Kullanıcı listesinde oturuma katılanlar listelenir. Kullanıcıların yetkilendirmelerinin yönetimi buradan yapılır.


Sadece oturumun yöneticisinin/eğitmeninin sayfasındaki kullanıcı listesinde katılımcıların yanlarında ok işaretleri bulunur. Bu oka tıklanarak kullanıcının yetkileri - kamera/mikrofon, dosya paylaşımı, beyaz tahta kullanımı - yönetilir. Perculus istenmeyen kullanıcıların oturumdan çıkarılmasını da sağlar. Kullanıcınınisminin yanındaki oka tıklanarak açılan paneldeki "Engelle" tıklanır. Kullanıcı artık oturumda değildir.


Oturuma katılan tüm kullanıcıların kullanabileceği durum seçenekleriyle yönetici/eğitmen kullanıcıların durumlarını - Katılıyorum/Katılmıyorum/Sıkıldım ve Soru soracağım - görebilir. Soru soracağım seçeneğini tıklayan kullanıcı eğitmenin listesinin en üstünde yanıp sönen ismiyle görüntülenir. Diğer seçenekler kullanıcı listesinde ikonlarıyla görüntülenecektir. İkon listedeki isimlerin solunda görünecektir.

Kullanıcı listesindeki ayarlar menüsü seçenekleriyle kullanıcıların pratik yönetimi amaçlanır. Ayarlar menüsü kullanıcı listesi modülünün sağ üstündeki butona basılarak açılır.

Sıralama Ölçütü : Perculus'un kullanıcı listesinde görüntülenen kullanıcıları sıralamak için sunduğu seçenekleri içerir.

 1. Yetkiye Göre : Kullanıcıları en yüksek yetkiden başlayarak sıralar
 2. İsme Göre : Kullanıcıları isimlerini alfabetik olarak sıralar.
 3. Giriş Zamanına Göre : Kullanıcıları en geç gireni en üste alacak şekilde giriş zamanlarına göre sıralar.
 4. Duruma Göre : Kullanıcıları, durum çubuğu listesindeki sıralamaya göre sıralar.

Kullanıcı Seç : Kullanıcı listesindeki kullanıcıları özelliklerine/durumlarına göre seçili hale getirir.

 1. Seçimi Temizle : Önceki seçilileri temizler.
 2. Kullanıcı: Kullanıcı olarak katılanları seçili hale getirir.
 3. Tüm Kullanıcılar : Tüm yetki gruplarından kullanıcıları seçili hale getirir.
 4. Sorusu Olanlar : Soru soracağım durumundaki kullanıcıları seçili hale getirir.
 5. Yayın Yapanlar : Kamera/Mikrofon yayını yapan kullanıcıları seçili hale getirir.
 6. Yayın Yapmayanlar : Kamera/Mikrofon yayını yapmayan kullanıcıları seçili hale getirir.
 7. Kamerası Olanlar : Oturumdaki kamerası olan kullanıcıları seçili hale getirir.
 8. Mikrofonu Olanlar : Oturumdaki mikrofonu olan kullanıcıları seçili hale getirir.

Seçilenlerin Durumunu Değiştir : Seçili kullanıcıların durumlarını (varsayılan durumlarını değiştirmiş olanlar) değiştirir.

 

Seçilenlere Kamera Ver : Seçili kullanıcıların kameralarını açar.

 

Seçilenlere Mikrofon Ver : Seçili kullanıcıların mikrofonlarını açar.

 


Tüm Akışları Durdur : Tüm açık kamera ve mikrofonları kapatır.