

(Mezunlar ile ilgili bilgilerin takip edildiği modüldür.)

 • Mezun Öğrenciler
 • Mezunlarla İletişim
 • Mezun Forumu
 • Mezun İstatistikleri


Ana Sınıfı Modülü

(Kolejlerde bulunan anasınıflarının yönetildiği modüldür)

 • Öğrencim Takip (Anasınıfı Velisinin öğrenci sayfasıdır.)
 • Günlük Takip (Günlük kişisel gelişim defteri: yemek ve öz bakım, oyun etkinliği katılım, sanat – teknik çalışma katılım, Dil ve Müzik Etkinliği, Öğretmen Yorumu gibi bilgilerin tarih bazlı olarak yer aldığı sayfadır.)
 • Mesajlaşma (Öğretmen – Veli Mesajlaşma sayfasıdır.)
 • Yeni Mesaj
 • Gelen Mesaj
 • Gelişim Defteri (Veli tarafından online doldurulan rehberlik bilgilerinin yer aldığı sayfalardır.)
 • Benim Çocuğum (Anasınıfı öğrencisinin sevip – sevmedikleri kişisel özelliklerin sisteme veli tarafından girildiği sayfadır.)
 • Aile Davranış Formu (Anasınıfı Rehberlik Tanıma Fişinin veli tarafından doldurulduğu sayfadır.)
 • Okul Davranış Değerlendirme (Rehberlik öğretmeni tarafından doldurulan aylık gelişim formunun veli tarafından görüntülenmesini sağlayan sayfadır.)
 • Genel Bilgilendirme
 • Sağlık Durumu (Veli online olarak sağlık bilgilendirme fişini doldurduğu sayfadır, aşılar, hastalıklar, alerjiler vb.)
 • Haftalık Programı (Haftalık Aktivite programının Veli tarafından görüntülendiği sayfadır.)
 • Okul Yönetim Sayfası (İdareci ve öğretmenlere yönelik veri girişlerin yapıldığı sayfalardır.)
 • Günlük Takip (Öğretmenlerin Günlük kişisel gelişim defteri: yemek ve öz bakım, oyun etkinliği katılım, sanat – teknik çalışma katılım, Dil ve Müzik Etkinliği, Öğretmen Yorumu gibi bilgileri günlük olarak sisteme girdiği sayfadır.)
 • Mesajlaşma (Öğretmen – Veli Mesajlaşmasını sağlayan sayfadır.)
 • Yeni Mesaj
 • Gelen Mesaj
 • Gelişim Defteri (Veli tarafından online doldurulan rehberlik ve diğer bilgilerin görüntülendiği sayfalardır.)
 • Benim Çocuğum (Veli tarafından öğrenci hakkında verilen bilgilerin görüntülenebilmesini sağlayan sayfadır.)
 • Aile Davranış Formu (Veli tarafından doldurulan Anasınıfı Rehberlik Tanıma Fişinin görüntülendiği sayfadır.)
 • Okul Davranış Değerlendirme (Rehberlik öğretmeni tarafından aylık olarak motor, bilişsel, dil, duygusal, sosyal gelişim bilgilerinin sisteme girildiği sayfadır.)
 • Genel Bilgilendirme
 • Çocuk Temel Bilgiler (Anasınıfı öğrencisi ile ilgili temel iletişim ve kişisel bilgileri görüntülendiği sayfadır.)
 • Aile Genel Bilgileri (Aile ile ilgili temel iletişim ve kişisel bilgileri görüntülendiği sayfadır.)
 • Sağlık Durumu (Veli tarafından online olarak doldurulan sağlık bilgilendirme fişinin görüntülenebildiği sayfadır.)
 • Haftalık Programı (Aktivite programın haftalık olarak veli tarafından görüntülenebilmesi için öğretmenler tarafından sisteme veri girildiği sayfadır.)
 • Etkinlikler (Haftalık programda gerçekleşecek etkinliklerin içerik, süre ve kazanım olarak tanımlandığı sayfadır.)


Anonim Sayfalar Modülü

(Eğitim Kurumun web sayfasına bağlantı adresi verilerek kullanıcı kaydı olmadan kullanılabilen sayfalardır.)

 • Personel İş Başvuru Formu (Online olarak idari ve akademik kadrolar için başvuru alınan sayfadır.)

 • Akıllı Kart Talep Formu (Akıllı Harcama ve Geçiş sisteminde kullanılan mifare kart temini için dış veli ve dış öğrenci kullanıcısının talep yaptığı sayfadır.)

 • Ödeme Sayfaları (Dış Velinin eğitim kurumun açmış bulunduğu kurslar için online ödeme yapabileceği ve yaptığı ödemeyi sorgulayabilecekleri sayfadır.)


Geri Bildirim Modülü

(Öğrenci, veli ve personelin birim bazından olumlu veya olumsuz geri bildirimler yapabileceği, sürekli iyileştirme ve kalite çalışmalarını destekleyen CRM ekranı)

 • Geri Bildirim Ekle (Olumlu veya Olumsuz Tüm Geri Bildirimlerinizi Yazarak İlgili Birimlere bunları göndermek için kullanılan sayfadır.)

 • Geri Bildirim Listesi (Geri Bildirimleri Listelemek için kullanılan sayfadır.)


Kullanıcı Yardım Modülü

 • Veli Yardım (Veli için hazırlanan yardım dokümanlarının görüntülendiği sayfadır.)

 • Öğrenci Yardım (Öğrenci için hazırlanan yardım dokümanlarının görüntülendiği sayfadır.)

 • Misafir Kullanıcı Yardım (Misafir kullanıcı için hazırlanan yardım dokümanlarının görüntülendiği sayfadır.)


Personel Modülü (Akıllı İK Modülü)

(Eğitim Kurumlarına Özel olarak İnsan Kaynaklarını Yönetebilir.)

 • Personel Tanımlamaları
 • Kadro Tanımlamaları(Kurumda personellerin istihdam edildikleri kadroların tanımlandığı sayfadır.)
 • Kadro Ekle
 • Kadro Listesi
 • Birim Tanımlamaları (Kurumda personellerin istihdam edildikleri birimleri yetki bazlı olarak organizasyon şemasına uygun olarak üst birim, alt birim ve kadro ilişkisinin okullara göre tanımlandığı sayfadır.)
 • Birim Ekle
 • Birim Listesi
 • Akademik Branş Tanımlamaları (Kurumda akademik personellerin istihdam edildikleri akademik branşların tanımlandığı sayfadır.)
 • Akademik Branş Ekle
 • Akademik Branş Listesi
 • Resmî Tatil Ayarları (Yıllık olarak resmi tatillerin sisteme girildiği sayfadır.)
 • Resmi Tatil Ekle
 • Resmi Tatil Listesi
 • Personel Bilgileri (Kurumda çalışan personel bilgilerin sisteme girildiği sayfadır.)
 • P. Kimlik Bilgileri
 • Yeni Personel Ekle (Kimlik bilgileri girilen kişinin ikampüs kullanıcı kaydı otomatik olarak açılır, kurumda velisi olduğu öğrenciler varsa ilişkilendirilir.)
 • P. Görevlendirmeleri (Kullanıcı yetkisi için personelin görevli olduğu kadro, birim ve akademik branşlar belirtilir, görevlendirme süresi biten personelin ikampüs yetkileri otomatik olarak sona ermektedir.)
 • P. Kampüs Bilgileri (Personele kampüs yetkisi atanması)
 • P. Özlük Dosyası(Özlük dosyası ekleri dijital olarak arşivlenmesi, online özlük)
 • P. Sertifikaları (Personele ait süreli eğitim sertifikaların tip, geçerlilik tarihinin kayıt altına alındığı ve yenilenme tarih uyarısı tanımlandığı sayfadır.)
 • P. İzin Bilgisi (İzin taleplerin sisteme girildiği sayfadır.)
 • P. Kıdem Tazminatı (Seçili personelin kıdem tazminatı dökümünü verir. Sonuçların doğru görünmesi için İşe Giriş Tarihi ve işe giriş tarihinden bu yana olan tüm bordroları sisteme kayıtlı olması gereklidir.)
 • P. Checklist (Personel Özlük Dosyası Evrak Kontrol Listesi)
 • İş Başvuruları (Online olarak akademik veya idari kadroya olan iş başvurularının yönetilmesi)
 • İş Başvurusu Detayı
 • İş Başvurusu Onayla
 • Personel Raporları (Personel ile ilgili raporların alınabilmesi
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (İş Sözleşmesi Yazdırabilen Sayfadır.)
 • Personel Özet Listesi (Kurumda çalışan personeller için yönetici raporunun görüntülendiği sayfadır.)
 • Özet Ücret Pusulası


Performans Değerlendirme Modülü

(Kurumunuzda çalışan idari ve akademik personelin bağlı bulundukları amirleri tarafından online olarak performans kriterlerine göre değerlendirilmesini sağlayan modüldür.)

 • Değerlendirici Tanımlama
 • Değerlendirici Ekle(Personeli değerlendirecek üstler belirlenir.)
 • Değerlendirici Listesi (Personelin performansını değerlendiren kişileri listeler)
 • Kişi Değerlendir (Değerlendirmeniz için size atanan kişileri değerlendirmenizi sağlayan menü)

 • Performans Sonuçları (Performans değerlendirmelerini raporlamanızı sağlar. Çalışanı değerlendiren tüm üstleri verdikleri puanları ve ortalama puanları görebilir, açık uçlu değerlendirmeleri raporlayabilirsiniz.)


Akıllı Geçiş Modülü

(Turnike, kapı veya pdks yetkilerinin tanımlanması)
 • Kart
 • Kart Tanımlamaları
 • Kart Ekle (Kart sahibi, kart tipi, kart no, kart bakiyesi, aktiflik ve pasiflik tanımlamaların yapıldığı sayfadır.)
 • Kart Listesi (Tanımlı kartların düzenlenmesi, silinmesi ve raporlanmasının gerçekleştirildiği sayfadır.) §  Kart Tipi Tanımlamaları
 • Kart Tipi Ekle(Sistemde yetki verilecek kart kullanıcı tiplerinin tanımlanmasının gerçekleştirildiği sayfadır; öğrenci, öğretmen, personel, veli, ziyaretçi hizmetli, dış veli, güvenlik, kulüp üyesi, kurs katılımcısı, idari personel, kantin personeli, servis personeli vb.)
 • Kart Listesi (Tanımlı kart tiplerinin raporlanması, düzenlenmesi ve silinmesinin gerçekleştirildiği sayfadır.)

 • Geçiş Hareket Listesi (Personelin son 30 günlük geçiş hareket detaylarını görüntülenebildiği sayfadır.)

 • Kart Özel Bakiye
 • Kart Özel Bakiye Tanımla (Tanımlı kartı bulunan kişiye bakiye tanımlanması)
 • Kart Özel Bakiye Listesi (Özel bakiye tanımlanan kartların listelenmesi)
 • Kayıp Kart Yenileme (Kayıp olan kartların yerine yeni kart verme işlemi) §  Kart Yetki Tanımlamaları
 • Kart Yetki Ekle (Okul, Sınıf, Şube, Kart Tipi ve Kişiye Göre terminal grup veya terminal bazlı sürekli veya belirli zamanlar için gün ve saat bazında geçiş yetkisi verilmesi)
 • Kart Yetki Listesi (Kartların Terminal bazlı yetkilendirmelerinin listeleneceği sayfadır.)
 • Terminal
 • Terminal Ekle (Akıllı Geçiş Sisteminde Kullanılacak Terminalleri Kampüs Bazlı (Turnike, Kapı, Kart Okuyucu, Kapı, POS PC, İç Kapı vb.) olarak terminal adı, no, IP ve MAC adresi girerek Tanımlamayı Sağlar.)
 • Terminal Listesi (Akıllı Geçiş Sisteminde Kullanılacak Terminalleri Listelendiği sayfadır.)
 • Terminal Tipi Tanımlamaları
 • Terminal Tipi Ekle (Akıllı Geçiş Sisteminde Kullanılacak Turnike, Kart Okuyucu, Kapı, POS PC, vb. Terminallerin Tiplerini Tanımlandığı sayfadır.)
 • Terminal Tipi Listesi (Akıllı Geçiş Sisteminde Kullanılacak Terminalleri Listeleyen sayfadır.)
 • Terminal Grup Tanımlamaları
 • Terminal Grubu Ekle (Terminal Gruplarını nokta bazında Tanımlamasının yapıldığı sayfadır.)
 • Terminal Grup Listesi (Terminal Gruplarını Listelendiği sayfadır.)
 • Terminal Grup İlişkisi
 • Terminal Grup İlişki Ekle (Terminalleri Gruplara Atamasının yapıldığı sayfadır.)
 • Terminal Grup İlişki Listesi (Terminal Grup İlişkinin tanımlandığı sayfadır.) 


Akıllı Harcama Modülü (Akıllı Cüzdan Modülü)

 • Firma Ayarları
 • Firma Ekle (Harcama Sistemini Kullanacak Firmaları Eklemeye Yarar.)
 • Firma Listesi (Harcama Sistemini Kullanan Firmaları Listeler.)

 • Firma İndirim Anlaşmaları
 • Firma İndirim Anlaşması Ekle (Firmalara Özel Kart Tipine göre (Personel, Veli, Öğrenci vb.) TL Tutar veya % olarak ürün Kurum İndirimi Tanımlamalarını Yapmayı Sağlar.)
 • Firma İndirim Anlaşması Listesi (Firmalara Özel Kurum İndirimleri Listelemeyi Sağlar.)

 • Firma Personel Ayarları
 • Firma Personel Ekle (Kurum bazında yer alan firmalarda çalışan personellerin sisteme tanımlanmasının yapıldığı sayfadır.)
 • Firma Personel Listesi (Kurum bünyesindeki firmalara ait personellerin listelendiği sayfadır.)

 • Firmaya Terminal Atama
 • Firmaya Terminal Atama (Satış işlemi için firmalara POS – PC, Kart Okuyucu vb. terminallerin atanması gerçekleştirilir.)
 • Firma Terminal Listesi (Firmaların Terminallerini Listeleyen sayfadır.)

 • Firma Ürün Ayarları
 • Firma Ürün Grupları
 • Ürün Grubu Ekle (Firmaların satışını gerçekleştirdikleri ürün grupların tanımlandığı sayfadır.)
 • Ürün Grubu Listesi (Firmaların satışını gerçekleştirdikleri ürün grupların listelendiği sayfadır.)

 • Firma Ürünleri
 • Ürün Ekle (Firmaların Ürünlerinin ürün grubu, ürün barkodu, ürün adı, ürün fiyatı tanımlamalarını yapmaya yarayan sayfadır.)
 • Ürün Listesi (Firmaların Ürünlerini Listelemeye yarar.)

 • Firma Satış Ekranı (Firmaların POS – PC üzerinden kart okuyucu ve barkod oyucu kullanarak kullanıcılara ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği satış sayfasıdır.)

 • Bakiye İşlemleri
 • Kartla Bakiye Yükleme (Kart okuyucu ile kullanıcıların akıllı kartlarına kart bakiyesi yüklemesi yapıldığı sayfadır.)
 • Kartsız Bakiye Yükleme (Kart olmadan iKampüs kullanıcılarına bakiye yüklemeyi sağlayan sayfadır.)

 • Raporlar ve Listeler
 • Kart Raporları
 • Kart Yükleme Raporu (Seçilen karta ait Kart Bakiye Yükleme ve Harcama Hareket Dökümü Listesini Veren sayfadır.)
 • Kart Harcama Aktiviteleri (Kart Harcama Hareket Dökümü Listesini Verir.)
 • Limit Kısıtı Listesi (Harcama Kısıtı Verilmiş olan kartların listelendiği sayfadır.)

 • Firma Raporları
 • Firma Satış Listesi (Firma Satışlarını Listeleyen Sayfadır.)
 • Haftalık Firma Satış Listesi (Detay) (Firma Bazlı Haftalık Satış Listesi Detayının Görüntülendiği Sayfadır.)
 • Haftalık Firma Satış Listesi (Toplam) (Firma Bazlı Haftalık Satışların Toplamlarının Görüntülendiği Sayfadır.)
 • Terminal Bazlı Satış Raporu (Firmalara Ait Terminaller Bazlı Toplam Satış Raporunu Görüntüleyen Sayfadır.)


Malzeme ve Arıza Talep Modülü (Akıllı Tedarik Modülü)

(Satın alma, zimmet, arıza ve temizlik taleplerinin yönetilebildiği modüldür.)

 • Yeni Malzeme Talep (Personelin yeni malzeme talep etmesinde kullanılan sayfadır.)

 • Yeni Arıza /Temizlik Talep (Personelin zimmetinde olan malzemeler için arıza kaydı veya sorumluğunda olan yerler için temizlik talebi bulunmasında kullanılan sayfadır.)

 • Talep Onay İşlemleri (Yapılan talebe bağlı olarak idari amir ve satın alma birim onayı)
 • Satın Alma Onayları (Satın alma biriminin gelen talepleri onayladığı sayfadır.)
 • Müdür Onayları (Birim içi onay bekleyen işlemler için kullanılan sayfadır.)
 • Genel Müdür Onayı (Malzeme talep sürecinin son onay aşamasıdır.)
 • Arıza / Bakım Onayları (Arıza taleplerinin karşılanması için kullanılan sayfadır.)

 • Geçmiş Taleplerim (Personelin yapmış olduğu talepleri ve onay durumlarını takip edebildiği ekran)
 • Geçmiş Malzeme Taleplerim (Malzeme taleplerinin listesinin ve hareket durumunun görüldüğü sayfadır.)
 • Geçmiş Arıza Taleplerim (Arıza taleplerinin listesinin ve hareket durumunun görüldüğü sayfadır.)

 • Zimmet Kontrol(Satın alınan malzemelerin personel ve yer zimmetlerin yapıldığı ekran)
 • Zimmet İtiraz (Çalışanın zimmetlenen malzemelere itiraz edebildiği ekran)

 • Zimmet Yönetimi
 • Zimmet Ekle (Zimmet kişiye ya da yere eklenebilir. Tüm onaylardan geçmiş olarak sisteme malzemeyi eklendiği sayfadır.)
 • Zimmet Listesi (Üzerinizdeki demirbaş zimmetlerini görebileceğiniz sayfadır.)
 • Zimmet İtirazları (Kurum içi zimmet itirazlarının karşılandığı sayfadır.)

 • SAT Genel Tanımlamalar (Satın Alma Genel Tanımlamalarının yapıldığı ekran)
 • Birim Yetkilisi Ekle (Birimlerin malzeme taleplerinin onay vericilerinin tanımlandığı sayfadır.)
 • Malzeme Grubu Ekle (Ana ürün grupların eklenmesini sağlar.)
 • Malzeme Ekle (Ürün eklemek için kullanılan sayfadır.)
 • Birim Yetkilisi Ekle (Birimlerin malzeme taleplerinin onay vericilerinin tanımlandığı sayfadır.)
 • Stok Tanımı Ekle (Malzemelerin okul içindeki sayılarının tanımlandığı sayfadır.)
 • Ortak Tanım Ekle (Sistem üzerindeki genel değişken tanımlamalarının yapıldığı sayfadır.)
 • Fatura Ekle (Yapılan alımların faturalarının sisteme eklenmesini sağlar.)

 • Sınıf Kontrol İşlemleri (Haftalık veya günlük olarak sınıf demirbaşında yer alan malzememin ve sınıf fiziksel ortamın arıza, eksiklik veya bakım açısından kontrolün yapılıp teknik ekine bildirildiği sayfadır.)


Evrak Takip Yönetimi (Akıllı Evrak Modülü)

(Eğitim Kurumlarına özel evrak takip sistemi)

 • Evrak Girişi
 • Yeni Evrak (Resmi Yazışma kurullarına uygun olarak; Decimal No, Konu, Sayı, Tarih, İlgi, İmza verilerek ve takip durumu belirterek okul, birim veya kişiye yazı yazılması)
 • Üst Yazısız Evrak (Kuruma gelen dış evrakı üst yazı yazmadan sadece sayı alarak dağıtımı gerçekleştirir.)

 • Posta Kutusu (Personelin kendisine gelen ve veya göndermiş olduğu evrakları görüntüleyebileceği alan)
 • Gelen Kutusu (Gelen evrakları tutan sayfadır.)
 • Giden Kutusu (Giden evrakların listesinin tutulduğu sayfadır.)
 • Takipteki Evraklar (Özel Olarak takip edilen evraklar için kullanılır.)
 • Kaydedilmiş Evraklar(Gönderilmeden önce kaydedilen evrakların tutulmasını sağlar.)
 • Düzeltme Bekleyen Evraklar (Düzeltme gelen dokümanların görüntülendiği sayfadır.)
 • Reddedilen Evraklar (Yazıcı tarafından yazılan fakat imzacı tarafından imzalanması red edilen evrakların saklandığı sayfadır.)

 • Kayıt Defteri (Birimlerin online dijital kayıt defterleri)
 • Gelen Arşivi (Defter üzerindeki gelen evrakları listeler.)
 • Giden Arşivi (Evrak defterindeki gönderilen evrakları listeler.)

 • Tanımlamalar (Evrak Takip Sistemi için gerekli olan tanımlamalar)
 • Evrak Yazar (Evrak takip sisteminde birimlerde kimler yazı yazacak tanımlaması)
 • İmzacı Tanımı (Birimlerde imza yetkisine sahip personeli yetkilendirme)
 • Vekil Atama (İmza yetkisine sahip personelin kendisine süreli olarak vekil ataması)
 • Kim Kime (Kurum içerisinde hangi birimlerin direkt olarak birbirine yazı yazabileceklerini tanımlama)
 • Alt / Üst Bilgi (Kurum Antetli kağıdında yer alacak alt ve üst bilgileri tanımlama)
 • Makamına Tanım (Yazılarda makamına alanını tanımlama)
 • Harici Birim (Kurum dışı birimlerin takip edildiği sayfadır.)
 • Harici Evrak(Harici evrakların takibinin yapıldığı sayfadır.)
 • Değer Tanımları (Genel evrak sitemi değerlerinin ayarlandığı sayfa)


Rapor Modülü

(iKampüs sisteminde yer alan raporla dinamik ve anlık raporlar olup, tek tıklama ile excel, pdf formatına aktarılabilir, kopyalanabilir ve çıktısı alınabilir. Sütün başlıklarına göre arama yapılabilir ve filtrene bilir. Kurum ihtiyaçlarına göre yeniden organize edilebilir.)

 • Dinamik Rapor Yetki (Sistemde tanımlı kullanıcılara dinamik raporları görüntüleyebilmesi için yetki verilmesini sağlayan sayfadır.)

 • Dinamik Rapor Al
 • Kayıt Raporları
 • Okul – Sınıf Bazlı Aktif Yıl Kayıtları Raporu
 • Beklemede Olan Kayıt Yenilemeler
 • Kayıt Yenileme Takip Raporu (Aktif Yıl)
 • Okul Sınıf Bazlı Kontenjan Doluluk Durumu Raporu
 • Toplam Günlük Kayıt Lisesi (Kayıt Tarihli) Raporu
 • Aile İletişim Bilgileri Aktif Yıl Kayıtları Raporu
 • Kaydı Yapılıp Dönemi Devam Yapılmayanlar Raporu
 • Kaydı Tamamlanıp Dönemi Açılmayanlar Raporu
 • Toplam Günlük Kayıt Listesi (Ödeme Plan Tarihli) Raporu
 • Kaydolan Öğrencilerin Şube Değişim Raporu
 • Okul Sınıf Şube Bazlı Aktif Yıla Göre Doluluk Durumu
 • Ön Görüşme Raporu
 • Veli Telefon Zinciri Raporu
 • Servis Kullananlar Raporu
 • Kayıt Kontrol Saygıları Grafik Raporu

 • iKAMPÜS Sistem Kullanıcı Raporları
 • İki Tarih Arası Kullanıcı İstatistikleri Raporu

 • iKAMPÜS Sistem Raporları
 • Sisteme Giriş Yapan Kullanıcı Sayısı Raporu

 • İK Raporları
 • Personel Sertifika Raporu
 • Personel İzin Kullanım Raporu
 • Personel Genel Bilgileri
 • Personel Avans Bilgileri

 • Muhasebe ve Finans Raporları
 • Mali İşlem Durumu Aktif Yıl Kayıtları Raporu
 • Mali Tutar Durumu Aktif Yıl Kayıtları Raporu
 • Ücret / İndirim Miktarları Aktif Yıl Kayıtları (Aktif Yılda Ödeme Planı Olanlar)
 • Yapılan Sözleşmeler Listesi Aktif Yıl Raporu
 • Sınıf Bazlı Ortalama Fiyat İndirim Raporu (Aktif Yılda Ödeme Planı Olanlar)
 • Sözleşmesi Olup Ödeme Planı Olmayan Öğrenci Kayıtları Raporu
 • Ödeme Tipini Göre Ödeme Plan Detay Raporu
 • Ödeme Tipine Göre Tahsilat Detay Raporu (Filtreli)
 • Ödeme Tipine Göre Ay Bazlı Tahsilat Raporu
 • Ödeme Tipine Göre Ay Bazlı Plan Raporu
 • Dönem Açılıp Sözleşmesi Yapılmayanlar Raporu
 • KMH Durum Raporu
 • Kredi Kartı – Çek Tahsilat Detay Raporu
 • İki Tarih Arası Online Ödeme Emri Ödeme Plan Raporu
 • İki Tarih Arası Tahsil Edilmeyen Ödem Emri Ödeme Plan Raporu
 • İki Tarih Arası Ödeme Şekli Bazlı Kasa Raporu
 • Ödeme Planı Taksit Detay Raporu
 • Ücret Türü Parametreli Öğrenci Listesi (Olumlu)
 • Ücret Türü Parametreli Öğrenci Listesi (Olumsuz)
 • İki Tarih Arası Tahsil Edilemeyen Ödeme Planları
 • Ücret / İndirim Yüzdeleri Aktif Yıl Kayıtları Raporu
 • Ödeme Tipine Göre Tahsilat Detay Raporu (Tümü)
 • Fatura Kesilmemiş Öğrenciler
 • Ödeme Tiplerine Göre Kişi Sayısı
 • 20XX Yılı Ödeme Tipi Sayıları
 • Öğrenci Aylık Pivot Rapor (Plan + Tahsilat)
 • Öğrenci Plan Tahsilat Listesi

 • Öğrenci Raporları
 • Sınıf Parametreli Öğrenci Listesi Raporu
 • Öğrenci Veli Meslekleri Raporu
 • Öğrenci Kardeş Listesi Raporu
 • Kurs Kayıt Listesi Raporu
 • Kayıtlı Öğrenci Listesi (Geldiği Eski Okul Bilgileriyle) Raporu
 • Aktif Yıldaki Sınıfı Geçen Yıldaki Sınıfı ile Aynı Olan Öğrenciler Raporu
 • Ücretsiz, Şehit Gazi, Sosyal Hizmet İndirimli Öğrenciler Raporu
 • Eğitim Durumu ve Muhasebe Durumu Parametreli Öğrenci Listesi Raporu

 • Birebir Etüt Raporları
 • Aktif Yıl Birebir Etüt Listesi Raporu
 • Aylık Okul Bazlı Birebir Etüt Alan Öğrenci Listesi Raporu
 • Ders Tarihine göre Yıl Okul Bazlı Birebir Etüt Alanların Raporu

 • Öğretmen Raporları
 • Sınıf Öğretmenleri Raporu
 • İki Tarih Arası Verilen Ödev Sayıları Raporu
 • İki Tarih Arası Verilen Ödev Sayıları Raporu (Sınıf Filtreli)
 • İki Tarih Arası Verilen Ödev Sayıları Raporu (Şube Filtreli)

 • Online Ödeme Emri Raporları
 • Ödeme Emri ile Ödeme Planı Olan Öğrenciler Raporu
 • Ödeme Emri ile Tahsilat Alınanlar Raporu
 • Ödeme Emri ile Ödeme Planı Olup Hiç Tahsilat Gerçekleşmeyenler Raporu

 • Rehberlik Raporları
 • İlkokul Öğrenci Tanıma Fişi Doldurmayanlar Öğrenci Listesi Raporu
 • Ortaokul Öğrenci Tanıma Fişi Doldurmayanlar Öğrenci Listesi Raporu
 • Lise Öğrenci Tanıma Fişi Doldurmayanlar Öğrenci Listesi Raporu

 • Geçiş Sistemi Raporları
 • Kartı Olmayan Aktif Kullanıcı Listesi Raporu
 • Yetkisiz Kart Listesi Raporu
 • Birden Çok Aktif Kartı Olan Kullanıcı Raporu
 • Bugün Kart Kullanmayan Öğrenci Raporu
 • Kartlı Geçiş Hareket Listesi Raporu (Son 1000 Kayıt)

 • Statik Raporlar
 • Kayıt Raporları
 • Öğrenci Kayıt Sonrası iKAMPÜS Bilgilendirme Yazısı Raporu

 • Öğrenci Raporları
 • Okul Filtreli Sınıf Listeleri Raporu
 • Okul Filtreli sınıf – Şube Öğrenci Sayıları Raporu
 • Okul Filtreli Öğrenci Fotoğraflı Sınıf Listeleri Raporu

 • Personel Raporları
 • Birim Filtreli Fotoğraflı Personel Listesi Raporu

 • Rezervasyon Raporları
 • Lokasyon Filtreli Aktif Hafta Rezervasyon Takvimi Raporu