Katılımcıya Paylaşım Yapma İzni Verildikten Sonra


( 2 )

Paylaşım Düğmesine Tıklandığında


( 2-2 )

   ‘Doküman Yükle’ ile bilgisayarınızda bulunan doküman ve video yüklemede sadece pdf, jpeg, png, mp4 (video) ve mp3 (ses) uzantılı dosya yüklemeye izin verilmektedir. Eğer bir MS Ofis belgesi (Word, Excel veya Powerpoint) paylaşmak istenirse bu dosyayı önce pdf biçemine çevrilmesi gerekmektedir.

                                       
  Doküman Yükle’nin Normal Görüntüsü               Fare ile Doküman Yükle Üzerine Gelindiğinde       


Doküman Yükle tıklandığında ‘’ penceresi açılır ve bilgisayardan açılmak istenen doküman seçilerek açılır.


’ düğmesi tıklandıktan sonra ekranın sağ altında dosyanın yüklenme durumu görüntülenir.Doküman seçilip ‘’ düğmesi tıklandıktan sonra doküman yüklenerek ‘Ortak Alan Bölümü’nde gösterimi yapılır.

(1) Yüklenen Dosyanın Adı
Dosya Yükle’ fonksiyonunu kullanarak dosya yüklendiğinde ‘Paylaşım Düğmesi’nin sağına yüklenen dosyanın adı gelir. Yüklenen dosyanın adının yazıldığı kısma tıklandığı zaman o ana kadar açılmış Ekran Paylaşımı, Beyaz Tahtalar ve Dokümanlar bu kısımda listelenir.

(2) Dokümandaki Sayfaları Gör
Tıklandığında ekranın sağına yeni bir bölüm açılır ve mevcuttaki dokümanın sayfalarını sıralı bir şekilde görüntülenir.(3) Kullanıcı Adı
Mevcut kullanıcının adının yazıldığı bölüm.(4) Doküman Sayfa Kontrolü
Bu kısımda eklenen dokümanın sayfa sayısı, sayfa numarası, önceki ve sonraki sayfa geçiş düğmeleri bulunur.(5) Bulut Düğmesi
Ekranda yapılan değişiklikleri kaydedilip bilgisayara indirmenizi sağlar.


(6) Paylaşımı İznini Sonlandır Düğmesi
Katılımcı paylaşım ve düzenleme iznini sonlandırmak için bu düğmeye tıklayabilir.Yüklenen Dosyanın Adı

   Yüklenen dosyanın adına tıkladığımız zaman bir menü açılır. Bu menüde çalışma dokümanları listelenir. Listelenen dokümanların adının üzerine fare ile gelindiğinde dosya adının sağında çıkan çöp kutusu simgesine tıklayarak silme işlemi gerçekleştirilebilir.


(1) Yeni Sayfa Ekle Düğmesi
Yeni Sayfa Ekle’ düğmesine tıklandığı zaman yeni bir Çalışma Sayfası (Beyaz Tahta) eklenir.

(2) Dosya Adlarının Üzerine Gelindiğinde
Eklenmiş Doküman, Beyaz Tahta ve Ekran Paylaşımlarının fare ile üzerine gelindiğinde eklenen dosyanın rengi maviye döner ve sağ tarafında çöp kutusu simgesi çıkar.

(3) Yüklenen Dosyalar
Paylaşım Düğmesi’ne tıklanarak veya ‘Dosyalar Sekmesi’ kullanılarak yüklenen dosyalar bu bölümde listelenir.

(4) Ekranda Açık Olan Doküman
Ortak Alan’ bölümünde açık olan tüm katılımcıların aktif olarak gördüğü dokümanın ismi açık mavi renkte gösterilir.

(5) Çöp Kutusu
Yüklenene dosyanın fare ile adının üzerine gelindiğinde dosya adının sağ tarafında çıkan çöp kutusuna tıklayarak dosya çalışma dokümanları arasından silinebilir.
 Çöp kutusu simgesinin normal görüntüsü
 Çöp kutusu simgesinin fare ile üzerine gelindiğinde


(1) Hayır Düğmesi
Hayır düğmesi tıklandığında silme işlemi iptal olur.

(2) Evet Düğmesi
Evet düğmesine tıklandığında çalışma dokümanları arasından kaldırma gerçekleştirilir.