ANASAYFA:

Kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapan eğitmenin karşısına kendisinin ve adminin kendisine atadığı dersleri Girdiğim Dersler başlığı altında görüntüleyecektir. Sayfanın sağında üstte Duyurular başlığı altında kendisinin veya adminin oluşturduğu duyuruları ve Duyuruların hemen altında Neler Oluyor?başlığı altında sıralanan ve eğitmenin bağlı olduğu programın içerisindeki tüm gerçekleşen ve eklenen aktiviteleri görecektir.

Ana sayfanın aşağısına inildiğinde eğitmenin derslerinin ödev dağılımları, öğrenci sayısı, aktiviteler, tamamlananların yüzdeleri ile Son 24 Saat içerisinde giriş yapan kullanıcı, giriş yapılan ve eklenen aktiviteler dökümü görüntülenir. Ayrıca eğitmenin oluşturduğu aktivite sayısı, oluşturmuş olduğu aktivitelerin tamamlanma yüzdesi de ana sayfada eğitmen tarafından görüntülenen bilgiler arasındadırlar.

Eğitmen ALMS’de yapacağı tüm işlemleri sol menüyü kullanarak gerçekleştirecektir. Bu menü varsayılan olarak altı ana başlık barındırır. Örnek resimde gösterildiği gibi admin tarafından kullanım pratikliği sağlamak amacıyla menüye ekleme yapmak mümkündür. Oklarla işaret edilen başlıklar menüye admin tarafından eklenmiştir. Menüye ekleme veya menüden çıkarma yapmak mümkündür.

DERSLERİM:

Eğitmenin girdiği dersleri başlıklar halinde görüntüleyeceği ve kendisine ders veya sınıf ekleyebileceği yer Derslerim menüsüdür. Burada derslerin içerisine girerek derslerinin tüm aktivitelerini veya sayfanın yukarısındaki menüden ödev, eders, sınav, dokuman, video, forum veya sanal sınıf filtrelerini kullanarak aktivitelerin ilerleyişini ayrı ayrı görüntüleyebilir.

Derslerin içerisinden yeni ödev, eders, sınav, forum, doküman, sanal sınıf ve video ekleyebileceği, şubeleri listeleyebileceği, not çizelgesi çıkarabileceği, şube zaman çizelgesi görüntüleyebileceği ve şube duyurusu yapabileceği ve öğrencilere mesaj yollayabileceği Dersi Yönet menüsü sayfanın sağında bulunmaktadır.

Aktiviteler

ALMS sisteminde her eğitimin altında aktiviteler bulunur. Bunlar ödev, e-ders, sınav, forum, doküman, anket, sanal sınıf ve video aktiviteleridir. Eğitmen eğitimlerinin altına yeni aktiviteler ekleyebilir ve bunları katılımcıların tamamlamasını isteyebilir.

Aktivitelerin eklenmesi eğitimin içinden yapılacaktır. Eğitimin içerisine girildiğinde sağda Eğitimi Yönet başlığı altında “Yeni Aktivite Ekleyin” butonu bulunur. Buna tıklayan eğitmen ekleyeceği aktiviteyi seçebilir.

1-      Ödev

Eğitmenler eğitimleri altına gerekli gördükleri aktiviteleri kolaylıkla açabilirler. ALMS sisteminde halihazırda bulunan aktiviteler ödev, e-ders, sınav, forum, doküman, anket, sanal sınıf ve videodur.

Ödev eğitmenin katılımcılardan tamamlamalarını beklediği bir aktivitedir. Son tamamlanma tarihi doldurulması zorunlu olarak belirlenen tek aktivite de budur. Bitirme kriterleri görüntüle, dosya yükleme ve puanlandırma şeklinde değişebilir. Katılımcıların ALMS sistemine dosya yükleyebildikleri tek aktivite ödevdir.

2-      e-Ders

ALMS e-derslere yüklenecek Scorm 1.2 standardında oluşturulmuş eğitim materyallerini açabilecek ve bunların raporlanmasını sağlayabilecek bir sistemdir.

3-      Sınav

(Bkz: Soru Bankası ve Sınav Yönetimi Kılavuzu)

4-      Forum

Eğitmen dersler altına veya dersler altındaki şube veya şubelere katılımcıların görüşlerini belirtmelerinin beklendiği forumlar açabilir. Forumlara yazılan gönderiler doğrudan gösterilebilir ya da arzu edilirse oluşturulma aşamasında “Yönetici Onaylı” seçeneğiyle kontrol konması da mümkün olacaktır.

5-      Doküman

Eğitmen katılımcıların görüntülemesi veya indirmeleri için (bitirme kriteri) sisteme doküman yükleyebilir.

6-      Anket

Eğitmen katılımcıların görüşlerini almak amacıyla sistemde anket oluşturarak sonuçlarını takip edebilir.

7-      Sanal Sınıf

(Bkz: Perculus Kılavuzları)

8-      Video

Eğitmen sisteme video yükleyebilir. ALMS videolara soru eklenmesi ve katılımcının yanıtlayabilmesine olanak tanıyan bir yapı sunar. Eğitimci video aktivitesinin bilgilerini girdikten sonra kaydete bastığında soru ekleme ekranına düşecektir. Bu ekrandan isterse videosuna soru ekleyebilir veya soru eklemeden aktiviteyi oluşturmayı tamamlayabilir.

Öğretim elemanı Derslerim menüsünden Ders ve Sınıf Ekle butonunu kullanarak kendisini derslere atayabilir.

Sınav Oluşturma:

Sırasıyla,

1)      Sınavın adının girileceği kutu

2)      Sınav hakkında yazılacak açıklamanın kutusu

3)      Zamanlama

  • Hafta: sınavın öğretim yılının hangi haftasına ait olduğu biliniyorsa seçilecek
  • Bir tarih aralığında görüntüle: sınavın görünür kullanıcıya görünmeye başlayacağı ve bitireceği zaman aralığı
  • Başka bir aktiviteye göre görüntüle: sınava belirlenen bir aktiviteden (e-ders sonrası, doküman görüntüleme sonrası, vb.) sonra girilmesi

4)      Üniteler:

5)      Ön koşul: seçilecek bir aktivitenin tamamlanmasından sonra sınava girilebilmesi

6)      Oluşturan kişiler: Sınavı oluşturan kişiler (veri tabanında da tutulmaktadır)

7)      Her zaman üstte: duyurularda olduğu gibi sınavlarda da mevcut bu seçenek sınavı her zaman diğer aktivitelerin üzerinde görüntülenmesini sağlayacaktır

8)      Bitirme Kriteri: Tamamlandı seçeneği kullanıcının sınavı tamamladığını işaretlemesiyle sonlanır. Notlandırmada ise notlandırma işlemi gerçekleşmeden bitirilmez.

9)      Sınav Ön Mesajı: sınava giren kullanıcının sınava başlamadan önce karşısına çıkarılacak metin

10)   Sınav Sonrası Mesajı: Kullanıcının sınavı tamamlamasından sonra karşısına çıkarılacağı mesaj

11)   Sınavın açılacağı tarih: Tarih ve saat olarak belirlenir. Kullanıcıların sınava girecekleri tarihi ve saati belirtir.

12)   Sınavın biteceği tarih: Tarih ve saat olarak belirlenir. Kullanıcıların sınava girebilecekleri son tarih ve saattir.

13)   Dakika olarak süre: Sınavın süresidir. (Örneğin, 1,5 saat)

14)   Kategori: Sınavın türünü belirtir. Vize, ara dönem, quiz, vb.

15)   Notlama Tipi: Kullanıcıya verilecek sınav katılım haklarından hangisinin not olarak yansıtılacağını belirler. Örneğin, son giriş, sınavların ortalaması, alınan en yüksek not, vb.

16)   Tekrar sayısı: kullanıcıya verilecek giriş sayısını belirtir.

17)   Şu tarihte cevapları göster: notların gösterileceği tarih.

18)   Soruları karıştır: soru bankasından kullanıcıların karşısına çıkarılacak

19)   Seçenekleri karıştır: kullanıcıların karşılarına aynı sorular çıksa dahi doğru yanıt seçeneklerinin yerlerinin değişik olacağını belirtir.

20)   Soru puanını sınavda göster: soruların puan değerlerinin kullanıcılara sınavda gösterileceğini belirtir.

21)   Sınav sonuç raporunu öğrenci görecek: öğrenci sınav sonucunun dökümünü görebilecek demektir.

22)   Soru sayısı: sınav soru sayısı

23)   Soru ağırlıklandırma tipi: iki şekilde belirlenir: başlık ve zorluk derecesi. Başlık seçildiğinde konu başlıklarına göre soruların puanlandırması yapılır. Zorluk seçildiğinde zorluk seviyelerine göre puan dağılımı belirlenir.

 

 TAKVİM:

Eğitmen Takvim içerisinden son teslim tarihleri, girdiğim dersler, teslim tarihi dağılımı filtrelerini kullanarak derslerindeki aktiviteleri görüntüleyebilir. Görüntülemeyi ay, hafta ve gün olarak yapmayı tercih edebilir.

Derslerim menüsünde oluşturulan aktiviteler takvimde görüntülenir.

İLETİŞİM ARAÇLARI:

Mesaj:

Sistem içerisinde iletişim kurmak için kullanılabilecek yöntemlerden biri mesajdır. Mesaj tıklandığında eğitmen öncelikle gelen kutusunu görüntüleyecektir. Okunmamış mesajların sayısı gelen kutusu yazısının yanında belirtilir.

Gelen kutusunun altında gönderilmişler, taslaklar ve çöp kutusu yer alır.

Mesaj yazmak için “Yaz” butonu kullanılır.

Yaz butonuna tıklandığında gelen sayfada “Kime”, “Konu Başlığı” ve bunların altında üzerinde araçlar menüsü bulunan metin kutusu bulunur. Gönderilecek mesaja dosya eklemek için kullanılacak “Dosyaları Ekleyin” butonu en altta bulunur.

Mesajı göndermek, iptal etmek veya taslak olarak kaydetmek için butonlar üstte sıralanmıştır.

Duyurular:

Sistem içerisinde iletişimi sağlayan bir yöntem de duyurulardır. İletişim Araçları menüsünün altında bulunur. Duyurulara tıklandığında ilk gelen yine mesajlarda olduğu gibi Gelen Kutusu olacaktır. Gelen kutusunun altında yayınlanmışlar, taslak ve arşiv bulunur.

Eğitmen yeni duyuru yazarken “gönderen” bölümüne unvanını (varsayılan gelir) veya adını yazarak duyuruları hem şahsi olarak hem de unvanıyla yayımlayabilir. “Kime” kısmına grup veya şahıs ekleyerek duyuruyu görüntüleyecek kişileri belirleyebilir. “Konu Başlığı” duyurunun başlığı olarak görüntülenecektir. Mesajlarda olduğu gibi üstünde araçlar menüsü ile metin kutusu bulunmaktadır.

Duyurulara dosya eklemek mümkündür (Dosyaları ekleyin butonu kullanılarak).

Duyuruları e-posta olarak göndermek, tüm duyuruların üzerinde görüntülenmesini sağlamak ve belli bir tarih aralığında yayımlamak için işaretlenecek kutucuklar “Dosyaları ekleyin” butonunun altında bulunur.

Duyuruyu yayımlamaktan vazgeçilmesi halinde kullanılmak üzere “İptal Et” butonu sağ altta yer alır.

Forum:

İletişim Araçları menüsündeki diğer bir iletişim yöntemi forumlardır. Eğitmenin bu menüde görüntülediği forumlar adminler tarafından oluşturulur. Eğitmen bu menüde forum oluşturamaz. Eğitmenin Derslerim menüsündeki derslerin içerisinde forum başlığı oluşturma ve ilk forum mesajını yazma yetkisi vardır. Derslerin altındaki forumları da öğrenciler oluşturamazlar. Ve eğitmenlerin forumlarını yine öğrenciler göremezler.

Yardım Masası:

Eğitmen sistemde yaşadığı bir sıkıntıyı adminlere iletmek ve sıkıntıdan haberdar etmek için destek talebi oluşturabilir. Oluşturulan destek talebi adminlere düşer. Eğitmen oluşturduğu destek talebinin takibini yine yardım masasından yapabilir.

SORU BANKASI:

Sınavlarda kullanılacak soruların hazırlanıp eklendiği menüdür.

“Yeni Soru Ekleyin” butonuna basıldığında oluşturulacak sorunun aralarından seçilebileceği türler ortaya çıkacaktır.

*Soru tipleri farklı olsa da soruların oluşturulduğu sayfa şablon olarak aynıdır.

Çoktan seçmeli:  Seçenekler arasından doğru olan tek seçeneğin seçildiği soru tipi.

Eşleştirme: Seçenekler arasında doğru eşleşmenin yapıldığı soru tipi.

Açık uçlu: Yanıtın öğrenci tarafından metin olarakgirildiği soru tipi.

Çoklu seçmeli: Seçeneklerden doğru olanların seçildiği soru tipi.

Sıralama: Seçeneklerin soruda istendiği şekilde sıralandığı soru tipi.

 

Soru oluşturma:

“Yeni Soru Ekleyin” butonundan soru tipi seçildikten sonra yeni soru oluşturma sayfası görüntülenir.

Sırasıyla,

1-      Soru metni kutusuna soru yazılır.

2-      Hemen altında soruyu dosya olarak yüklemek için kullanılmak üzere tasarlanmış “Soru Dosyası” kutusu bulunur.

3-      Soru tipi en başta seçilerek bu sayfaya gelindiğinden burada değiştirilemez.

4-      Seçenek tipleri metin (text) veya dosyadır. Dosya seçildiğinde yanıt, dosya olarak yüklenecektir.

5-      Seçenek ekle: bu butona basılarak seçenek sayısı artırılır veya seçeneklerin yanlarındaki çarpıya basılarak azaltılır.

6-      Ana ders: Eğitmen oluşturduğu soruyu kendi ana dersine atamazsa bir dahaki sınavda kullanmak üzere bu soruyu görüntüleyemez. Eğitmenler kendi ana dersleri dışındaki soruları görüntüleyemezler.

7-      Konu başlıkları: soruları konularına göre ayırarak konulara göre puanlama yapılmasına yardımcı olur. Dersin konuları arasında zorluk derecelerine göre puanlama yapılabilir. Zorunlu alan değildir.

8-      Kategoriler: kategorilerin zorunlu olmamasına rağmen belirtilmesi daha sonra çekilecek raporlarda yardımcı olacaktır.

9-      Anahtar sözcükler: yapılacak aramalarda ve çekilecek raporlarda yardımcı olacağından zorunlu olmamasına rağmen anahtar sözcüklerin kullanılması kolaylık sağlayacaktır.

10-   Oluşturan kişiler: sınavı oluşturan kişi/kişilerin kayda geçmesi için önemlidir. Ancak sınavları oluşturanlar veri tabanında tutulduğundan bu alanın doldurulması zorunlu tutulmamıştır.

11-   Zorluk dereceleri

12-   Yorumlar: Soruların altına eğitmen tarafından yazılan yorumlar soruyu görüntüleyen tüm öğrenciler tarafından görülecektir. Eğitmen yorumları yazarken dikkatli olmalıdır.

Soruların kaydedilmesi:

Soruların kaydedilmesi soru hazırlayanlara kolaylık sağlamak amacıyla 3 şekildedir.

Kaydet: Hazırlanan soruyu kaydeder ve ekranı üzerinde değişiklik yapılmasına olanak sağlayacak şekilde ekranda tutar.

Kaydet ve Yeni Oluştur: Hazırlanan soruyu kaydeder vesoru tipi haricinde tüm alanları boş olarak yeni soru hazırlamak için yeni sayfa getirir.

Kaydet ve Temizle: Hazırlanan soruyu kaydeder ve aynı soru tipinde soru hazırlamak için sadece soru metni, soru dosyası, seçenek tipleri ve seçenekleri boş, diğer alanları bir önceki soruda doldurulduğu şekilde getirir.