KOKPİT
Yönetici panelinde en çok kullanılan kısım Kokpit sekmesidir. Kullanıcı tanımlama, şifre sıfırlama, ders ekleme, düzenleme, organizasyon şeması oluşturma gibi yönetime ait pek çok iş Kokpit bölümü aracılığıyla yapılır.

1. Bölümler
Kurumunuza ait organizasyon yapısını Kokpit sekmesi altındaki Bölümler sekmesi aracılığıyla oluşturabilirsiniz. Birimlerde ve programlarda değişiklik yapmak için de yine bu sayfayı kullanabilirsiniz.• Yeni Bölüm / Program Ekleme
İlk satırda Kurumunuzun ismi görünür. Sağ tarafındaki Ekle butonu aracılığıyla fakülte, birim ya da program eklenebilir. Ekle butonuna basıldığında aşağıdaki pencere açılır.Fakülte ya da birim eklerken, program ayarının “Hayır” olması gerekir. Bu şekilde, bu birim ya da fakülteye başka yapılar eklenmesine izin verir.

Program eklerken, program ayarının “Evet” olması gerekir. Programların altına başka bir ekleme yapılamaz. Ana dersler ve dersler programlara bağlanır.

Program ayarı “Evet” seçilip, “Değişiklikleri Kaydedin” butonuna basıldığında, program özelliklerinin belirtilmesi için yeni bir pencere açılır:Program Ayarları Sekmesi:

Web Sitesi Adresi: Programa özel bir web sitesi tanımlandığında, kullanıcılar yalnızca o adresten sisteme giriş yapabilir. Kurumlar bu şekilde her program için ayrı bir internet adresi belirleyebilir. İlgili adres için CNAME yönlendirmesinin de yapılması gerekmektedir.

Kısaltma: Programın kısaltmasının belirtilmesi zorunludur.

Logo: Programa özel bir logo eklenebilir.

Kendi Kendine Kaydolma Tipi: Bu ayar açıkken öğrenciler kendileri kaydolabilir, fakat genel itibariyle güvenli görülmediği için bu ayarın “Hiçbir zaman” seçilmesi tavsiye edilmektedir.

Google Takvim Url Adresi: Bu programa özel bir Google takvim url adresi mevcutsa bu bölüme eklenebilir.

Sınav Ayarları Sekmesi:Bu programın derslerinde açılacak sınavlar için bu ayarları önceden belirtebilirsiniz. Sınav öncesi / sonrası mesajlarını sınav eklerken de o sınava özel yazabilirsiniz.

Sınav Ön Mesajı: Kullanıcı sınava başlarken, ilk önce bu mesajı görür, daha sonra sınava devam eder.

Sınav Sonrası Mesajı: Sınav sonlandırılırken görüntülenecek mesajdır.

Sosyal Medya Sekmesi:
Sosyal Medya entegrasyonu için Tüm Ayarlar bölümünde ayrıca genel ayarlar bulunmaktadır. Eğer ilgili program için bu entegrasyon kapatılmak isteniyorsa, bu sekmedeki sosyal medya ayarı “Hayır” seçilmelidir.

“Evet” seçilirse ve genel ayarlarda entegrasyon yapılmışsa, ilgili program için de sosyal medya entegrasyonu geçerlidir.2. Dönemler
Kokpit’ten Dönemler sekmesi aracılığıyla “Dönemler” sayfasına geçiş yapılabilir. Açılan dersleri dönemlere bağlayabilmek için dönem bilgilerinin tanımlanması gerekmektedir. Dönemden bağımsız ders işleyen kurumlarımız dönem tanımlamak zorunda değildir.

Yeni dönem ekleme, dönemleri listeleme, düzenleme ve silme işlemleri bu sayfadan yapılmaktadır.Daha önceden sisteme eklenmiş dönemler bu sayfada listelenir.

• Yeni Dönem Ekleme
Döneme bağlı ders işleyen kurumlar, her dönem başında bu sayfa aracılığıyla yeni dönem tanımlamalıdır.Dönem adı ve tarihlerinin seçilmesi zorunludur.

Modüler planlama, hangi modülde ders işleniyorsa ona göre seçilmelidir. Çoğunlukla haftalık periyotlarda ders işlenmektedir. Modüler planlama kullan bölümü “Evet” seçildiğinde, sayfada modül tipi ve modül sayısı bölümleri de aktif olmaktadır.

Haftalık periyotlar kullanılıyorsa modül tipi “Hafta” seçilmelidir. Modül sayısı, bu dönemde ders işlenecek hafta sayısıdır.


3. Ders Kataloğu
ALMS Sistemi’nde ana ders ve ders olarak iki ayrı kullanım bulunmaktadır. Dersleri programlarla ilişkilendirmek için ana dersler kullanılır.

Dersler dönemlere bağlı olup dönem sonunda pasife alınabilir ya da silinebilir. Yeni dönem başladığında yeni bir ders açılır.

Ana dersler dönemden bağımsızdır. Bu iki kullanımın temel farkı budur.

Örneğin “İleri Finansal Muhasebe” isminde bir ders açmanız gerekiyor. Önce aynı isimde bir ana ders açılmalı ve dersi alması gereken programlar bu ana derse eklenmelidir. Daha sonra Dersler sayfasından “İleri Finansal Muhasebe” dersi açılmalı ve ana ders seçimi bölümünde bu ders için açtığımız ana ders seçilmelidir. Dönem sonunda çoğunlukla (Kurum yapısına göre değişebilir.) bu ders pasife alınır. “İleri Finansal Muhasebe” ana dersinin altına yeni dönem için yeni ders açılır.• Yeni Ana Ders EklemeAna ders adı ve departman (Program adı) bölümleri doldurulması zorunlu alanlardır.

Bu ana derse bir küçük resim eklemek isterseniz, cihazınızdan bir resim seçebilirsiniz. Bu resmi sadece yöneticiler görecektir.

Kategori ve hedef kitle bölümleri isteğe bağlıdır. Belirli bir kategoride ana ders tanımlaması yapmak için kullanılabilir. Hedef kitle bölümünde istenirse lise, MYO gibi dersin kitlesi belirtilebilir.

Dış anahtar bölümü farklı sistemlerle entegre olan kurumlar için önem arz etmektedir. Çoğunlukla entegrasyon sonrası sistem tarafından otomatik olarak doldurulur. Manuel eklemelerde doldurulmasına gerek yoktur. Böyle bir entegrasyon yoksa bu bölüm boş bırakılmalıdır.

Departman bölümü önemlidir. Bu ana ders altında açılacak derslere, burada belirtilen programlardaki kullanıcılar eklenebilir. Birden fazla program seçilebilir.


4. Dersler


Öğrencilerle paylaşılacak aktivitelerin ekleneceği bölüm ders sayfasıdır. Yeni ders eklemek ya da mevcut derslerde düzenleme yapmak için Kokpit’ten Dersler sayfasına geçiş yapılmalıdır.


• Yeni Ders EklemeEkleme sayfasında yıldızlı alanların doldurulması zorunludur.

Küçük Resim bölümünden derse bir görüntü tanımlanabilir.

Dersin varsayılan görüntüsü, kullanıcıların ders sayfasındaki aktiviteleri ne şekilde göreceğini ifade etmektedir.

Ders sorumluları bölümüne eklenecek kişiler, bu dersteki tüm şubeleri görüntüleyebilir ve tüm şube aktivitelerine müdahale edebilir.

Eğitim external key değeri, kullanıcı sistemleriyle entegre kurumlarda web servisten gelmektedir. Entegrasyon olmayan kurumlarda bu kısım boş bırakılmalıdır.

Döneme bağlı eğitim yapan kurumlar; bu dersi, daha önce Dönemler sayfasından ekledikleri bir döneme bağlayabilirler. Böylece ders içine eklenen aktiviteler bu dönemin modüllerine / haftalarına göre listelenebilir ve düzenlenebilir.

Ders bilgileri girilip Kaydet butonuna basıldığında yeni bir ders oluşur.

Bu derse kullanıcı ekleyebilmek ve eğitmen atayabilmek için en az bir şube açılması gerekir.Ders sayfasında sağdaki “Şubeleri Yönet” butonu aracılığıyla yeni bir şube eklenebilir.Her şube yalnızca bir programla ilişkilendirilebilir.

• Çoklu Şube Ekleme
Var olan derslere şube ekleme işlemi Excel şablonu aracılığıyla daha pratik bir şekilde yapılabilir. Dersler sayfasında sağ üstte “Çoklu Şube Ekle” butonu tıklandığında, açılan sayfada Dersler listelenir. Şube eklemek istediğiniz dersleri seçip, “Exceli İndir” butonunu tıkladığınızda, bu seçilen dersler için bir Excel şablonu cihazınıza indirilir.İndirilen şablonda sadece ALMS sekmesi doldurulmalıdır. Seçtiğiniz dersler ve bu derslerin id’leri Excel sayfasında listelenmiş olarak gelir. Şubenin açılacağı programı seçmek için program sütununda ilgili satıra tıklayınız. Seçilen hücrenin yanında minik bir ok belirir, bu oku tıklayarak sistemdeki programlardan seçim yapınız. Aşağıda örnek bir tablo görünmektedir. Aynı ders için farklı programlarda şube açmak istiyorsanız, dersin id’sini ve ders adını kopyalayarak yeni bir satır oluşturabilirsiniz.Excel listesi hazırlandıktan sonra kaydediniz.

Çoklu Şube Ekleme sayfasında, “Dosyanızı Yükleyin” bölümünden “Seç veya Sürükle Bırak” butonu aracılığıyla kaydettiğiniz dosyayı cihazınızdan seçip, “İşlem” butonuna tıklayarak sisteme yükleyiniz. Sayfanın sağında eklenen şubelerin özet bir listesi sunulacaktır.• Ders “İşlem” Menüsü
Dersler sayfasında, ilgili filtrelerde arama yaptığınızda, bu filtrelere uygun dersler listelenir.

İlgili dersin sağındaki “İşlem” menüsünden aşağıdaki işlemler yapılabilir:

Düzenleme: Ders açılırken belirlenen özellikler değiştirilebilir.

Görüntüleme: Ders ve içindeki aktiviteler, şubeler ve eğitmenler görüntülenebilir.

Pasif Hale Getirme: Bu ders pasif duruma getirilebilir.

Bir Dersten Aktivite Kopyalama: Bu dersin içinde bulunan aktiviteler başka bir derse kopyalanabilir.

Kopyalanacak aktivitelerin kaynak dersi bir döneme bağlı değilse, sadece döneme bağlı olmayan derslere kopyalama yapılabilir.

Benzer şekilde kaynak ders bir döneme bağlı ise, sadece döneme bağlı derslere kopyalama yapılabilir.

Sınav aktivitesi kopyalanamaz.

Kopyalama sayfasında, aktivitelerin aktarılacağı ders “Hedef Ders” bölümünden seçilmelidir.

Listelenen aktivitelerin solundaki kutucuklardan, kopyalanacak aktiviteler seçilmelidir. Seçim yapıldığında, “Hedef Dersin Aktivite Gösterim Zamanı” sütunundan, hangi haftada görüneceği seçilmelidir. Tüm aktiviteler için bu seçimler tamamlandığında sağ alttaki “Kopyalama İşlemini Başlat” butonu tıklanarak kopyalama başlatılır. Bu işlemin arka planda tamamlanması biraz vakit alabilir.Derse Soru Ekleme: Soru bankasında bu dersin bağlı olduğu ana derse soru eklemek için bu sekme kullanılabilir. (Bu işlem için ayrıca sol menüdeki soru bankası sekmesi de kullanılabilir.)

Şube Ekleme: Derse yeni bir şube eklemek için bu sekme kullanılabilir. (Dersin içinden, Şubeleri Yönet> Yeni Şube Ekle adımları kullanılarak da şube ekleme işlemi yapılabilir.)

Favori Derslere Ekleme: Dersin İşlem menüsünden “  Eklemek için Seçiniz” sekmesi seçildiğinde, ilgili ders favori dersleriniz arasına eklenir.

Sertifika ayarları: Sertifikalar sayfası ile entegrasyon yapılmışsa, sertifika ayarları sayfasına geçilebilir.

• Toplu Ders Silme / Pasifleştirme / Aktifleştirme:
Dersler sayfasında birden fazla ders için silme, pasifleştirme, aktifleştirme işlemleri toplu bir şekilde yapılabilir. İlgili dersleri seçtiğinizde, ders listesinin sağ üst bölümünde “Seçileni Aktif Yap”, “Seçileni Pasif Yap”, “Seçilenleri Sil” butonları belirir.

5. Kullanıcılar
Sistemde kayıtlı kullanıcıları yönetmek, yeni kullanıcı eklemek, grup oluşturmak ve grupları yönetmek için Kokpit’ten Kullanıcılar sekmesi seçilmelidir.• Yeni Kullanıcı Ekleme
Tek bir kullanıcı eklemek için Kullanıcılar sayfasından “Yeni Ekle” butonu seçilmelidir.

Kullanıcı ekleme sayfasında kırmızı yıldız bulunan satırlardaki alanların doldurulması zorunludur. Diğer alanlar isteğe bağlı doldurulabilir.Kullanıcı Adı: Eklenen kişinin sisteme giriş yaparken kullanacağı kullanıcı adıdır. Türkçe karakter ve boşluk kullanılmaması tavsiye edilir.

Şifre: Kurum şifre politikasına uygun bir şifre tanımlanmalıdır. Şifre Politikasına Tüm Ayarlar > Şifre Politikası bölümünden ulaşılabilir.

Roller: Kullanıcının sistemdeki rolünü belirler.

Son geçerlilik tarihi: Burada belirtilen tarihten sonra kullanıcı sisteme giriş yapamaz. Boş bırakılırsa, sistemde aktif statüsünde kaldığı sürece giriş yapabilir.

 Zorunlu alanlar uygun şekilde doldurulmuşsa kullanıcıyı sisteme kaydeder.

 Tüm Ayarlar> E-posta Gönderim bölümündeki ayarlar doğru yapılmışsa, kullanıcı sisteme kaydedilir ve e-posta satırında yazan adrese e-posta gönderilir.

• Excel ile Toplu Kullanıcı Ekleme ve Ders Atama
Kullanıcılar sayfasında “İçeri Aktar” butonu ile Excel ile toplu kullanıcı ekleme ve ders ataması yapılabilir.Adım 1 / 4 Excel dosyasının indirilmesi ve hazırlanması: Kullanıcılar için ders ataması yapılacaksa ve bu ders bir döneme bağlı ise ilgili dönem seçilerek Excel şablonu indirilmelidir. Ders ataması yapılmayacaksa ve ALMS Sistemi dönemsiz kullanılıyorsa dönem seçilmesine gerek yoktur.

İndirilen Excel şablonunda sadece “Kullanıcılar” ve “Ders Kayıtları” sekmelerine veri girilmelidir.

Kullanıcılar sekmesinde yanında * işareti bulunan sütunların doldurulması zorunludur.

Kullanıcı Adı ve şifre, eklenen kişinin sisteme giriş yaparken kullanacağı kullanıcı adı ve şifredir. Türkçe karakter ve boşluk kullanılmaması tavsiye edilir.

Dış anahtar, TCKN ve Cinsiyet sütunları boş bırakılabilir.

Program, kullanıcı tipi gibi başlıkların altında bir hücre seçildiğinde hücrenin sağ tarafında minik bir ok belirir. Bu ok tıklanarak ilgili program ve öğrenci tipi hazır gelen listeden seçilmelidir.Cinsiyet sütununun yanındaki sütundan ekstra bir sütun başlığı seçilebilir. Bu ekstra alanların eklenmesi zorunlu değildir, isteğe göre eklenebilir.

Kullanıcılar sayfası kişilerin sisteme kaydedilmesi içindir. Ayrıca bu kişilere ders ataması da yapılacaksa, Excel sayfasının Ders Kayıtları sekmesi de doldurulmalıdır.Kullanıcı, kullanıcının ALMS sistemindeki kullanıcı adıdır.Ders adı sütununda bir hücreye tıklandığında hücrenin sağında minik bir ok belirir, bu ok seçildiğinde Excel dosyasını indirirken seçilen döneme ait ders listesi ekrana gelir. Kullanıcının atanacağı ders bu listeden seçilmelidir.

Program adı da yine ders adı gibi hazır listeden seçilmelidir.

Şube adı sütununa, ALMS’de ilgili ders altında var olan bir şubenin tam adı girilebilir, ya da yeni bir şube açılacaksa, burada yazılacak bir şube ismi ders içinde otomatik olarak oluşturulur.

Dış anahtar sütunu boş bırakılabilir.

Kullanıcılar sekmesi sisteme yeni kullanıcı eklemek içindir. Ders kayıtları sekmesi kullanıcıları derslere atamak içindir. Sadece kullanıcı kaydı yapılacaksa sadece kullanıcılar sekmesi doldurulmalıdır. Sistemde varolan kullanıcılar için sadece ders kaydı yapılacaksa sadece “Ders Kayıtları” sekmesi doldurulmalıdır.

İlgili sütunlar doldurulduktan sonra, Excel şablonu kaydedilir ve kapatılır.

ALMS’de Excel şablonunun indirildiği birinci adım sayfasında “Devam” butonu tıklanarak ikinci adıma geçiş yapılır.

Adım 2 / 4 Kullanıcı aktarım ayarları:Kullanıcı Anahtar Alanı: Excel şablonundaki ders atama sayfasında, Kullanıcı sütununda kullanıcıların hangi verisinin kullanıldığını belirtir.

Sınıf Ad Formatı: Ders atamaları için, sınıf(şube) bilgisinin ne şekilde olacağı seçilmelidir. “Kullanıcı Tanımlı” seçildiğinde Excel dosyasında tanımlanan isimle şube açılır.

“Program Adı” seçildiğinde şube adı program ismi olacak şekilde açılır.

“İlk Sınıfın Adı” seçildiğinde derste yer alan ilk şubenin adı sınıf ismi olarak belirlenir.

Sınıf Başlangıç-Bitiş tarihi: Döneme bağlı bir Excel şablonu indirilmişse bu satırlar görünmez, dönemsiz bir şablon indirilmişse açılacak sınıfların başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmelidir.

Kullanıcılara E-posta Gönder: Excel listesindeki e-posta sütununa doğru adresler girilmişse ve E-posta gönderim ayarları (Bkz. Tüm Ayarlar > Eposta Gönderim Ayarları) doğru yapılmışsa, bu ayar işaretlendiğinde eklenen kullanıcılara, kullanıcı kaydı ile ilgili e-posta gönderilir.

İlk Girişte Şifre Değişimi Zorunluluğu: Kullanıcı Excel listesinde belirlenen şifre ile sisteme ilk girişini yapar, sonrasında yeni şifre belirleme penceresi ekrana gelir ve kullanıcıdan yeni bir şifre oluşturması istenir.

Kişi Program Bağını Güncelle: Kullanıcı sistemde mevcutsa, fakat Excel şablonunda Kullanıcılar sekmesinde sistemdekinden farklı bir programda görünüyorsa, Excel şablonundaki program esas alınarak program bağı güncellenir.

Şifreleri Otomatik Oluştur: Excel şablonu doldurulurken şifre sütunu boş bırakılır ve “Şifreleri Otomatik Oluştur” seçeneği işaretlenirse, sistem kullanıcılar için otomatik bir şifre oluşturur. Ancak bu şifrelerin kullanıcılara gönderilmesi için e-posta ayarları yapılmış olmalı ve “Kullanıcılara E-posta Gönder” seçeneği de işaretlenmelidir.

Şubeden Excel’de Olmayanları Çıkar: Excel şablonunda Ders Atama sekmesi doldurulmuşsa, derslerin ilgili şubesinde yalnızca Excel dosyasındaki kullanıcılar kalır, daha önceden bu şubelere eklenmiş kullanıcılar şubelerden çıkarılır.

Şubeler Arası Geçişe İzin Ver: Kullanıcı ilgili dersin farklı bir şubesine kayıtlı ise, Excel dosyasındaki şubeye aktarılır.

Adım 3 / 4 Excel Dosyası Yükleme:Hazırlanıp kaydedilen Excel dosyası, “Seç veya sürükle bırak” butonu aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. Dosya yüklendikten sonra “Devam” butonu ile son adıma geçilebilir.

Adım 4 / 4 Dosya Yükleme Sonuçlarını İzleme ve Verinin İşlenmesi
Bir önceki adımda yüklenen dosya için özet veri bu adımda listelenir. Dosyada hatalı bir veri varsa “Hatalı Kayıt” kutucuğunda hata adedi görünür ve “Hatalı Veriyi İndir” butonu aktif olur. Bu durumda hatalı veri cihaza indirilerek kayıtlar kontrol edilmeli, dosya yeniden düzenlenerek yeniden sisteme eklenmelidir.

Hatalı veri yoksa, özet bilgiler kontrol edilip “Seçili Veriyi İşle” butonu tıklanmalı ve veri sisteme yüklenmelidir.

• Gruplar
Kullanıcılar sayfasında sağ üstte yer alan “Gruplar” butonuna tıklanarak Gruplar sayfasına geçilir. Grup sistemi çoğunlukla eğitim sektörü dışında faaliyet gösteren kurumlar tarafından kullanılmaktadır.

Kullanıcı eklenirken grup seçimi yapılmak isteniyorsa, Kokpit > Tüm Ayarlar > Görünüm ayarları bölümünden “Yeni kullanıcı eklemede grup atamasını göster” ayarı “Evet” seçilmelidir.Excel’le kullanıcı eklerken grup ataması yapılmak isteniyorsa, Excel şablonundaki “Grup Kayıtları” sayfası doldurulmalıdır. (Bkz. Excel ile Toplu Kullanıcı Ekleme )

a. Yeni Grup Ekleme
Gruplar sayfasında, sağ üstte yer alan “Yeni Ekle” butonuna tıklanarak yeni grup ekleme sayfasına geçilir.Grup isminin girilmesi ve program seçimi zorunludur.

Arama bölümünden, kullanıcı, ders, şube ve grup araması yapılabilir. Aranan veriye bağlı kullanıcılar arama sonuçlarında listelenir. Bu listeden seçilen kullanıcılar, “Seçilmiş Kullanıcıları Gruba Ekle” butonu ile sağda yer alan Grup Listesi’ne eklenir. Yapılan değişikliğin kaydedilmesi için Grup listesinin altında yer alan “Kaydet” butonuna tıklanmalıdır.

b. Gruba Ders Atama ve Atanan Dersleri Düzenleme
Gruplar sayfasında, ders ataması yapılmak istenen gruplar seçilip, “Seçilileri Ata” butonu tıklandığında ders atama penceresi açılır. Açılan pencereden grupların atanmak istendiği dersler seçilip “Kaydet” butonuna tıklanmalıdır. Grup ders ataması yapıldığında, ilgili derse bu grup isminde yeni bir şube açılır ve grup kullanıcıları bu şubede listelenir.

Grubun İşlem menüsünden> Dersler sekmesi seçilerek gruba atanan dersler düzenlenebilir.• Kullanıcı İşlem Menüsü
Kullanıcılar sayfasında, bir kullanıcının İşlem menüsünden aşağıdaki işlemler yapılabilir:Simule et: Sistemi kullanıcının gördüğü gibi görmeye imkân sağlar.

Düzenle: Kullanıcı bilgilerinde değişiklik yapmak ve bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Son girişler: Kullanıcının sisteme giriş yaptığı son tarih ve saatler görüntülenir.

Derse ata: Kullanıcıyı bir derse atamak ya da atandığı bir dersten çıkarmak için kullanılır.

Şifreyi sıfırla: Kullanıcı için yeni bir şifre belirlenir.

Pasif hale getir: Kullanıcı statüsü pasife alınır. Pasif kullanıcılar sisteme giriş yapamaz.

Sil: Kullanıcı sistemden silinir.


6. Tüm Ayarlar
Kokpit> Tüm Ayarlar> Ayarları Düzenle (Ekranın sağında Araç Kutusunda yer alır) sekmeleri seçilerek Tüm Ayarlar sayfasına geçiş yapılabilir.

a. Genel
Genel menüsünde kurum adı, kısaltması, dil ve dil türü seçeneği yer alır.

b. Görünüm
Ara yüzdeki logolar değiştirilebilir. Uyarı kutucuğunda belirtilen özelliklere uygun görseller eklenerek logo değişikliği yapılabilir.

Liste Boyutu: Liste boyutu ayarı dersler, kullanıcılar gibi arama sayfalarında sayfa başına kaç kullanıcının listeleneceğini varsayılan olarak seçmemize olanak sağlar.

Aktivite Kriterlerini Göster: “Evet” seçildiğinde ders içindeki aktivitelerin bitirme kriterlerini kullanıcıların görmesine olanak sağlar.

Eğitmen Bilgisini Göster: Bu ayar açık olduğunda; eğitmen, sisteme kendisi ile alakalı bilgi eklediyse bu bilgiyi kullanıcılar görebilir.

Aktiviteleri SSO Verileri ile Sınırlandır: ALMS sistemini kendi öğrenci bilgi sistemi ile entegre şekilde kullanan kurumlar için geçerli olan bir ayardır. “Evet” seçildiğinde; entegrasyon yapılan öğrenci bilgi sisteminde, eğitmenlerin ekleyebileceği aktivite sayısı sınırlandırılmışsa, ALMS sisteminde de sınırlandırılır.

Aktivite Filtrelerini Eğitmenlere Göster- Öğrencilere Göster: “Evet” seçildiğinde, ders içindeki aktiviteler filtrelenebilir.

Yeni Kullanıcı Eklemede Grup Atamasını Göster: “Evet” seçildiğinde, kullanıcı ekleme sayfasında, kullanıcının bir gruba eklenebilmesi için grup ataması satırını görünür kılar.

İlerleme Yüzdesini Kullanıcılara Göster: “Evet” seçildiğinde, kullanıcılar derslerinin yüzde kaçını tamamladıklarını görebilirler.

Eski Tarihli Sınıfları Göster: Şube oluşturulurken bir tarih aralığı girilmişse, şubenin süresi bittiğinde otomatik olarak pasife düşer ve sonrasında bu şubedeki kullanıcılar ilgili derslere giriş yapamaz. Bu ayar “Evet” seçildiğinde şube bitiş tarihi geçse de kullanıcılar derse giriş yapabilir.

Ders Sayfasında Hafta Seçimini Göster – Birim seçimini Göster: Hafta seçimi “Evet” seçildiğinde, kullanıcı veya eğitmen ders sayfasında, aktiviteleri haftaya göre filtreleyebilir. Birim seçiminin açık olması durumunda kullanıcı ünite bilgilerini filtreleyebilir.

Pin Kodu ile Kayıt: Şubeye bir pin kodu tanımlanmışsa, kullanıcılar giriş sayfasında bu pin kodunu kullanarak şubeye kayıt olabilir.

Eğitmen Sınıf Oluşturabilir mi? Bu ayar açık olduğunda eğitmenler atandıkları derslerde şube oluşturabilir.

Video Soru Bilgilerini Göster: “Evet” seçildiğinde; video aktivitesine soru eklendiyse, videonun altında soruyu kimin eklediği bilgisi gibi bilgiler görünür.

Eğitmen Ana Sayfası – Kullanıcı Ana Sayfası: Eğitmenin veya kullanıcının ana sayfasında derslerin nasıl görüneceği belirlenir.

Temel İkon Olarak Gravatar Kullanın: Bu ayar açık olduğunda, kullanıcı veya eğitmen profil resmi eklemediğinde, profilinde standart bir resim görünür.

Kullanıcılar Tema Rengini Değiştirebilsin: Bu ayar açık olduğunda kullanıcılar başlık ve menü arka plan rengini kendi panellerine özel değiştirebilir.

Sınav Duyurusunu Göster: “Evet” seçildiğinde, bu ayarın altında “Sınav Duyurusu Metni” kutucuğu belirir. Kullanıcılar sisteme giriş yaptığında, bu bölüme yazılan duyuru metnini görecektir. Sınav dönemi sona erdiğinde bu ayar tekrar “Hayır” seçilmelidir.

Sınavda Önceki Soruya Gitmeyi Engelle: “Evet” seçildiğinde kullanıcı sınav esnasında önceki sorulara geri dönemez.

Teslim Tarihi Dağılımını Takvimde Göster: “Evet” seçildiğinde kullanıcı, ödev aktivitesi gibi son teslim tarihi konulmuş aktivitelerin son teslim tarihini takviminde görebilir.

Eğitmene Sınıf Detayını Göster: Bu ayar açık olduğunda, eğitmen ders içindeki şube yönetme bölümünden şube listesini görebilir.

Teslim Tarihinden Sonra Dosya İndirilmesine İzin Ver: Bu ayar açık olduğunda kullanıcı, aktivitenin teslim tarihi geçmiş olsa da aktivite içinde bulunan dosyayı indirebilir.

Özel CSS: Özel CSS kodları eklenerek, sistemde bulunan yazı tipleri, renkleri vs. değiştirilebilir.

Şube Adı Gösterim Şekli – Ders Adı Gösterim Şekli: Şube ve ders adının görünümü bu kutucuklarla özelleştirilebilir. Şube ve ders isimlerine program bilgisi, birim bilgisi vs. eklenebilir. (Örneğin şube isminde program ismi de görünsün isteniyorsa “$classname ($programname)” olarak değiştirilebilir.)

Kullanıcılara Ders Değerlendirme Puanlarını Göster: “Evet” seçildiğinde kullanıcılar aktiviteleri 5 yıldız üzerinden değerlendirebilir.

Dil Seçimini Sürekli Göster: “Evet” seçildiğinde tüm kullanıcı panellerinde sağ üst menüde dünya simgesi görünür, bu simge ile arayüz dili değiştirilebilir.

Şube Açıklamasını Göster: Bu ayar açık olduğunda; derse şube eklerken bir açıklama eklenmişse, bu açıklamayı kullanıcılar da görebilir.

Video Kullanım Mesajını Göster: Bu ayar açık olduğunda, kullanıcılar video aktivitesini izlerken ‘’Videoları ileri sardığınızda tamamlanmayacaktır.’’ uyarısı görünür.

Videoların İleri Alınmasını Engelle: Bu ayar açık olduğunda kullanıcı dersin içindeki videoyu ileri alamaz.

Zorunlu Tek Video İzlenme: Bu ayar açık olduğunda; dersin içindeki tek videonun kullanıcının karşısına ilk olarak çıkması sağlanabilir.

Kullanıcılara Canlı Ders Katılım Yüzdelerini Göster: Bu ayar açık olduğunda, kullanıcılar sanal sınıf aktivitesinin yüzde kaçını tamamladıklarını görebilir.

Mesaj Detayını Göster: “Evet” seçildiğinde mesaj yollayan kişinin isim, soy isim, e-posta gibi daha detaylı bilgileri görüntülenir.

Ders Yöneticisini Eğitmen Olarak Göster: “Evet” seçildiğinde, derse bir ders sorumlusu eklenmişse, bu kişiyi kullanıcılar o dersin eğitmeni olarak görür.

Aktiviteleri Alfabetik Olarak Sırala: Bu ayar açık olduğunda ders içindeki aktiviteler alfabetik sıra ile sıralanır.

Kullanıcı Profilini Düzenleyebilsin – Profil Fotoğrafını Değiştirebilsin: Bu ayarlar açık olduğunda kullanıcı kendi profilini düzenleyebilir ve profil fotoğrafını değiştirebilir.

Video Aktivitesini Otomatik Başlatma – Ses Dosyasını Otomatik Başlatma: Bu ayarlar açık olduğunda, aktivitenin içindeki ses ve video, kullanıcı o aktiviteye girdiğinde otomatik olarak başlar.

Kullanıcı Hızlı Erişim Sayfası: Bu ayar açık olduğunda, kullanıcı sisteme giriş yaptığında, yakında başlayacak veya başlamış durumda olan aktiviteler, hızlı erişim sayfasında direkt görüntülenir.

Yeni Forum Başlığında E-mail Gönderilmesin: “Evet” seçildiğinde, oluşturulan yeni forum için kullanıcılara otomatik e-mail gönderimi yapılmaz.

c. Kişiler
Kurumunuz için teknik bölüm, faturalandırma ve yönetimsel konularda, ALMS destek birimlerinin kiminle irtibata geçmesini istiyorsanız, bu kişilerin iletişim bilgileri bu bölüme eklenmelidir.

d. Senkronizasyon – Web API
Bazı özel entegrasyonlarda bu ayarların kullanılması gerekebilir. Bu ayarlarda değişiklik yapmadan önce ALMS destek birimleri ile iletişime geçilmelidir.

e. E-posta Şablonları
Kullanıcılara gönderilen e-posta şablonlarında değişiklik yapılabilir.

f. Giriş/Çıkış Ayarları
Kullanıcılar sisteme giriş ya da sistemden çıkış yaptıklarında farklı sayfalara yönlendirilmek isteniyorsa, bu ayarlar kullanılabilir.

g. Giriş Sayfası Görünümü
Tüm kullanıcılar için ALMS giriş sayfasında değişiklik yapılabilir. Bu ayarlar ile giriş sayfasındaki arka plan resmi değiştirilebilir, sayfa altlığı eklenebilir, duyuruların sistem girişinde görünmesi sağlanabilir.

h. E-posta Gönderim
ALMS üzerinden kullanıcılara e-posta gönderilmek isteniyorsa e-posta gönderim ayarları yapılmalıdır. Kullanıcı oluşturulduğunda ya da son teslim tarihleri ve yeni aktiviteler için e-posta gönderimi yapılıp yapılmayacağı da burada belirlenir.

i. SMS
ALMS üzerinden kullanıcılara SMS gönderilmek isteniyorsa SMS gönderim ayarları yapılmalıdır.

j. Perculus Ayarları
ALMS ile Perculus ve Perculus Plus sistemlerini entegre etmek için Perculus ayarları yapılmalıdır. Bu ayarlar ALMS Destek birimleri tarafından yapılmaktadır.

k. Sertifika
Sertifikalarim.com ve ALMS sistemini birlikte kullanan kurumlar için, ilgili entegrasyon Sertifika ayarlarından yapılmaktadır.

l. Sosyal Medya
Kullanıcıların sisteme Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarıyla giriş yapabilmelerine imkân sağlar. Bu ayar sayfasında gerekli API bilgilerini girerek bu entegrasyon sağlanabilir.

m. Şifre Politikası
Şifre sıfırlamayı ve geri almayı aktif hale getirme, yanlış şifre girme limiti, şifrenin belirlenme şartları gibi ayarların bulunduğu sekmedir.

n. Web Site Adresleri
ALMS sistemine alternatif adreslerden de erişilebilsin isteniyorsa alan adı yönlendirmesi sonrası yeni adresler buradan eklenmelidir.

o. Özel Alanlar
Sisteme kullanıcı eklerken, kullanıcı ekleme sayfasındaki bilgiler haricinde ayrıca kullanıcı bilgileri eklenmek isteniyorsa, yeni özel alanlar belirlenebilir. Yeni özelliğin hangi tipte olacağı ve zorunlu alan olup olmayacağı seçilmelidir.

p. Dosya Seçici
Dosya seçici seçeneği aktif edildiğinde, Google Drive, Dropbox ve Youtube gibi harici uygulamalara entegrasyon sağlanabilir, böylece bu uygulamalardan dosya yüklenebilir.

q. Sosyal Api’ler
Ders içinden Telegram aktivitesi eklenebilmesi için sosyal api’ler ayarları aşağıdaki gibi yapılmalıdır. https://my.telegram.org adresine giriniz.

1. Api’ye bağlanacak telefon numarasını giriniz.

2. İlgili işlem takip edilerek login olunuz.

3. Api development tools linkini seçiniz.

Açılan ekranda:

1. Apptitle Bölümüne herhangi bir isim veriniz.

2. Short Name bölümüne herhangi bir isim veriniz.

3. Butona tıklayıp api application oluşturunuz.

4. Yeni açılan ekranda:Bu iki kodu alınız.

ALMS Ayarlar sayfasında bulunan sol menüden Sosyal Api’ler alanına geçiniz.

Açılan ekranda Telegram’dan biraz önce oluşturmuş olduğunuz App api_id ve App api_hash bilgilerini telefon numarası bilginizi de ekleyerek giriniz.Daha sonra kodu gönder butonuna basınız.Telegram hash kodu alanı üst kısımdaki girdiğiniz bilgilerin doğru olması halinde otomatik olarak gelecektir. Bu kodu değiştirmeyiniz. Telegram telefon kodu alanı ise numaranızın bağlı olduğu Telegram hesabınıza gelecektir. O kodu Telegram telefon kodu alanına girip kaydediniz. Api ayarlarınız tamamlanmıştır. (Bkz. İletişim Aracı Ekleme )

r. Sistem Ayarları

Sınavda Kullanıcı Hareketlerini Kaydet: “Evet” seçildiğinde kullanıcıların sınav hareketleri kaydedilir. Çok fazla kullanıcının sınava gireceği dönemlerde, sınav hareketlerinin kaydedilmesi sistemi ağırlaştırabilir, bu nedenle yoğun sınav dönemlerinde bu ayar kapatılabilir.

Anketi Kullanıcı Giriş Yaptığında Öncelikli Göster: İletişim Araçları’ndan, cevaplanması zorunlu bir anket yayınlayabilmek için bu ayar “Evet” seçilmelidir. (Bkz. Yeni Anket Ekleme )

Program Yöneticisi Panoya Ulaşabilmeli: “Evet” seçildiğinde, program yöneticileri, ana sayfada kendi programlarına özel pano ekranına ulaşabilir.

Eğitmen Şifre Değiştirebilmeli: Bu ayar açık olduğunda eğitmen kullanıcıların şifrelerini sıfırlayabilir. Eğitmenler ders içinden Şubeleri Yönet> Şube Listele sekmelerini seçtiğinde listenin sağında şifre sıfırlama seçeneği görünecektir.